Рішення №330120

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ


03.01.07 р.                     Справа № 5/297б                                         

Розглянувши матеріали справи за заявою боржника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське

про банкрутство


Суддя господарського суду Донецької області Чорненька І.К.


Представники:

від кредитора(заявника)

від боржника Карасьов В.В. – керівник підприємства (паспорт: серія ВС № 554940, виданий Шахтарським РВ УМВС України в Донецькій області 28.02.2001р.)

В засіданні брали участь Лавриненко С.А. (арбітражний керуючий)


Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.12.2006р. за заявою боржника порушена справа про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське, на підставі ст. 7 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське в заяві про порушення справи про банкрутство посилається на наявну кредиторську заборгованість у розмірі 556 647,77грн. (з яких: 66 080,07грн. – заборгованість по заробітній платі, 174 111,14грн. – заборгованість по податкам та зборам, обов’язковим платежам, 316 456,56грн. – заборгованість перед іншими кредиторами) та наявність майна підприємства на суму 34 802,46грн. (згідно експертної оцінки), дебіторської заборгованості на суму 15,5тис.грн. (яка станом на 01.10.2006р. не підлягає стягненню, у зв’язку з витіком строку позовної давності), залишок грошових коштів на поточному рахунку боржника – 1 542,50грн.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі звернення до суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки його неплатоспроможності..

Основне завдання підготовчого засідання суду полягає в з’ясуванні ознак неплатоспроможності боржника, наявності чи відсутності перешкод для подальшого руху справи про банкрутство.

Стаття 1 Закону визначає неплатоспроможність, як “неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності”.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Згідно ч. 5 ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом":

"Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин:

- задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;

- орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;

- при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;

- в інших випадках, передбачених цим Законом."

Розглянувши заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське про порушення справи про банкрутство, заслухавши пояснення представника боржника, суд встановив:

26.07.2006р. на загальних зборах засновників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське було прийнято рішення про ліквідацію підприємства та звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у відповідності до ч. 5 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Згідно бухгалтерського балансу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське станом на 30.09.2006р. кредиторська заборгованість боржника становить 556 647,77грн. (з яких: 66 080,07грн. – заборгованість по заробітній платі, 174 111,14грн. – заборгованість по податкам та зборам, обов’язковим платежам, 316 456,56грн. – заборгованість перед іншими кредиторами), у підприємства боржника в наявності є майно на суму 34 802,46грн. (згідно експертної оцінки), дебіторська заборгованость на суму 15,5тис.грн. (яка станом на 01.10.2006р. не підлягає стягненню, у зв’язку з витіком строку позовної давності), залишок грошових коштів на поточному рахунку боржника – 1 542,50грн.

Факт неплатоспроможності Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське підтверджен аудиторським висновком імовірності банкрутства станом на 01.07.2006р., проведеним аудиторською фірмою – „Лантан-Аудит” в формі ТОВ.

Таким чином майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку щодо відсутності перешкод для подальшого руху справи про банкрутство.


Боржник в заяві про порушення справи про банкрутство клопоче про призначення розпорядником майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське - арбітражного керуючого Лавриненко С.А.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні, вказується про введення процедури розпорядження майном боржника і призначається розпорядник майна у порядку, встановленому Законом. Розпорядник майна призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі. Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим Законом.

Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не передбачає можливість запропонування суду кандидатури розпорядника майна по справі боржником.

Згідно ч. 3 ст. 3-1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: „До призначення арбітражним керуючим особа має подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.”

Господарському суду Донецької області до дати судового засідання надана лише одна заява – арбітражного керуючого Перекрестової О.М, відповідно до вимог ст. 3-1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

За результатами підготовчого засідання, керуючись ст. ст. 3-1, 11, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд, -


У Х В А Л И В:

Ввести процедуру розпорядження майном Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське строком на шість місяців.

Розпорядником майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське призначити арбітражного керуючого Перекрестову О.М, ліцензія № 116186.

Зобов`язати Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Степове”, с. Зарощенське у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство, в якому повинно міститися:

·          повне найменування боржника, його поштова адреса;

·          банківські реквізити;

·          найменування та адреса господарського суду;

·          номер справи, дата порушення справи, дата введення мораторію;

·          відомості щодо розпорядника майна.

У тижневий термін після подачі такого оголошення кредитору представити докази належного виконання (листи, платіжне доручення, оригінал газети з публікацією). Невиконання такої вимоги дає право господарському суду залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду.

Розпоряднику майна скласти реєстр вимог кредиторів, який подати до суду до 15.03.2007р.

Встановити дату попереднього засідання суду на 20.03.07 о 11:00 .

Дата проведення перших загальних зборів кредиторів та дата засідання суду щодо введення подальшої процедури по справі про банкрутство будуть визначені ухвалою суду за результатами попереднього засідання.Суддя Чорненька І.К.           
Вик Петрова Л.Є. тел. 305-67-79

Надруковано примірників - 4

господарському суду Донецької області - 1

кредитору -

боржнику - 1

розпоряднику майна - 1

ДОУПБ - 1