Рішення №331047

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі


29 грудня 2006 р.                                                   Справа № 12/275А


Головуючий суддя Тисянчин В.М.,розглянувши матеріали справи

За позовом державної податкової інспекції у м. Ужгороді, м. Ужгород

до відповідача приватного підприємства "Інтер Джобс", м. Ужгород

про припинення підприємницької діяльності юридичної особи - підприємства.

визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і, керуючись статтями 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України,

          

УХВАЛИВ:


1. Відкрити провадження у адміністративній справі.

2. Судовий розгляд призначити на 17 січня 2007 р. на 11:20 год. за адресою: м. Ужгород, вул.Коцюбинського, 2а., кабінет № 407.

3. Явку в засідання представників сторін визнати - на розсуд сторін.

4. Зобовязати відповідача подати суду - письмовий відзив на позов з доказами в його обгрунтування.

5. У відповідності до вимог ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України довести до відома сторін їхні процесуальні права та обовязки згідно зі ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України (див. на звороті).

6. Надіслати відповідачеві копію позовної заяви та доданих до неї документів.

7. Копію даної ухвали направити сторонам по справі.

8. Справа буде розглядатися суддею Тисянчин В. М. одноособово.
Суддя Тисянчин В.М.
Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (ст.49 КАС України).

1.          Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2.          Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними

правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3.          Особи, які беруть участь у справі, мають право:


1)          знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та

стосуються їхніх інтересів;

2)          знайомитися з матеріалами справи;

3)          заявляти клопотання і відводи;

4)          давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5)          подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6)          висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам,

які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7)          подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8)          знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9)          робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;


10)          оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11)          користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4.          Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Крім вказаних прав та обов'язків згідно з ст. 51 КАС України позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь - який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь - якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі .

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї - небудь права, свободи чи інтереси.