Рішення №332613


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


08.12.06                                                                                 Справа № 9/530н-ад

Суддя Ворожцов А.Г., розглянувши матеріали справи за позовом

Державного підприємства «Свердловантрацит», м. Свердловськ Луганської області

до Державної податкової інспекції у м. Свердловську

про визнання нечинним рішення          


в с т а н о в и в:


Постановою суду від 11.09.2006р. позов задоволено, визнане нечинним рішення № 000088 від 14.07.06р.ДПІ у м. Свердловську про застосування адміністративного арешту активів платника податків, як таке, що прийняте з порушенням вимог чинного законодавства.

Позивач здійснював підприємницьку діяльність з видобутку та реалізації вугільної продукції, у т.ч. на експорт, відповідно до правил, встановлених Митним кодексом України. Суд зауважує, що не може бути дискримінації щодо реалізації продукції позивача за грошові кошти за звичайними цінами іноземним підприємствам по відношенню до реалізації продукції позивача за грошові кошти за звичайними цінами українським покупцям. Така дискримінація суперечить приписам пп. 8.6.1 «а»Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»від 21.12.2000р. № 2181-ІІІ (далі –Закон 2181), згідно якого платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, взагалі має право здійснювати вільне розпорядження ними, у т.ч. у разі продажу готової продукції, товарів та товарних запасів за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, не зважаючи на те, де платник податків реалізує свою продукцію –на території України чи за її територією.

Відповідно до пп. 9.7 Закону 2181 у разі коли активи платника податків звільняються з-під адміністративного арешту у зв’язку із закінченням граничного строку його застосування, повторне накладення адміністративного арешту за підставами накладення першого адміністративного арешту не дозволяється.

16.06.06р. позивачем вже було прийняте рішення № 000086 про застосування адміністративного арешту.

Підставами накладення адміністративного арешту за рішенням від 16.06.06р. були:

·          наявність податкового боргу у позивача;

·          наявність переведення активів за межі України.

Підставами для накладення адміністративного арешту за рішенням податкового органу № 000088 від 14.07.06р., яке оспорюється за цією справою, є:

·          наявність податкового боргу у позивача;

·          наявність переведення активів за межі України.

Враховуючи такі обставини, податковий орган повторно наклав адміністративний арешт за оспорюваним рішенням.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише не підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

          Вказаний факт свідчить про порушення ДПІ пп. 9.7 Закону 2181 та ст. 19 Конституції України.

          На підставі викладеного, керуючись ст. 166 КАС України, суд


у х в а л и в:


1.Окрему ухвалу надіслати керівнику Державної податкової інспекції у м. Свердловську (м. Свердловськ, вул. Свердлова, 10) та для відома голові Державної податкової адміністрації в Луганській області (м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2а).


2.Зобов'язати керівника ДПІ розглянути окрему ухвалу і вжити заходів для усунення недоліків, встановлених при розгляді справи.


          3. Відповідно до п. 1 ст. 166 КАС України про результати розгляду окремої ухвали повідомити господарський суд Луганської області у місячний термін.
Суддя А.Г.Ворожцов