Рішення №330158

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


22.12.06 р. Справа № 15/372           


Суддя господарського суду Донецької області Богатир К.В.,

розглянувши матеріали за позовною заявою позивача відкритого акціонерного товариства “Донецькобленерго” в особі Донецьких Західних електричних мереж (код ЄДРПОУ 00131179)


до відповідача Державного виробничого підприємства по зовнішньому централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет” в особі Красноармійського районного управління (код ЄДРПОУ 00191612)


про зобов’язання внести зміни в договір на поставку електричної енергії


ВСТАНОВИВ:


Позов подано з додержанням вимог, викладених у статтях 54-57 ГПК України і додані матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 61; 64; 65 Господарського процесуального кодексу України суд -


У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі

15/372.Судове засідання призначити на 03.01.07 року о 13:30 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кімната № 406

3. Зобов’язати позивача представити документи та учинити дії: надати оригінал довіреності на представника (або копію довіреності, завірену належним чином) та документ, що підтверджує його особу (для огляду); статут (положення); свідоцтво про держреєстрацію, довідку про включення до ЄДРПОУ станом на теперішній час.

4. Зобов’язати відповідача представити документи та учинити дії: надати оригінал довіреності на представника (або копію довіреності, завірену належним чином) та документ, що підтверджує його особу (для огляду); статут; свідоцтво про державну реєстрацію, довідку органів статистики про включення до ЄДРПОУ станом на теперішній час; відзив на позовну заяву (згідно ст. 59 ГПК України відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником, відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору). До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача).

5. Документи, що витребовуються судом, належить подавати до суду в установленому порядку до дати судового засідання в копіях, завірених належним чином, для долучення до матеріалів справи, та оригінали документів для огляду в судовому засіданні.

6. Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

7. Роз’яснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 83 ГПК України).Суддя Богатир К.В.                               


Секр. Щитова Л.М.

тел. 381-91-18
Надруковано у 3 примірниках: 1 – позивачу

2 – відповідачу

3 – господарському суду Донецької областіПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРУ:

1.Копія відповіді на претензію і доказ її відсилки (або пояснення про причини залишення претензії без

відповіді)

2. Належним чином засвідчені копії документів - доказів, що підтверджують позовні вимоги

3. Відзив на позовну заяву.

4. Акт прийняття продукції (товарів), інші первинні документи на підтвердження заборгованності, що

утворилася.

5. Акт експертизи.

6. Посвідчення на представника.

7. Обгрунтований розрахунок стягуємої або оспорюваної суми з посиланням на первинні документи та з

зазначенням проміжних результатів

8. Документи, які обгрунтовують відмовлення від оплати рахунка.

9. Матеріали службового розслідування.

10. Витяг з титульного списку будови з розбивкою по рокам або протокол - заказ.

11. Акт комісії з переліком недоробок і документи, підтверджуючі їх усунення.

12. Довідка про перемаркування товару і доведення зниження ціни до споживача.

13. Сертифікат, в рахунок якого повинна бути повернена (або фактично повернена тара і доказ його відсилки

одержувачу (покупцю))

14. Транспортна накладна в оригіналі.

15. Комерційний акт в оригіналі.

16. Акт загальної форми.

17. Акт технічного стану вагона (контейнера).

18. Дорожна відомість.

19. Вагонний лист (з пломбами).

20. Відомість подачі й прийняття вагонів.

21. Облікова картка виконання плану перевезень.

22. Довідка про включення (виключення) до ЄДРПОУ.

23. Документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.

24. Правові підстави для укладення договору.

25. Договір з додатками в оргіналі для огляду і копію - в справу.

26. Доказ дати одержання договору і протоколу розбіжностей (конверт поштового відправлення).

27. Мотивований протокол погодження розбіжностей.

28. Документи в обгрунтування своєї редакції договору.

29. Витяг із затвердженого плану (або проекту плану).

30. Підстава поставки продукції (товарів).

31. Реєстр рахунків, які підтверджують відвантаження продукції (товарів).

32. Сторонам звірити розрахунки (з ініціативи позивача). Акт звірки подати в суд до дня розгляду справи.

33. З врахуванням заперечення відповідача уточнити суму позову. Уточнений розрахунок подати до дня

слухання справи.

34. З ініціативи позивача перевірити (на об'єкті) факт усунення недоробок. Спільний акт подати до дня

слухання справи.

35 Явка на засідання представників сторін (позивача, відповідача) обов'язкова.


Довідково :

Стаття 36 Господарського процесуального Кодексу України

Письмові докази

Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, шо мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документу, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

З метою дотримання вимог інструкції з діловодства в господарських судах України, що затверджено наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 №75 документи подаються через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом.