Рішення №330098

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


25.12.06 р.                     Справа № 24/294                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Н.В. Ломовцевої

При секретарі Бєліковій Н.А.


за участю:


Прокурора

Представників сторін:

від позивача Берковець Т.В. – довір.

від відповідача Башкіров В.Д. – довір.


Розглянув у відкритому судовому засіданні справу:


За позовом Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком” в особі Центру електрозв”язку №4 Донецької філії Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” м.Харцизьк в інтересах Цеху електрозв”язку №15 Центру електрозв”язку №4 Донецької філії м.Торез

До відповідача Підприємство Торезька виправна колонія № 28 м. Торез

про стягнення 6839 грн. 27 коп.


СУТЬ СПОРУ:           


Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком” в особі Центру електрозв”язку №4 Донецької філії Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” м.Харцизьк в інтересах Цеху електрозв’язку №15 Центру електрозв’язку №4 Донецької філії м. Торез звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Підприємства Торезької виправної колонії № 28 м. Торез про стягнення 6839 грн. 27 коп.


В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір № 168-2 від 22.07.2003р. про надання послуг електрозв’язку акти звірок, претензії, рахунки на оплату, розрахунок боргу.


Позивач наполягає на позовних вимогах, та просить стягнути з відповідача 6839, 27 грн. боргу, який виник з квітня 2004р. по 01 жовтня 2006р.


Відповідач надав відзив на позов, яким визнає позовні вимоги в повному обсязі.


          Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін суд ВСТАНОВИВ:


          Між позивачем та відповідачем укладено договір № 168-2 від 22.07.2003р. про надання послуг електрозв’язку, строком дії на п’ять років з моменту підписання.

Договір укладено без протоколу розбіжностей та додаткових угод.


          Відповідно до умов договору, позивач зобов’язується надавати відповідачу послуги електрозв’язку, а відповідач в свою чергу зобов’язується оплачувати надаваємі послуги.

У п. 4.2 сторонами обумовлено, що споживач сплачує послуги електрозв’язку за авансовою системою.

Згідно п. 4.6 договору у разі застосування авансової системи оплати споживач для одержання послуг електрозв’язку проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді, з подальшим перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг.


          Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

          Відповідно до ст.ст. 526, 527 Цивільного кодексу України боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок та зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства.


Позивач надав відповідачу послуги, обумовлені договором та виставив рахунки на оплату, що підтверджується матеріалами справи.


          Відповідач надані послуги оплатив частково, у зв’язку з чим у нього перед позивачем виникла заборгованість за період з квітня 2004р. по 01 жовтня 2006р. в розмірі 6839 грн. 27 коп., що підтверджено матеріалами справи і підлягає стягненню в повному обсязі.


Враховуючи наведене, позовні вимоги підлягають задоволенню.

          Судові витрати розподіляються відповідно до ст. 49 Господарського процесуального Кодексу України.

          В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 Господарського процесуального Кодексу України.


           На підставі ст.ст. 526, 527 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193 Господарського кодексу України, керуючись ст.ст. 4-2, 4-3, 33, 34, 38, 43, 49, ст. 82-85 Господарського процесуального Кодексу України, господарський суд –

В И Р I Ш И В :


Позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Центру електрозв”язку №4 Донецької філії Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” м.Харцизьк в інтересах Цеху електрозв”язку №15 Центру електрозв”язку №4 Донецької філії м.Торез до Підприємства Торезької виправної колонії № 28 м. Торез про стягнення 6839 грн. 27 коп. задовольнити.


Стягнути з Підприємства Торезької виправної колонії № 28 (86600, м. Торез, Донецька область, вул. Широка, ЗКПО 08679847, рах. 26006302461239 в Торезькій філії Промінвестбанк, МФО 334282) на користь Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Центру електрозв”язку №4 Донецької філії Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” м.Харцизьк в інтересах Цеху електрозв”язку №15 Центру електрозв”язку №4 Донецької філії м.Торез (86700, м.Харцизьк, Донецька область, вул. Першотравнева, 5, р/р. 260001350 в ДОД АППБ „Аваль” м. Донецька, МФО 335076, ЗКПО 01183764) 6839 грн. 27 коп. – боргу, 102 грн. 00 коп. – державного мита, 118 грн. 00 коп. – плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


Рішення може бути оскаржене до Донецького апеляційного господарського суду протягом 10 днів з моменту його прийняття.


          


Суддя Ломовцева Н.В.