Рішення №333973


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


15.12.06                                                                                 Справа № 12/890пн-ад.


          Суддя господарського суду Луганської області Палей О.С. по справі за позовом

Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Луганська

до Приватного підприємства "Автомеверік", м. Луганськ

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради, м. Луганськ

про визнання недійсними установчих документів та припинення юридичної особи


в с т а н о в и в:

Суть спору: Державною податковою інспекцією у Жовтневому районі м. Луганська заявлені вимоги про визнання статутних документів Приватного підприємства "Автомеверік", і.к. 32474180 недійсними з моменту реєстрації, тобто з 21.05.2003р. та припинити юридичну особу - Приватне підприємство "Автомеверік", і.к. 32474180.

Відповідно до ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає необхідним залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14 для дачі документів та відомостей щодо реєстрації Приватного підприємства "Автомеверік".

Керуючись статтями 53, 107, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1.Відкрити провадження у адміністративній справі.

2.Попереднє судове засідання відбудеться 11.01.2007р. у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а о 10 год. 00 хв. в каб. № 308.

3. Запропонувати відповідачу - надати у строк до 10.01.2007. письмові заперечення проти позову та наявні у нього докази.

4.Зобов‘язати третю особу - Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради - надати відомості щодо реєстрації Приватного підприємства "Автомеверік", м. Луганськ, кв. Якіра, 6/103, ідентифікаційний код 32474180 та знаходження цього підприємства в міському реєстрі суб’єктів підприємництва, письмові пояснення щодо скасування державної реєстрації (або припинення юридичної особи) за рішенням суду чи за власним бажанням, надати документи, подані на реєстрацію цього підприємства.

5.Надіслати відповідачу та третій особі копію позовної заяви від 13.12.2006р. № 17341/10 та документи, які додані до позовної заяви, всього на 25 аркушах.


6.Повідомити учасників процесу про права та обов’язки:

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).


Участь компетентних представників сторін обов’язкова.
Суддя О.С. Палей