Рішення №330157

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я


22.12.06 р. Справа № 4/332пн           


Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Гринько С.Ю., при секретарі судового засідання - Кужель А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк

про перегляд рішення господарського суду від 08.11.2006року за нововиявленими обставинами


заява розглядається за участю представників сторін:

від заявника - Сиротюк О.Д. - довіреність №2212 від 21.12.2006року,

від відповідача - Ткаченко В.Є. - за довіреністю №5645/10/10-013 від 15.11.2006року,


у господарській справі за позовом - Державної податкової інспекції в Ворошиловському

районі м. Донецька

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна"

м. Донецьк

про припинення юридичної особи


Сторони не заявляли клопотань про забезпечення судового процесу шляхом фіксування технічними засобами. Відповідно до ст. 81-1 ГПК України складено протокол судового засідання.


Заслухавши пояснення представників сторін та, проаналізувавши матеріали, надані сторонами, суд, -


встановив:

Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк просить суд переглянути рішенння господарського суду Донецької області від 08.11.2006року за нововиявленими обставинами.

В обгрунтування поважності причини пропуску строку для перегляду рішення господарського суду від 14.02.2005року за нововиявленими обставинами, заявник посилається на неможливість взяти участь в розгляді справи, так як поштова кореспонденція йому не надходила і він не мав законного права на участь в судовому засіданні. Крім цього, він не погоджується з висновком суду, який не прийняв до уваги тільки пояснення позивача, який вважає достатніми для припинення юридичної особи тільки неможливість подати у строки, які вказані в Законах України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємства" та "Систему оподаткування" до державної податкової інспекції декларації та бухгалтерські звіти.

Поважною причиною нововиявлених обставин справи є той факт, що ним не можливо було надати докази до суду про заперечення свої за тим, що не знали про порушення та слухання справи.


державна податкова інспекція в Ворошиловському районі м. Донецька не погоджується з заявою ТОВа за тим, що вважає прийнятим 08.11.2006року рішення господарського суду Донецької області законним.

Господарський суд, заслухавши пояснення представників сторін і, досліджуючи надані документи заявником, в заяві про перегляд рішення господарського суду Донецької області від 08.11.2006року задовольняє вимогу за таких підстав:

Відповідно до статті 112 ГПК особливостями підстав та процесуальних форм перегляду рішень суду є насамперед ті обставини, що мають суттєве значення для справи і не були і не могли бути відомі заявникові на час прийняття господарським судом рішення, тобто до 08.11.2006року.

Суттєве значення для справи мають обставини, що пов2язані з матерілами справи, яка розглянута судом, впливають на оцінку уже досліджених ним доказів і мають, такми чином, значення для об"єктивного розгляду спору. Під такми обставинами розуміють факти, а не нові докази.


Надані заявником докази того, що ним не була отримана ухвала суду про порушення справи свідчить той факт, що відправлений поштовою кореспонденцією конверт повернувся з написом поштового відправлення від 01.11.2006року.

Суд не вжив заходів щодо відкладання слухання справи і направлення відповідачу по-друге ухвалу, в якої перелічити час і місце засідання суду.

Крім цього, позивачем не дотримано умов статті 57 ГПК України, яка наполягає, що відповідачу повинні бути направлені позивачем копія позовної заяви і додані до неї документи. Позивачем лише надано суду як доказ відправки відповідачу документів та копії позовної заяви - квитанція №51988/2 від 25.10.2006року, яка не відповідає вимогам згаданої статті, так як з неї не видно, яку конкретно кореспонденцію було відправлено, кому конкретно і за якою адресою.


Застосування норми Конституції України, зокрема ст. ст. 124,129, якими закріплено такі основні засади судочинства як поширення юрисдикції на всі правовідносини, що виникають у державі та рівність усіх учасників судового процесу перед законом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості вимагає від суду перглянути у відповідності до статті 112 Господарського процесуального кодексу України прийняте ним судове ішення, яке набрало законної чинності, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не моги бути відомі заявникові.

За Конституцією України відповідач не мав можливості навіть оскаржити прийняте судом рішення, оскільки він був позбавлений свого законного права на участь в судовому засіданні.


Докази того, що відповідач не був повідомлений про порушення проти нього справи, час і місце слухання справи, може бути поважною обставиною, на підставі якої здійснюється перегляд рішення, так як може служити тим фактом, який може вплинути на оцінку уже досліджених судом доказів, так як ці факти нові, тобто виникли після набрання рішення законної чинності.


Статтею 113 Господарського процесуального кодексу України передбачений строк, в термін якого можуть бути подані заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, який обмежений двома місяцями з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішенння. відповідачем подана заява до суду 18.12.2006року, тому суд вважає дотриманим строк передбачений вказаною вище статтею.


При розгляді справи за позовом державної податкової інспекції в Ворошиловському районі м. Донецька про припиненя юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк судом не було досліджено, що за довідкою начальника відділу реєстрації та обліку платників податків органу державної податкової служби у Ворошиловському районі м. Донецька (Форма №4-ОПП у редакції наказу ДПА від 3 квітня 2002року №149) визначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Афіна" 83086, вул. Федора Зайцева, буд. 46/А, код ЄДРПОУ 25598702 узятий на облік тільки 16 січня 2006року за №4815 у ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька і тому з цього часу у Товариства виникає зобов"язання перед ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька здавати звітність про господарську діяльність підприємства.


У ДПІ виникне право звернутись до суду з позовом про припинення юридичної особи тільки 16 січня 2007року і тільки при тому, якщо товариство не здасть звіт за 2006рік.


Крім цього, Товариство з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк за Статутом (який був перереєстрований неоднаразово) було стоврено у зв"язку з перереєстрацією та зміною організаційно-правової форми господарювання з Приватного підприємства "Афіна", яке було до взяття на облік в ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька зареєстровано за юридичною адресою м. Авдіївка, вулиця Комунальна, будинок 4 і тому здавало звітність в ДПІ м. авдіївки.


За таких підстав, господарський суд задовольняє заявуТоваривта з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк про перегляд рішення господарського суду від 08.11.2006року, тому що вважає, що є підстави для перегляд рішення по нововиявленим обставинам, якими являються порушення Коснтитуційних прав і інтересів відповідача, який не зміг надати відзив на позов і скористуватись своїм законним правом на участь в судовому засіданні і захистити свої права і законні інтереси, про що свідчать повернуті до господарського суду повідомлення про вручення поштового відправлення без помітки одержання.

Суд також вважає, що підстав для припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк не має за тим, що ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька не дотримався строку, який надає йому права на звернення до суду з таким предметом позову.


На підставі Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про державну одаткову службу в Україні", керуючись статтями 112-113-1, 114 Господарського процесуального кодексу України, суд -


Вирішив:


Задовльнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк про перегляд рішення господарського суду Донецької області від 08.11.2006року за нововиявленими обставинами.


рішення господарського суду Доецької області від 08.11.2006року скасувати.


відмовити у позові Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька про припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Афіна" м. Донецьк за недоведеністю порушень Закону України "Про державну податкову службу в Україні".Суддя Гринько С.Ю.                               
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРУ:

1.Копія відповіді на претензію і доказ її відсилки (або пояснення про причини залишення претензії без

відповіді)

2. Належним чином засвідчені копії документів - доказів, що підтверджують позовні вимоги

3. Відзив на позовну заяву.

4. Акт прийняття продукції (товарів), інші первинні документи на підтвердження заборгованності, що

утворилася.

5. Акт експертизи.

6. Посвідчення на представника.

7. Обгрунтований розрахунок стягуємої або оспорюваної суми з посиланням на первинні документи та з

зазначенням проміжних результатів

8. Документи, які обгрунтовують відмовлення від оплати рахунка.

9. Матеріали службового розслідування.

10. Витяг з титульного списку будови з розбивкою по рокам або протокол - заказ.

11. Акт комісії з переліком недоробок і документи, підтверджуючі їх усунення.

12. Довідка про перемаркування товару і доведення зниження ціни до споживача.

13. Сертифікат, в рахунок якого повинна бути повернена (або фактично повернена тара і доказ його відсилки

одержувачу (покупцю))

14. Транспортна накладна в оригіналі.

15. Комерційний акт в оригіналі.

16. Акт загальної форми.

17. Акт технічного стану вагона (контейнера).

18. Дорожна відомість.

19. Вагонний лист (з пломбами).

20. Відомість подачі й прийняття вагонів.

21. Облікова картка виконання плану перевезень.

22. Довідка про включення (виключення) до ЄДРПОУ.

23. Документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.

24. Правові підстави для укладення договору.

25. Договір з додатками в оргіналі для огляду і копію - в справу.

26. Доказ дати одержання договору і протоколу розбіжностей (конверт поштового відправлення).

27. Мотивований протокол погодження розбіжностей.

28. Документи в обгрунтування своєї редакції договору.

29. Витяг із затвердженого плану (або проекту плану).

30. Підстава поставки продукції (товарів).

31. Реєстр рахунків, які підтверджують відвантаження продукції (товарів).

32. Сторонам звірити розрахунки (з ініціативи позивача). Акт звірки подати в суд до дня розгляду справи.

33. З врахуванням заперечення відповідача уточнити суму позову. Уточнений розрахунок подати до дня

слухання справи.

34. З ініціативи позивача перевірити (на об'єкті) факт усунення недоробок. Спільний акт подати до дня

слухання справи.

35 Явка на засідання представників сторін (позивача, відповідача) обов'язкова.


Довідково :

Стаття 36 Господарського процесуального Кодексу України

Письмові докази

Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, шо мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документу, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

З метою дотримання вимог інструкції з діловодства в господарських судах України, що затверджено наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 №75 документи подаються через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом.