Рішення №333987

   ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№  30/567

28.11.06

За позовом    Шевченківської районної у м. Києві ради

до                    Всеукраїнської спілки матерів загиблих  (померлих)  військовослужбовців у мирний час

третя особа

з самостійними  Управління з питань комунального майна, приватизації та     вимогами            підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради        

про                        дострокове розірвання договору та виселення

Суддя   Ващенко Т.М.

Представники сторін:

Від позивача           Куценко О.О. -представник за довіреністю № 2268 від 03.08.06.

Від відповідача       не з'явився

Від третьої особи з самостійними вимогами Бут В.А. -представник за довіреністю № 7/8-283-25/53 від 10.10.06.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Шевченківської районної у м. Києві ради до Всеукраїнської спілки матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час про:

- розірвання типового договору № 12 оренди нежилих приміщень від 26.04.01., укладеного між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району м. Києва та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час та виселити відповідача з нежилого приміщення загальною площею 88,00 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1;

- зобов'язання відповідача передати за актом приймання-передачі нежиле приміщення загальною площею 88,00 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 Управлінню з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради (правонаступник Комунального підприємства житлового господарства Радянського району м. Києва).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.06. порушено провадження у справі № 30/567, розгляд справи було призначено на 09.11.06. о 10-15.

У судове засідання 09.11.06. представник відповідача не з'явився, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.10.06. про порушення провадження у справі № 30/567 не виконав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.06. розгляд справи        № 30/567 на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України було відкладено на 28.11.06. о 11-30, зобов'язано позивача надати в судове засідання належні та обґрунтовані докази порушення з боку відповідача прав та охоронюваних законом  інтересів Шевченківської районної у м. Києві ради у розумінні ст. 1 Господарського процесуального кодексу України; уточнити позовні вимоги, подавши при цьому окрему письмову заяву в частині вимог передачі майна  Управлінню з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради.

27.11.06. Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради звернулось до Господарського суду міста Києва в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору з позовною заявою до Всеукраїнської спілки матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час, відповідно до якої просить суд:

- розірвати типовий Договір № 12 оренди нежилих приміщень від 26.04.01., укладений між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району м. Києва та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час та виселити Всеукраїнську спілку матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час з нежилого приміщення   загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1;

- зобовязати Всеукраїнську спілку матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час передати за актом приймання -передачі нежиле приміщення загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 Управлінню з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.06. на підставі ст. 26 Господарського процесуального кодексу України було Залучено до розгляду справи № 30/567 в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради.

В судовому засіданні 28.11.06. представник позивача вимоги ухвали Господарського суду міста Києва № 30/567 від 09.11.06. не виконав, та просить суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання 28.11.06. повторно не з'явився, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.10.06. про порушення провадження у справі № 30/567 не виконав, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду її судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.07.97. № 02-5/289 із змінами «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»).

Представник третьої особи в судовому засіданні 27.11.06. вимоги позивача підтримав та просив задовольнити позов.

Представник третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору підтримав свої позовні вимоги та просить суд позов задовольнити.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

          Розглянувши подані матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, Господарський суд міста Києва, -

                                              ВСТАНОВИВ:

Рішенням Київської міської ради № 208/1642 від 27.12.01. «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва»було затверджено перелік майна (згідно додатку № 11), яке було передано до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва, до якого був включений будинок АДРЕСА_1.

Рішенням Шевченківської районної у м. Києві ради № 263 від 25.11.03. створено Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради, яке стало правонаступником  КПУЖГ Шевченківського району в м. Києві в частині орендних відносин комунальної власності територіальної громади  Шевченківського району м. Києва.

26.04.01. між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району м. Києва (правонаступником якого є Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради) (Орендодавець)  та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час (Орендар) було укладено Типовий договір оренди нежилих приміщень територіальної громади Радянського району    м. Києва № 12 (далі - Договір), відповідно до умов якого (п. 1.1 Договору) Орендодавець на підставі розпорядження райдержадміністрації від 05.04.01. № 406  передав Орендарю нежиле приміщення загальною площею 103,8 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно п. 6.2 Договору сторони встановили строк дії Договору з 26.04.01. по 05.04.04.

Позивач зазначає, що в зв'язку з тим, що Орендодавець не попереджував Орендаря про те, що термін дії Договору закінчився і наступний термін продовжувались не буде, то у відповідності до ст. 764 Цивільного кодексу України строк дії Договору було продовжено на самий термін, і та тих самих умовах, які були передбачені Договором.

Спір виник на підставі того, що відповідачем систематично порушуються умови Договору, внаслідок чого у останнього виникла заборгованість перед позивачем.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача - Шевченківської районної у м. Києві ради задоволенню не підлягають з наступних підстав.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Обов'язок доведення покладається законом на позивача.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального Кодексу України, кожна сторона повинна  довести  ті  обставини,  на  які  вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем належних доказів, в розумінні зазначеної норми закону, що свідчать про те, що відповідач порушує права та  охоронювані законом інтересів саме позивача надано не було.

Позивачем не було надано суду відповідних доказів також під час розгляду справи.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Позивачем належними засобами доказування не доведено суду тієї обставини, що внаслідок будь-яких дій відповідача було допущено порушення прав та охоронюваних законом інтересів саме позивача -Шевченківської районної у м. Києві ради, оскільки як вбачається з матеріалів справи, Договір № 12 від 26.04.01. було укладено між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району (правонаступником якого є Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради) та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час.

За таких обставини, суд приходить до висновку, що вимоги позивача -Шевченківської районної у м. Києві ради є безпідставними та необґрунтованими, а отже такими, що задоволенню не підлягають.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради звернулось до Господарського сулу міста Києва в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору з позовною заявою до Всеукраїнської спілки матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час про:

- розірвання типового Договору № 12 оренди нежилих приміщень від 26.04.01., укладений між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району м. Києва та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час та виселити Всеукраїнську спілку матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час з нежилого приміщення   загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1;

- зобовязання Всеукраїнської спілки матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час передати за актом приймання - передачі нежиле приміщення загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 Управлінню з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради.

У відповідності до п. 2.2 Договору Орендар зобов'язався вносити орендні платежі  своєчасно та у повному обсязі, незалежно від наслідків господарської діяльності.

Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної  у м. Києві ради зазначає, що відповідачем систематично порушувались умови Договору щодо сплати орендної плати, в зв'язку з чим відповідач  станом на 01.08.06.  має перед Орендодавцем заборгованість в сумі  227,43 грн.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна України»встановлено, що однією з істотних умов договору є орендна плата.

Як визначено абз. 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Як визначено ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до п. 5.10 Договору при невиконанні або порушенні однією із сторін  умов цього Договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, договір оренди може бути розірваний достроково за згодою сторін, на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна України»договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання стороною договору своїх зобов'язань та з інших підстав, передбаченими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 782 Цивільного кодексу України, наймодавець має право  відмовитись від договору і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців.

Як вбачається з матеріалів справи, з метою досудового врегулювання спору Орендодавцем -Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради на адресу відповідача було надіслано лист № 7/9-202-02/53 від 21.07.06., відповідно до якого орендодавець попередив відповідача про те, що в разі подальшого порушення умов Договору, він буде змушений звернутись  до суду за захистом своїх прав. Але матеріали справи не містять доказів відповіді відповідача на зазначений лист позивача.

Відповідно до ч. 2 ст. 650 Цивільного кодексу країни, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках встановлених договором або законом.

За таких обставин, враховуючи те, що відповідачем умови Договору    належним чином не виконувались, позовні вимоги третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради щодо розірвання Типового договору № 12 від 26.04.01. та виселення відповідача із нежилого приміщення загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 слід визнати обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, держмито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача -Всеукраїнську спілку матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час.

Враховуючи вищевикладене та ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 32, 33, 43, 44, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального Кодексу України, Господарський суд міста   Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. В задоволенні позовних вимог Шевченківської районної у м. Києві ради відмовити повністю.

2. Позовні вимоги Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. києві ради задовольнити повністю.

3. Розірвати типовий Договір № 12 оренди нежилих приміщень від 26.04.01., укладений між Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району м. Києва та Всеукраїнською спілкою матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час.

4. Виселити Всеукраїнську спілку матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час (04111, м. Київ, вул. Вільгельма Піка, 26; 03067, м. Київ, вул Волочаївська, 20, код ЄДРПОУ 21697531) з нежилого приміщення   загальною площею 103,8 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, передавши зазначене приміщення  за актом приймання -передачі Управлінню з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, код ЄДРПОУ 21532540).

5. Стягнути з Всеукраїнської спілки матерів загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час (04111, м. Київ, вул. Вільгельма Піка, 26; 03067, м. Київ, вул Волочаївська, 20, код ЄДРПОУ 21697531) на користь Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, код ЄДРПОУ 21532540) 85 грн. 00 коп. -державного мита та 118 грн. 00 коп. -витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

 6. Після вступу рішення в законну силу видати накази.

 7. Рішення вступає в законну силу після десятиденного терміну з дня його прийняття, оформленого у відповідності до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя

Т.М. Ващенко

Дата підписання

рішення 08.12.06.