Рішення №333925


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


13.12.06                                                                                 Справа № 01-10/18-746ад.

Суддя Корнієнко В.В., розглянувши матеріали справи за позовом відкритого акціонерного товариства “Антрацитівське АТП 10918”, м. Антрацит

до посадової особи Антрацитівської міської ради, заступника міського голови Короткого Валерія Михайловича, м. Антрацит


про визнання дій суб’єкта владних повноважень неправомірними та зобов’язання його скасувати рішення

в с т а н о в и в :

Суть спору: позивач звернувся до господарського суду Луганської області з позовом про визнання неправомірними дій посадової особи заступника міського голови м. Антрацит Короткого Валерія Михайловича, та зобов’язати його скасувати рішення про одностороннє розірвання договору на перевозку пасажирів 1/2006 від 06.01.2006 року по маршруту: Ринок-шахта Центральна.


Дану позовну заяву слід повернути позивачу з наступних підстав.

1.Господарський суд розглядає підвідомчі йому господарські справи згідно Господарського процесуального кодексу України.

Даний позов подано на підставі положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п. п. 6, 7 Розділу УІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

При подачі позову до господарського суду за правилами Кодексу адміністративного судочинства України слід впевнитись, що дана справа підпадає до компетенції господарських судів.

Питання підвідомчості справ господарським судам регламентовано ст. ст. 1, 2, 12 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

За даним позов відповідачем є заступник міського голови м. Антрацит Короткий Валерій Михайлович, який відповідно до ст. 21 ГПК України не може бути стороною в судовому процесі.

При цьому, відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України дана адміністративна справа підсудна загальному суду.

Таким чином заява не підлягає розгляду в господарських судах України, оскільки господарському суду підвідомчі спори між юридичними особами та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності.

          

Згідно п. 6 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України позовна заява повертається позивачеві, якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Враховуючи суб’єктний склад спору згідно позовної заяви, суд доходить до висновку, що дана позовна заява не підлягає розгляду в господарських судах України як адміністративних судах.

За таких обставин позовну заяву слід повернути позивачу.


На підставі викладеного, керуючись п. 6 ст. 108, 165, п. п. 5, 6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:


1.          Повернути позовну заяву та додані до неї документи заявнику.


Додаток: на 38 аркушах, в тому числі платіжне доручення № 537 від 11.12.2006 на суму 8,50 грн. та платіжне доручення № 538 від 11.12.2006 на суму 118 грн.Суддя                                                                                            В.В. Корнієнко