Рішення №321818

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А


21.12.06 р.                     Справа № 36/309                     


за позовом: Відкритого акціонерного товариства “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, м. Дніпропетровськ


до відповідача 1: Відкритого акціонерного товариства “Великоанадольський вогнетривкий комбінат”, смт. Володимирівка

до відповідача 2 : Державного підприємства „Донецька залізниця”, м. Донецьк


третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державне підприємство “Придніпровська залізниця”, м. Дніпропетровськ


про стягнення 3 736 грн. 20 коп.


Представники:

Від позивача: не з’явився

Від відповідача 1 : Сидоров С.І.- дов.

Від відповідача 2: не з’явився

Третя особа: не з’явився


Позивач, Відкрите акціонерне товариство „Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, м. Дніпропетровськ, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача 1, Відкритого акціонерного товариства „Великонадольський вогнетривкий комбінат”, смт. Володимирівка та відповідача 2, Державного підприємства „Донецька залізниця”, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державне підприємство “Придніпровська залізниця”, м. Дніпропетровськ, про стягнення 3 736 грн. 20 коп.


В обгрунтування своїх вимог позивач посилається на невірність внесених даних відповідачем в залізничну накладну №52773466. Зокрема, на станцію Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці прибув вагон №24465695 з вищезазначеною накладною. У даній накладній була допущена помилка, невірно зазначений код отримувача: замість 3137 було вказано 3437, що призвело до перебування вагону на станції прибуття Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці з 08.04.2006р. по 13.04.2006р.


Відповідач у відзиві на позовну заяву №Ю-2/06иск від 21.09.2006р. проти позовних вимог заперечує, посилаючись на відсутність вини відповідача в тому, що вагон знаходився на станції прибуття з 08.04.2006р. по 13.04.2006р. Він стверджує, що телеграма про виправлення кода грузоотримувача була направлена через телеграф Укрзалізниці. Зокрема телеграма №12 була передана працівником Захарченко 09.04.2006р. в 14 год. 00 хвил. зі станції Велико – Анадоль на станцію Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці.


При дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що на станцію Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці прибув вагон №24465695 з накладною №52773466, у якій була припущена помилка, зокрема невірно зазначений код отримувача: замість 3137 було вказано 3437. Таким чином, вищезазначений вагон перебував на станції прибуття з 08.04.2006р. по 13.04.2006р.

Відповідач через телеграф Укрзалізниці направив телеграму № 12 про виправлення помилки в накладній. Вищезазначена телеграма була передана зі станції Велико – Анадоль на станцію Нижньодніпровськ - Вузол Придніпровської залізниці замість ст. Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці. В той же день вищезазначена телеграма була відправлена на ст. Нижньодніпровськ.


Крім цього, Придніпровською залізницею з рахунку Відкритого акціонерного товариства „Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, м. Дніпропетровськ були списані грошові кошти у сумі 3 736 грн. 20 коп., в тому числі вартість телеграми у сумі 130 грн. 80 коп., 1 938 грн. 72 коп. - плата за затримку вагону по вині вантажовідправника, 184 грн. 68 коп. – вартість маневрових робіт та 1 482 грн. 00 коп. – плата за зберігання вантажу до уточнення коду отримувача.


За приписом ст.24 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.


Виходячи з вищевикладеного, для з’ясування всіх обставин по справі, з метою всебічного, повного та об’єктивного прийняття рішення суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості відповідача 3 Державне підприємство “Придніпровська залізниця”, м. Дніпропетровськ.


Крім цього, у судове засідання представники позивача, відповідача 2 та третьої особи не з’явились.


У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.24, п.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :


Залучити до участі у справі в якості відповідача 3 Державне підприємство “Придніпровська залізниця”, м. Дніпропетровськ. (49006, м.Дніпропетровськ, пров. Калініна,4)


Розгляд справи розпочати заново.


Відкласти розгляд справи на 18.01.2006р. об 13-45 год.


Зобов’язати позивача направити відповідачу 3 копію позовної заяви, докази направлення надати суду.


Зобов’язати відповідача 3 представити посвідчення на представника; документи, які посвідчують правовий статус підприємства (установи, організації) або структурного підрозділу, довідку про юридичну адресу та рахунки. Крім цього, надати суду книгу повідомлень про подачу вагонів під вигрузку, акт загальної форми про затримку вагонів, пояснення посадових осіб станції Нижньодніпровськ про час одержання телеграми щодо вагону №24465965, зазначити, які дії були здійснені працівниками вищезазначеної станції по даній телеграмі, письмові пояснення про причини затримки вагону до 13.04.2006р. з урахуванням того, що телеграма надійшла 09.04.2006р.,а також вказати причини по яких були списані грошові кошти грузоотримувачем з рахунку позивача, а не грузовідправника.


Всі витребувані матеріали надати до суду з відповідно оформленим супровідним листом.


Явка представників сторін у засідання суду обов’язкова.


Попередити сторони, що за ненадання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної особи стягується штраф у розмірі до 1700,00 грн. (п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України).


Крім цього, відповідно ст.382 Кримінального кодексу України умисне невиконання особою ухвали суду, що набрала законної сили, передбачає кримінальну відповідальність.


За приписом ст.1853 Кодексу про адміністративні правопорушення України неповага до суду, що виразилась в ухиленні від явки в суд тягне за собою адміністративну відповідальність.


Суддя Плотніцький Б.Д.