Рішення №334281


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


19.12.06                                                                                 Справа № 4/572.

          Суддя Батюк Г.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Відкритого акціонерного товариства “ Краснодонвугілля”, м.Краснодон Луганської області

до Дочірнього підприємства «Житлово- експлуатаційна контора № 3»комунального підприємства «Управління житлово- комунального господарства № 1»Краснодонського міськвиконкому, м. Суходільськ Луганської області

про стягнення 31070 грн. 10 коп.


в присутності представників сторін:

від позивача – Бобик О.Г., дов. № 30 від 20.03.06;

від відповідача –Пеліховська О.В., дов. №б/н від 01.08.06.


          Представниками сторін подане клопотання про відмову від звукової фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

Суть справи: заявлені вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за виконані роботи у сумі 22689 грн. 60 коп., пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп.

Згідно довідки Головного управління статистики у Луганської області від 29.11.06 № 13-48/4520 та заяви позивава,зданою до суду 05.12.06, правильна назва відповідача Дочірне підприємство «Житлово- експлуатаційна контора № 3»комунального підприємства «Управління житлово- комунального господарства № 1».

На підставі викладеного, відповідачем по справі слід вважати Дочірне підприємство «Житлово- експлуатаційна контора № 3»комунального підприємства «Управління житлово- комунального господарства № 1».

Позивач заявою, зданою до суду 19.12.06, у порядку ст.22 ГПК України відмовився від позовних вимог в частині стягнення з відповідача пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп.

Позивач заявою, зданою до суду 19.12.06, в порядку ст.22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог на суму боргу виконаних робіт 2825 грн. 40 коп. та просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу 19864 грн. 20 коп.

Відповідач у відзиві на позовну заяву від 04.12.06 № 324 розмір позовних вимог визнав частково у сумі основного боргу за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп.

Розглянувши матеріали справи, додатково подані представниками сторін документи, вислухав доводи представників сторін, суд


встановив:


Заява позивача щодо зменшення розміру позовних вимог підлягає до задоволення. Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп., пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп.

Новою ціною позову (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) слід вважати заборгованість за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп., пеню у сумі 6792 грн.23 коп., штраф у сумі 1588 грн. 27 коп.


Між Відкритим акціонерним підприємством «Краснодонвугілля” в особі ВП ЦЗФ «Дуванська»ВАТ «Краснодонвугілля»( позивачем у справі) та відповідачем був укладений договір підряду від 04.05.05 № 530-1526/05-5КУО, згідно якого “Підрядчик” (позивач у справі) зобов’язаний виконати виробництво робіт по ремонту системи опалення і водопостачання житлового будинку на 2005-2006р.р., розташованого за адресою: м.Суходольськ, вул. Гостело,буд.№№8,10,11,12,13,15, вул. Карпинського, буд. № 17, а «Замовник»зобов’язаний прийняти і оплатити виконані роботи.

Згідно п.4.1.1 договору, на протязі 10-ти днів з моменту укладання акту здачі-прийомки робіт проводиться кінцевий розрахунок.

Позивач згідно вищевказаного договору виконав роботи відповідачу у повному обсязі за період липень-вересень 2005р., листопад- грудень 2005р., січень- березень 2006р. на загальну суму 22689 грн. 60 коп., що підтверджено актами приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, які підписані сторонами по справі (а.с.22-36).

Відповідач свої зобов”язання за вищевказаним договором не виконав, оплату за виконані роботи не провів .

Заборгованість відповідача перед позивачем за виконані роботи складає 19864 грн. 20 коп. (у урахування заяви позивача про зменшення розміру позовних вимог основного боргу за виконані роботи).

          Відповідно до п. 7.2 договору, за прострочку оплати виконаних робіт позивачем нарахована відповідачу пеня в розмірі 1% від вартості несплачених робіт за кожен день прострочки , а прострочку вище 30 днів додатково нарахований штраф в розмірі 7% від вартості несплачених робіт.

          Позивачем на адресу відповідача направлена претензія від 24.05.06 № 1/13-468 з вимогою про сплату суми основного боргу за виконані роботи 14917 грн. 20 коп.

Відповідач розмір позовних вимог визнав частково.

          Оцінивши по матеріалах справи доводи представника позивача у їх сукупності, суд вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково, з огляду на наступне.

Позивач звернувся до господарського суду з даною позовною заявою про стягнення з відповідача заборгованості за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп., пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп.

Відповідно до ст. 526 ЦК України , зобов»язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Згідно ст. 193 ГК України, суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як свідчать матеріали, позивач згідно умов договору від 04.05.05 № 530-1526/05-5КУО виконав роботи за період липень-вересень 2005р., листопад- грудень 2005р., січень- березень 2006р. на загальну суму 19864 грн. 20 коп. ( з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог).

Позивач заявою від 19.12.06 в порядку ст. 22 ГПК України відмовився від позовних вимог в частині стягнення пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп. та просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу 19864 грн. 20 коп..

Позивач подав до суду заяву від 19.12.06 про відмову від позову в частині стягнення пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп. та припинення провадження по справі.

Позивач в порядку ст. 22 ГПК України, заявою від 10.03.06 відмовився від позову в частині стягнення пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп. та повідомив, що з наслідками цієї процесуальної дії ознайомлений.

Таким чином відповідно до ст. 78 ГПК України суд вважає за можливе прийняти відмову позивача від даного позову в частині стягнення пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп. оскільки це право позивача передбачено ст. 22 ГПК України, ця відмова не суперечить чинному законодавству та не порушує ні чиї права та охоронювані законом інтереси.

За таких підстав провадження по справі в частині стягнення пені у сумі 6792 грн.23 коп., штрафу у сумі 1588 грн. 27 коп. підлягає припиненню по п.4 ст.80 ГПК України.

Сума основного боргу за виконані роботи у розмірі 19864 грн. 20 коп. нарахована позивачем обґрунтовано підтверджена матеріалами справи, у тому числі актом звірення розрахунків від 01.12.06, який підписаний сторонами по справі без доповнень та зауважень, скраплений печатками їх підприємств, відповідачем не оспорений, підлягає задоволенню в повному обсязі і стягненню з відповідача.

Відповідач по справі –Дочірнє підприємство “Житлово- експлуатаційна контора № 3” комунального підприємства «Управління житлово- комунального господарства № 1», відзивом на позовну заяву та підписанням акту звірення розрахунків від 01.12.06, підтвердив наявність позивачеві заборгованості за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп., яку не сплатив у встановлений законом термін і не погасив до цього часу, тобто визнав факт боргу та не оспорив суму, вказану позивачем.

Як було встановлено при розгляді справи, станом на день її слухання заборгованість відповідача не змінилась. Розмір суми боргу відповідачем не оспорюється.

Згідно ч.5 ст.78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Судом встановлено, що дії відповідача не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Суд вважає вимоги позову про стягнення з відповідача заборгованість за виконані роботи у сумі 19864 грн. 20 коп., що підлягають задоволенню повністю, оскільки вони підтверджені матеріалами справи та підлягають стягненню з відповідача.

          За таких обставин, позов слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст.ст. 44,49 ГПК України витрати по держмиту та судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 526 ЦК України, ст.193 ЦК України, ст.ст.44, 49, п.5 ст.78, п.4 ст.80,ст.ст. 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в:


1.          Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Дочірнє підприємство “Житлово- експлуатаційна контора № 3” комунального підприємства «Управління житлово- комунального господарства № 1», м.Суходольськ Луганської області, вул.Шосейна,20,п/р 260003013490 в Ощадбанк м.Краснодон,МФО 364014, код ЄДРПОУ 32363444 на користь Відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля”, м.Краснодон Луганської області, вул. Комсомольська,5, р/р 2600330121195 в ПІБ м.Краснодона, МФО 304234, код ЄДРПОУ 32363486 борг у сумі 19864 грн. 20 коп., витрати по держмиту у сумі 198 грн. 64 коп., витрати на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу у сумі 75 грн. 44 коп., видати на виконання наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.


3.В решті позовних вимог провадження по справі припинити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Дата підписання рішення: 25.12.06


СУДДЯ                                Г.М. Батюк