Рішення №329977

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


20.12.06 р.                     Справа № 39/69а                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Морщагіной Н.С.

при секретарі судового засідання Стреліній М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Крокус” м.Донецьк

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства „Донецькобленерго” м.Горлівка Донецькі електричні мережі м.Донецьк

про: визнання неправомірними дій ВАТ „Донецькобленерго” в частині фіксації порушення та здійснення донарахування за спожите електроенергію а також акт №022430 від 09.11.06р. та протокольне рішення №370 від 17.11.06р. а також скасування протокольного рішення №370 від 17.11.06р.


За участю:

Представників сторін:

Від позивача: Яковлєв В.С. – представник по дов. №44-44/06 від 17.11.06р.;

Від відповідача: не з”явився;


ВСТАНОВИВ:


Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю „Крокус” м.Донецьк, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Відкритого акціонерного товариства „Донецькобленерго” м.Горлівка Донецькі електричні мережі м.Донецьк, про визнання неправомірними дій ВАТ „Донецькобленерго” в частині фіксації порушення та здійснення донарахування за спожите електроенергію а також акт №022430 від 09.11.06р. та протокольне рішення №370 від 17.11.06р. а також скасування протокольного рішення №370 від 17.11.06р.

У ході розгляду спору позивач згідно ст. 22 Господарського процесуального кодексу України уточнив позовні вимоги та просить суд визнати недійсним акт про порушення Правил користування електричною енергією №022430 від 09.11.06р. та рішення по протоколу №370 від 17.11.06р. засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією.

Представник відповідача до судового засідання не з’явився, заявлені вимоги не оспорив, витребуваних документів та доказів не надав, не зважаючи на належне повідомлення судом про час та місце судового засідання, що підтверджується реєстрами відправлення рекомендованої кореспонденції господарського суду.

Проте, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе розглянути спір за наявними в справі матеріалами, оскільки ненадані суду документи не можуть істотно вплинути на юридичну кваліфікацію спірних правовідносин, крім того, надання відзиву є правом, а не обов’язком відповідача.

Суд розглядає вимоги позивача з урахуванням уточнень.

Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази, господарський суд вважає, що позов підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Між позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю „Крокус”, та відповідачем, Відкритим акціонерним товариством „Донецькобленерго” Донецькі електричні мережі, укладений договір №1626 від 22.08.02р. на користування електричною енергією.

Таким чином, на день складання акту про порушення Правил користування електричною енергією №022430 від 09.11.06р. та рішення по протоколу №370 від 17.11.06р. засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією та визначення обсягу недорахованої електроенергії а також суми завданих збитків сторони перебували у договірних відносинах.

Цим договором передбачено, що при виконанні умов договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов’язуються керуватися Правилами користування електричною енергією.

09.11.06р. відповідачем здійснено перевірку на підприємстві позивача та складено акт порушення „Правил користування електричною енергією” №022430 від 09.11.06р. відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ України №910 в редакції від 17.10.05р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.11.05р. за №1399/11679 (далі Правила).

У ході проведення даної перевірки встановлено, що позивачем здійснено самовільне підключення до електричної мережі окрім розрахункового електричного лічильника без порушення схеми обліку, а саме до обліковий мідний провід січенням 4мм.кв., який дозволяє підключити навантаження окрім лічильника.

Відповідно до частин 1, 3 п. 6.41 Правил, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову.

Вивчивши спірний акт, судом встановлено наступне: в акті зазначено, що проведення перевірки відбулось в присутності представника споживача –директора Верховськой Л.Г. Однак підпису Верховської Л.Г. або запису про відмову від підпису в даному акті не має.

Відповідач не довів хто саме був присутнім з боку споживача при проведенні перевірки і приймаючи до уваги заперечення позивача та суперечливі відомості в самому акті про порушення „Правил користування електричною енергією” від 09.11.2006р. № 022430, суд дійшов висновку, що перевірка проведена без присутності позивача.

Таким чином, суд дійшов висновку, що відкритим акціонерним товариством „Донецькобленерго” порушено Правила і відповідачем не доведено, того факту, що акт складено в присутності споживача і що даний акт останньому вручено.

Разом з цим, провадження по справі в частині визнання недійсним акту про порушення „Правил користування електричною енергією” від 09.11.06р. №022430 підлягає припиненню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарським судам підвідомчі спори про визнання недійсним актів на передбачених законом підставах. В такому випадку слід комплексно застосувати статтю 20 Господарського кодексу України, статтю 16 Цивільного кодексу України, та статтю 12 Господарського процесуального кодексу України.

Спірний акт про порушення „Правил користування електричною енергією” №022430 від 09.11.06р. є технічним документом і свідчить лише про те, що при проведенні перевірки були встановлені зазначені в ньому факти. В даному акті не аналізуються встановлені факти на предмет відповідності законодавству та умовам договору, а отже, він не відноситься до актів, які в розумінні ст. 12 Господарського процесуального кодексу України можуть бути визнані недійсними.

Акт державного чи іншого органу – це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямовані на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин.

Оспорюваний акт цим вимогам не відповідає, а тому він не є актом в розумінні ст. 12 Господарського процесуального кодексу України. А отже, провадження у справі відносно визнання акту №022430 від 09.11.06р. підлягає припиненню на підставі п.1 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частин 1, 4 п. 6.42 Правил на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недорахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності через 10 робочих днів після вручення протоколу споживачу, за винятком випадків оскарження цього рішення в судовому порядку.

На підставі акту №022430 від 09.11.06р., відповідачем був прийнятий Протокол, за яким прийнято рішення: „нарахування здійснити згідно Постанови НКРЕ №562 від 04.05.06р. по „Методиці ...” п.2.1.8 за параметрами: кабель мідь 4мм.кв., 12 годин на добу без вихідних, договірною потужністю 9кВт, режим роботи 9 годин в день без вихідних за період з 09.11.05р. по 09.11.06р.”.

Згідно ч. 3 п. 6.42 Правил споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії.

В акті про порушення „Правил користування електричною енергією” № 022430 від 09.11.2006р. зазначено дату та час засідання комісії по розгляду актів. Разом з тим, як встановлено в ході розгляду справи, даний акт складено без присутності позивача, оскільки він не підписаний представником підприємства позивача Верховською Л.Г. Також не має в оспорюваному акті і запису про відмову представника позивача від підпису в ньому.

У зв’язку з цим суд визнає неправомірними дії відповідача щодо неповідомлення позивача про час і дату засідання комісії, у зв’язку з чим він не використав право бути присутнім на засіданні комісії, що є порушенням п. 6.42 Правил.

Згідно ч.1 п.6.42 Правил на підставі акту порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії під час засідання комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України.

Відповідач для оплати недоврахованої електроенергії виписав рахунок-фактуру №1626 від 23.11.06р. на суму 6 799,94грн.

Крім того, в рахунку-фактурі вказано, що нарахування здійснено по акту №019000, однак предметом розгляду комісії був акт №022430 від 09.11.06р.

Таким чином, суд вважає безпідставними дії відповідача по пред’явленню рахунку-фактури №1626 від 23.11.06р. Товариству з обмеженою відповідальністю „Крокус” на підставі акту №019000.

Оскільки комісія діяла всупереч приписів Правил користування електричною енергією при розгляді акту про порушення „Правил користування електричною енергією” № 022430 від 09.11.2006р., чим порушила права позивача, позов в частині визнання рішення комісії, оформленого письмовим протоколом засідання комісії недійсним підлягає задоволенню.

Судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони.


На підставі ст.ст.16,526,527 ЦК України, ст. ст. 20,193 ГК України, Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ України в редакції №910 від 17.10.05р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.11.05р. за №1399/11679, керуючись ст.ст.22, 33, 36, 43, 49, 75, 80 п.1, 82-85 ГПК України, суд –


ВИРІШИВ:


Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Крокус” м.Донецьк до Відкритого акціонерного товариства „Донецькобленерго” Донецькі електричні мережі про визнання недійсним акту про порушення Правил користування електричною енергією №022430 від 09.11.06р. та рішення по протоколу №370 від 17.11.06р. засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією задовольнити частково.

Визнати рішення по протоколу №370 від 17.11.06р. засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією недійсним.

Провадження по справі в частині визнання недійсним акту №022430 від 09.11.06р. припинити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Донецькобленерго” Донецькі електричні мережі на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Крокус” державне мито в сумі 42,50грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 69грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.


          


Суддя Морщагіна Н.С.