Рішення №330827


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2-а тел.: 61-72-21

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


УХВАЛА

"19" грудня 2006 р. Справа № 6/131

За заявою Акціонерного комерційного Агропромислового банку „Україна”, м.Київ, Закарпатська дирекція банку „Україна”, м.Ужгород

до Сільськогосподарського виробничого кооперативу „Колос”, с.П.Комарівці, Ужгородський район

про банкрутство,


Суддя Й.Й. Кадар


Представники:

Від ініціюючого кредитора –не з»явилися,

Від боржника –Биков А.І., представник за довіреністю №3 від 02.06.2006р.,

Розпорядник майном –Бахтин В.В., арбітражний керуючий,

Від заявника (Ужгородський районний центр зайнятості) –Василина Т.Ю., юрисконсульт (довіреність №1214 від 19.12.2006р.),

Від заявника (Відділення державного казначейства в Ужгородському районі) –Борейко Л.О., начальник юридичного відділу управління Державного казначейства у Закарпатській області (довіреність від 14.11.2005р.),

Від заявника (Ужгородська міжрайонна державна податкова інспекція) –Рогач В.М., головний державний податковий інспектор юридичного відділу (довіреність №16527/9/10-0 від 18.12.2006р.),

Від заявника (УПФУ в Ужгородському районі) –Діус Н.І., головний спеціаліст-юрист (довіреність №1554/01 від 01.09.2006р.),

Від заявника (Державна виконавча служба в Ужгородському районі) –Панова Н.В., представник за дорученням №15 від 19.12.2006р.,


СУТЬ СПОРУ: розгляд вимог кредиторів у попередньому засіданні у справі про банкрутство Сільськогосподарського виробничого кооперативу „Колос”, с.П.Комарівці Ужгородського району,


ВСТАНОВИВ:

          Відповідно до поданого оголошення в офіційному друкованому органі –газеті “Голос України” від 21.10.06р. кредитори подали заяви про грошові вимоги до боржника.

          Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 28.09.06р. попереднє судове засідання по розгляду заявлених до боржника кредиторських вимог призначено на 19.12.06р.

          Розпорядник майна подав суду попередній реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого вимоги Державної виконавчої служби в Ужгородському районі за результатом розгляду боржника не визнаються.

          Державна виконавча служба в Ужгородському районі подала заяву про грошові вимоги до боржника у розмірі 25497,39 грн., які виникли у зв’язку з несплатою СВК Колос” виконавчого збору по 27 постановам про стягнення з боржника виконавчого збору винесених ДВС в Ужгородському.

          Боржник подав суду рішення, відповідно до якого не визнав вимоги Державної виконавчої служби в Ужгородському районі в розмірі 25497,39 грн. в зв’язку з тим, що право вимоги ДВС на стягнення виконавчого збору виникає з моменту фактичного стягнення коштів з боржника коштів на користь стягувача по виконавчому документу.

          Суд, дослідивши подані докази та документи справи в їх сукупності, прийшов до висновку, що подана заява Державної виконавчої служби в Ужгородському районі не підлягає задоволенню відповідно до наступних підстав:

          Відповідно до ст. 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в попередньому судовому засіданні Господарський суд розглядає заявлені до боржника вимоги конкурсних кредиторів.

          Відповідно до ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

          Грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

          Державною виконавчою службою в Ужгородському районі, у зв"язку з відмовою СВК «Колос»добровільно виконати вимоги по сплаті грошових коштів по 27 виконавчим документам, винесено 27 постанов про стягнення з боржника виконавчого збору на загальну суму 25497,39 грн.

          Правовою підставою для визнання кредитором орган ДВС посилається на ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження»якою передбачено , що у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків.

          Однак, кредитором не враховано, що ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження»встановлено також момент з якого в органу ДВС виникає право на стягнення виконавчого збору - в результаті фактичного стягненя суми заборгованості по виконавчому документу на користь стягувача або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом .

          Як підтверджено представником заявника-кредитора ні по одному виконавчому документу про стягнення з СВК «Колос»жодна грошова сума на користь стягувача не була стягнута органом ДВС, а також жодне майно боржника не передане стягувачу за вищенаведеними виконавчими документами.

          За вказаних обставин у боржника, у даному випадку, відсутнє грошове зобов”язання заплатити вказаному кредитору грошову суму у заявленому останнім до суду складі та розмірі.

          Керуючись ст. ст. 1, 14, 15 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України,


СУД УХВАЛИВ:

1.          Вимоги Державної виконавчої служби в Ужгородському районі (м.Ужгород, пл.Ш.Петефі, 14) про визнання конкурсним кредитором Сільськогосподарського виробничого кооперативу „Колос”, с.П.Комарівці Ужгородського району в розмірі 25497,39 грн. відхилити.

2. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

3.          Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику та розпоряднику майна Бахтину В.В.


Суддя                                          Й.Й.Кадар