Рішення №330229

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

          

19.12.06 р.                               № 20/58-63                                                                                                                                                                 

Суддя О.Є.Донець, розглянувши матеріали

за позовом: ЗАТ „Східна Україна 1”, м.Шахтарськ

до відповідача: ВАТ „Донецькобленерго в особі Харцизьких електромереж Шахтарського РЕМ, м.Шахтарськ

про визнання протоколу засідання комісії Шахтарської РЕМ № 017490 від 29.11.2006 р. - недійсним


ВСТАНОВИВ:


До господарського суду Донецької області звернулося ЗАТ „Східна Україна 1”, м.Шахтарськ, із позовом до ВАТ „Донецькобленерго в особі Харцизьких електромереж Шахтарського РЕМ, м.Шахтарськ, визнання недійсним протоколу засідання комісії Шахтарської РЕМ.


Позовну заяву підписано головою правління ЗАТ „Східна Україна 1”, однак до позову не додано документів, які свідчили б про наявність у зазначеної посадової особи відповідних повноважень.


Згідно із ст.21 Господарського процесуального кодексу України, сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.


Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.


Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.


Відповідно до ст.1 зазначеного кодексу, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.


У позовній заяві позивач не зазначив поштову адресу відповідача – ВАТ „Донецькобленерго”.


До позовної заяви додані фіскальні чеки про сплату поштових послуг, які не свідчать про те, що на адресу відповідача _ ВАТ „Донецькобленерго” були направлені саме копія позовної заяви і додані до неї документи.


За даних обставин, керуючись п.п.1, 2, 6 ст.63 Господарського процесуального кодексу України, суд


УХВАЛИВ:


Позовну заяву і додані до неї документи – повернути ЗАТ „Східна Україна 1”, м.Шахтарськ, - без розгляду.

Додаток: позовна заява із додатками, всього на 15 арк. та конвертСуддя Донець О.Є.                               


Надруковано 3 прим.:

1 – позивачу

1 – відповідачу

1 – у справу