Рішення №333141


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


11.12.06                                                                                 Справа № 7/624ад.


Суддя господарського суду Луганської області Калашник Т.Л. разглянувши матеріали справи № 7/624д за позовом:

Прокурора міста Красний Луч в інтересах держави в особі Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у м. Красний Луч Луганської області, м. Красний Луч Луганської області

до Закритого акціонерного товариства «Краснощоківський кар’єр», м. Вахрушево

Луганської області


про стягнення 208 грн. 00 коп.


в с т а н о в и в:


Ухвалою господарського суду Луганської області від 28.11.06 по справі № 7/624ад позовна заява залишена без руху та був наданий строк для усунення недоліків –до 08.12.06 включно.

Позивачу необхідно було до позовної заяви від 31.10.06 №011-вих06 надати копію вказаної позовної заяви та копії всіх документів, що приєднані до неї, зазначити дату підписання позовної заяви.

Недоліки, вказані в ухвалі господарського Луганської області від 28.11.06 по справі № 7/624ад, позивачем усунені.

          За таких обставин, слід відкрити провадження у адміністративній справі та позовну заяву призначити до розгляду.


Керуючись ст. ст. 107, 110, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


У Х В А Л И В:


1.Відкрити провадження у адміністративній справі.

2.Попереднє судове засідання відбудеться 21.12.06 у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а о 12 год. 10 хв. (кабінет № 326).

3. Пропонувати:

заявнику –направити позивачу додаток до позовної заяви, докази направлення надати суду;


позивачу надати: письмові пояснення на відзив відповідача, документальне та нормативне підтвердження пояснень; оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви –для огляду в засіданні; докази реєстрації відповідача як платника страхових внесків до Фонду; документальне підтвердження утворення заборгованості на суму позову; листування з відповідачем; нормативно та документально обґрунтувати дату виникнення за відповідачем зобов'язання щодо оплати заявленої у позові суми з врахуванням вимог ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; відповідні вимоги про сплату заявленої у позові суми; обґрунтований розрахунок заборгованості з зазначенням дати та періоду виникнення заборгованості і підстав її виникнення, документів у підтвердження виникнення заборгованості та часткової її сплати відповідачем /при наявності/, пояснення до розрахунку; чітко визначити період виникнення заборгованості (документально обґрунтувати); відповідні розрахунки сум страхових внесків за заявлений період; за своєю ініціативою провести звірення розрахунків з відповідачем на день слухання справи, для чого прибути до відповідача зі всіма необхідними первісними документами, за результатами звірення скласти акт, підписаний повноважними представниками сторін, який у належній формі подати господарському суду, у акті звірення окремо визначити недоїмку, що виникла за період, заявлений у позові.

відповідача надати: відзив на позовну заяву, докази його надсилання позивачу, прокурору та до суду; документальне і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів; при наявності заперечень до позову –документальне підтвердження (контррозрахунок); докази погашення боргу –при наявності; прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем, підписати акт звірення, який подати до суду у належній формі, у акті звірення окремо визначити недоїмку, що виникла за період, заявлений у позові.

4.Повідомити учасників процесу про їх права та обов’язки:

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

5. Головному управлінню статистики в Луганській області та державному реєстратору виконавчого комітету Краснолуцької міської ради подати господарському суду довідки відповідно про внесення до ЄДРПОУ та реєстрацію Закритого акціонерного товариства «Краснощоківський кар’єр», м. Вахрушево Луганської області, код 00292126.

6.Надіслати відповідачу та Бєлєцькому Т.О. копію позовної заяви з доданими до неї документами, всього на 9 аркушах.


Явка повноважних представників сторін в засідання суду обов’язкова.


Справу розглянути за участю прокурора.


Суд звертає увагу сторін у справі, що всі документи, що додаються до матеріалів справи, та довіреності представників сторін повинні бути викладені українською мовою.Суддя                                                                                           Т.Л. Калашник