Рішення №330238

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

про повернення заяви за нововиявленними обставинами

          

19.12.06 р.                                № 12/94                                                                                                                                                                 

за позовом: Прокурора Словянського району в інтересах Донецького відділення Українського держфонду підтримки селянських (фермерських) господарств


до відповідача: Фермерського господарства „Петрухненко В.А.” с. Билбасівка


про перегляд рішення за ново виявленими обставинами


Господарський суд Донецької області у складі судді І.В. Зубченко          СУТЬ СПРАВИ:

          Рішенням арбітражного суду Донецької області у справі № 12/94 від 15.07.1999р. з Фермерського господарства „Петрухненко В.А.” с. Билбасівка на користь Донецького відділення Українського держфонду підтримки селянських (фермерських) господарств стягнуто 58485,11 грн. заборгованості з фінансової допомоги.


Розглянувши заяву № 17 від 12.12.2006р. Фермерського господарства „Петрухненко” про перегляд рішення арбітражного суду Донецької області по справі № 12/94 від 13.07.1999р. за нововиявленими обставинами, господарський суд


ВСТАНОВИВ:


          Відповідно до ст. 112 Господарського процесуального кодексу України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами передбачено ст. 113 Господарського процесуального кодексу України, зокрема: судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.

Господарський процесуальний Кодекс України не передбачає повернення заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами у зв’язку з відсутністю таких обставин.

Господарський процесуальний Кодекс України не надає господарському суду право повернути заяву про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами тільки на тій підставі, що такі обставини відсутні.

У цих випадках заяву слід прийняти і здійснити перегляд рішення, ухвали, постанови арбітражного суду відповідно до статті 114 Господарського процесуального Кодексу України. Якщо нововиявлені обставини відсутні, господарський суд виносить ухвалу про залишення рішення, ухвали, постанови без зміни.


На підставі статті 112 АПК рішення може бути переглянуто за двох умов: істотність нововиявлених обставин для вирішення спору та виявлення їх після прийняття рішення зі спору. Отже виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути підставою для перегляду рішення за правилами розділу XIII АПК.

Нові докази, які не були своєчасно подані сторонами чи прокурором, не можуть визнаватись нововиявленими обставинами.

Перегляд рішення за нововиявленими обставинами не означає обов’язкового скасування чи зміни рішення, що переглядається. Результат перегляду повинен випливати з оцінки доказів, зібраних у справі

Відповідно до частини 2 статті 113 ГПК заява чи подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами подаються не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду рішення. Якщо заяву чи подання прокурора чи його заступника надіслано після закінчення зазначеного строку, а також в інших випадках, передбачених частиною 5 статті 113 АПК, вони до розгляду не приймаються.


Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймаються і повертаються заявникові у таких випадках:

1) подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;

2) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;

3) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.


          Фермерське господарство „Петрухненко” як на нововиявлену обставину посилається на те, що Українським фондом підтримка фермерських господарств був порушений закон про фермерські господарства ст. 11, ст. 9, ст. 10.

          Проте, як встановлено судом, правовідносини сторін, в тому числі щодо надання Донецьким відділенням Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств існували на момент прийняття рішення арбітражним судом – 15.07.1999р.

Закон України „Про фермерське господарство” прийнятий Верховною Радою України 19 червня 2003 року за N 973-IV, набирав чинності з дня його опублікування (Відомості Верховної Ради, 2003, N 45, ст.363).

          Тобто заявником пропущений 2-місячний строк для пред’явлення заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, що є підставою для повернення заяви на підставі п. 1 ч. 5 ст. 113 ГПК України.


          Крім того, заявником не подано до заяви доказів сплати державного мита у встановленому порядку та розмірі, передбаченому Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито”, що також є підставою для повернення заяви.


          Звертаю увагу заявника на той факт, що у разі дотримання встановленого ст.ст. 112, 113 Господарського процесуального кодексу порядку звернення до суду з заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами така заява буде розглянута судом по суті.


Беручи до уваги вищевикладене, керуючись п.п. 1, 3 ч. 5 ст. 113, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


УХВАЛИВ:


Заяву Фермерського господарства „Петрухненко” про перегляд рішення арбітражного суду Донецької області у справі № 12/94 від 15.07.1999р. за нововиявленими обставинами повернути заявникові.


Суддя Зубченко І.В.