Рішення №321857

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


Від "14" грудня 2006 р. Справа № 12/127-Д


Господарський суд Житомирської області у складі:

Головуючого судді

судді Сікорської Н.А.

судді

за участю представників сторін

від позивача Ревуцька С.В. - дор. № 23 від 23.10.06р.

від відповідача не з'явився.

Розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Патрія - баланс" (м. Житомир)

до Черняхівської районної спілки споживчих товариств (смт. Черняхів)

про зобов'язання вчинення певних дій.


У відповідності до ч.3 ст. 69 ГПК України, спір вирішується у більш тривалий строк, ніж передбачено ч.1 цієї статті.Позивачем пред'явлено позов про зобов'язання відповідача вчинити певні дії, а саме: надати рішення вищестоящої організації про відчуження трансформаторної підстанції і підписати акт прийому-передачі трансформаторної підстанції та надати технічну документацію на трансформаторну підстанцію, згідно умов договору купівлі-продажу від 28.11.02р.

Представник позивача в засіданні суду позовні вимоги підтримав. Надав письмові пояснення №315 від 14.12.06р.

Відповідач свого представника в засідання суду не направив. Надіслав відзив, згідно якого повідомив про укладення сторонами нового Договору купівлі-продажу трансформаторної підстанції та підписання сторонами акту приймання-передачі.

Суд вважає, що відсутність представника відповідача не перешкоджає вирішенню спору, оскільки його належним чином повідомлено про час та місце судового засідання.

Відповідно до ч. 4 "Прикінцевих та перехідних положень" Цивільного кодексу України Цивільний кодекс застосовується, щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Оскільки цивільні правовідносини між сторонами по справі продовжують існувати на день вирішення спору, за таких обставин суд застосовує до них положення Цивільного кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши поясненя представника позивача, господарський суд


ВСТАНОВИВ:

28.11.02р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Патрія-Баланс" (позивач) та Черняхівською районною спілкою споживчих товариств (відповідач) укладено договір купівлі-продажу трансформаторної підстанції ЗТП №308/2*100кВт, яка знаходиться за адресою: смт. Черняхів, вул. Леніна, 6 (а.с. 10-11).

Відповідно до п.2.1. договору від 28.11.02р., позивач (покупець) зобов'язався сплатити відповідачу (продавцю) 18 000,00 грн. протягом семи днів з моменту його підписання та підписання акту приймання - передачі трансформаторної підстанції, яка є предметом договору.

Вказаний пункт договору позивачем не виконано, оскільки не підписано акт приймання-передачі, який є невід'ємною частиною договору. Крім того, відповідач не надав рішення вищестоящої організації про відчуження трансформаторної підстанції, як це було передбачено п.1.2 договору.

У зв'язку з невиконанням п.п 1.2 та 2.1 договору, позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогою підписати акт приймання-передачі трансформаторної підстанці та передати рішення вищестоящої організації (копії листів - а.с.13-17).

Зазначені вимоги, які випливають із спірного договору на день звернення з позовом до суду відповідачем не виконано.

Черняхівська районна спілка споживчих товариств позовні вимоги не визнає.

У письмовому відзиві №34 від 20.11.06р. (а.с. 30) відповідач повідомив про укладення з ТОВ "Патріа-Баланс" нового договору купівлі-продажу трансформаторної підстанції ЗТП №308/2*100кВт від 10.10.06р., що знаходиться за адресою: смт. Черняхів, вул. Леніна,6. Зазначив, що 13.10.06р. сторонами, у відповідності до п.2.2 договору, було підписано Акт приймання-передачі майна. Вказане підтверджується названими вище документами, копії яких є в матеріалах справи (а.с. 32-33).

Представником позивача надано письмові пояснення № 315 від 14.12.06р. (а.с.37), в яких зазначено, що укладення нового договору від 20.11.06р. не виключає виконання договору від 28.11.02р. Крім того, на думку позивача, укладення попереднього договору не гарантує укладення основного договору, як це передбачено п. 3.2 договору від 10.10.06р.

Судом встановлено, що відповідно до п.1.3. договору від 28.11.02р. право власності на об'єкт купівлі-продажу переходить до покупця з моменту підписання вказаного договору та акту приймання - передачі об'єкту.

За п.3.2 договору від 28.11.-2р. акт приймання - передачі є невід'ємною частиною договору.

Однак, в договорі від 28.11.02р. не обумовлено, яка саме сторона повинна забезпечити підписання акту приймання-передачі трансформаторної станції. На думку суду пропозиція щодо підписання повинна відходити саме від продавця (відповідач), оскільки він являється власником, а обов'язок щодо приймання виникає після виконання обов'язку щодо передачі.

Як вбачається з листів позивача, останній неодноразово звертався до відповідача з проханням надіслати йому акт приймання-передачі. Зокрема 15.04.2003р. позивач повідомив відповідача, що причиною несплати 18000,00грн. за спірним договором є ненадання останнім рішення вищестоящої організації про відчудження трансформаторної підстанції, що є порушенням п.1.2. договору від28.11.02р. (а.с.13).

Листами від 22.04.03, 14.05.03, 06.03.06р., 20.07.06р., позивач повторно просив відповідача надати рішення вищестоящої організації про відчудження трансформаторної підстанції, а також повернути акт приймання-передачі об'єкту, після чого зобов'язався виконати умови вказаного договору, щодо оплати за придбаний об'єкт (а.с. 14-17).

Лише 13.10.06р. згідно, підписаного сторонами, акту прийняття - передачі трансформаторну підстанцію ЗТП №308/2*100кВт передано позивачу. Названий акт було підписано на виконання попереднього договору від 10.10.06р., пропозицію про укладення якого вніс позивач (а.с.31). Ціна підстанції, згідно, підписаного сторонами договору (п.1.2 договору), склала 28 000,00 грн. (а.с.32).

Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Пунктом 3.3. договору від 10.10.06р. встановлено, що продавець зобв'язаний передати майно, що продається покупцю, по акту приймання-передачі після отримання коштів в повній сумі.

Оскільки зазначений акт прийнятт-передачі підписано сторонами 13.10.06р., то з вказаної дати відповідач законно володіє та користується майном.

Тобто, на день вирішення спору, у позивача немає підстав вимагати від відповідача підписання акту прийому-передачі трансформаторної підстанції.

Крім того, викладені у позовній заяві, вимоги щодо зобов'язання відповідача надати рішення вищестоящої організації про відчуження підстанції та технічну документацію на трансформаторну підстанцію, згідно умов договору купівлі-продажу від 28.11.02р. не підлягають задоволенню, оскільки вказану підстанцію передано позивачу згідно договору від 10.10.06р., який не пов'язаний з вище зазначеним договором.

Згідно ст.33 ГПК України сторони повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оцінивши в сукупності матеріали справи, господарський суд дійшов висновку, що позов заявлено безпідставно.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.Суд вважає, що відповідач своєю бездіяльністю спонукав позивача до звернення до суду, а тому судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 33, 49, 69,82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. У позові відмовити.

2. Стягнути з Черняхівської районної спілки споживчих товариств, 12300, смт. Черняхів, майдан Рад,5, код31474750

на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Патріа-Баланс", 10001, м. Житомир, вул. Кооперативна,6, код 32122231

- 85,00 грн. державного мита;

- 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Сікорська Н.А.


Дата підписання: 21 грудня 2006 року.Віддрукувати:

1 - в справу

2,3 - сторонам