Рішення №321833

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.12.06р.

Справа № 34/308-06

За позовом  Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії "Центрально - Міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської оьласті, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до  Суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення 13 435, 28 грн.

Суддя  Примак С.А.

Представники:

  від позивача -не з'явився

від відповідача - СПД ОСОБА_1

СУТЬ СПОРУ:

Позов заявлено про стягнення 13 435, 28 грн., що складає 4 953, 02 грн. заборгованості по відсоткам за неправомірне користування кредитом, 4 763, 02 грн. комісійної винагороди, 3 652, 49 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди, 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції; 134, 35 грн. держмита, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Позивач подав клопотання про збільшення ціни позову та просить суд стягнути з відповідача 8 769, 28 грн. заборгованості по відсоткам за неправомірне користування кредитом, 8 432, 88 грн. комісійної винагороди, 6 522, 55 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди, 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції; 237, 91 грн. держмита, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

16.10.06 р. позивач подав клопотання про збільшення ціни позову та просить суд стягнути з відповідача 10 718, 01 грн. заборгованості по відсоткам за неправомірне користування кредитом, 10 306, 86 грн. комісійної винагороди, 6 522, 55 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди, 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції; 276, 14 грн. держмита, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

22.11.06 р. позивач подав клопотання про зменшення ціни позову та просить суд стягнути з відповідача 6 522, 55 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди; 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахування індексу інфляції; 276, 14 грн. держмита, 118, 00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Відповідач надав письмові пояснення щодо позову та просить суд відмовити в позові в частині стягнення пені в сумі 6 522, 55 грн., нарахованої з 17.06.06 р., 66, 75 грн. індексу інфляції; припинити провадження в частині стягнення відсотків за неправомірне користування кредитом в сумі 10 718, 01 грн., комісійної винагороди за управління кредитною лінією в сумі 10396, 86 грн.

В порядку ч. 3 ст. 69 ГПК України строк розгляду спору продовжено до 13.12.06 р.

Господарський суд згідно  ст.75 ГПК  України  розглядає справу за наявними в ній   матеріалами.       

В порядку ст. 85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

     Розглянувши матеріали справи, заслухавши попередні пояснення представників сторін, господарський суд ,-

В С Т А Н О В И В:

03.03.05 р. між позивачем (банк) та відповідачем (позичальник) було укладено  кредитний договір про відкриття кредитної лінії НОМЕР_1строк дії якого визначений до повного повернення позичальником отриманих сум кредитних коштів, сплати у повному обсязі відсотків за користування ним та повного виконання позичальником будь-яких інших грошових зобов`язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього договору.

Предметом даного договору зазначено, що банк за умови наявності власних вільних кредитних ресурсів надає позичальнику кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії в сумі, яка не може перевищувати 930000, 00 грн. (ліміт кредитної лінії), на умовах передбачених цим договором. (п.2.1)

01.07.05 р. сторонами укладено договір про внесення змін №2 до кредитного договору, зокрема до п.2.1, згідно з яким банк за умови  наявності власних вільних кредитних ресурсів надає позичальнику кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 950 000, 00 грн.

16.06.06 р. господарським судом Дніпропетровської області по справі №8/108 винесено рішення, яке залишено в силі постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.06 р.

Відповідно до ч.2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені  рішенням  господарського  суду  (іншого органу,  який  вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи,  не  доводяться  знову  при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Даним рішенням стягнуто з відповідача на користь позивача 98 789, 75 грн. основного боргу, 8777, 58 грн. відсотків за користування кредитом, 8606, 89 грн. відсотків за неправомірне користування кредитом, 11072, 48 грн. комісійної винагороди, 6445, 34 грн. пені, 1336, 92 грн. витрат на держмито, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу.

Відповідач 07.11.06 р. борг в сумі 156 547, 06 грн. сплатив, внаслідок чого позивач просить суд стягнути за період з 17.06.06 р. по 26.10.06 р. 6522, 55 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди, 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції; 276, 14 грн. держмита, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У позові слід відмовити з огляду на таке:

03.03.05 р. між сторонами укладено договір про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №13Д/2 від 03.03.05 р., відповідно до якого в п.3.8 слова "- збільшення рівня інфляції" виключені, п.5.2 договору "Позичальник у випадку прострочення ним виконання зобов'язання по поверненню банку сум кредиту та/або відсотків за надання кредиту та/або плати за кредит та/або відсотків за неправомірне користування кредитом зобов'язаний сплатити суму заборгованості з урахування встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу" виключено.

Також, 16.06.06 р. укладено договір про внесення змін №5 до вищевказаного кредитного договору, яким п.5.3 викладено у наступній редакції: "За несвоєчасну сплату сум кредиту відсотків за надання кредиту та/або плати за кредит, та/або відсотків за неправомірне користування кредитом позичальник сплачує банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення за кожен день прострочення платежів, терміном по 16 червня 2006 року включно. Починаючи з 17 червня 2006 року пункт 5.3 виключити".

Таким чином, позивач неправомірно нарахував вищевказані суми.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння  відмова  від  зобов'язання  або одностороння зміна  його  умов  не  допускається,  якщо  інше  не встановлено договором або законом.  Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог  цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв   ділового  обороту  або  інших  вимог,  що  звичайно ставляться.

Таким чином, у позові слід відмовити повністю.

Враховуючи те, спір було доведено до суду з вини відповідача, а борг було погашено після порушення провадження в справі, а також у стягненні 6522, 55 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, відсотків та комісійної винагороди, 66, 75 грн. суми збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції відмовлено, господарський суд вважає, що відповідно ст.49 ГПК України судові витрати слід розподілити пропорційно розміру задоволених вимог.

     Керуючись ст.ст. 525, 526, 546 України, ст.ст. 49,82-85  Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

        У позові відмовити повністю.

Стягнути з Суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1 ідент. код НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1) на користь Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії "Центрально - Міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (50000, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, пр. К. Маркса, 5, код ЄДРПОУ 09305497) 210, 25 грн. -держмита, 89, 84 грн. -витрат по сплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, видати наказ.

Суддя

 С.А. Примак

Рішення підписано 14.12.06 р.