Рішення №336924

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"07" грудня 2006 р.

Справа № 11/Б-277

УХВАЛА


Господарський суд Тернопільської області


у складі судді Андрусик Н.О.

Розглянув справу

За заявою кредитора: Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції, с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області

До боржника: Спілки власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області

за участю представників:

кредиторів: Олексійчук І.Й., головний спеціаліст-юрисконсульт Управління ПФУ в Кременецькому районі, довіреність № 100/01 від 26.01.06 р.;

Ткачук Л.М., зав. сектору погашення прострочених податкових зобов’язань Кременецької МР ДПІ, довіреність № 4355 від 06.12.06 р.;

Самарська Т.О., довіреність від 03.01.06 р., представник ВАТ "Збаразький цукровий завод",

Никитюк Р.І.,юрисконсульт ВАТ "Тернопільобленерго”,довіреність № 924/24 від 13.03.06 р.

Ліквідатор: Кузик Є.І., ліцензія

Зав. обласного сектору з питань банкрутства Гонтар Л.П.

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 14 травня 2003 р. за заявою Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції, м. Кременець Тернопільської області порушено провадження у справі № 11/Б-277 про визнання банкрутом Спілки власників земельних і майнових паїв „Україна”, с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області; ухвалою від 27.06.2003 року визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора –Кременецької міжрайонної ДПІ в сумі 74 043,16 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна спілки власників земельних і майнових паїв Монастирського Ф.К., м. Тернопіль, вул. Корольова,2/144; ухвалою від 29.09.2003 р. судом визнано та включено до Реєстру вимог наступних кредиторів –Кременецьку міжрайонну ДПІ, ВАТ „Тернопільобленерго”, Управління ПФУ в Кременецькому районі та ВАТ „Збаразький цукровий завод” і постановою господарського суду від 16 грудня 2003 року боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у відповідності до вимог статей 22-24 Закону України “Про відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом“ та призначено ліквідатором Кузика Євгена Івановича, м. Бережани, вул. О. Крушельницької, 54, ліцензія серії АА № 249922 від 19.10.2001 р.

На виконання вимог п. 4 постанови від 16.12.2003р. ліквідатор банкрута Кузик Є.І. представив суду на затвердження ліквідаційний баланс станом на 01 жовтня 2006 року, стверджуючи, що у процесі ліквідації банкрута ліквідатором реалізовано майна на загальну суму 30 196,06 грн., які спрямовано на погашення заборгованості кредиторів першої черги. Через недостатність майна та грошових коштів у боржника, заборгованість кредиторів наступних черг не погашалася взагалі.

На момент звернення до суду ліквідатора з клопотанням про затвердження ліквідаційного балансу у боржника відсутнє майно для погашення заборгованості перед кредиторами; тому ліквідатор просить суд припинити провадження у справі, затвердити поданий суду звіт та ліквідаційний баланс по справі № 11/Б-277.

Представники кредиторів у судовому засіданні підтримали клопотання ліквідатора про затвердження ліквідаційного балансу по справі № 11/Б-277.

В зв’язку з відпусткою судді Сидорук А.М., яка розглядала справу про банкрутство Спілки власників земельних і майнових паїв „Україна”, розпорядженням заступника голови господарського суду Тернопільської області від 16.05.2006 р. справу № 11/Б-277 для розгляду передано судді Андрусик Н.О.

Розглянувши матеріали справи, додатково подані учасниками провадження документи, заслухавши пояснення ліквідатора банкрута та думку представників кредиторів, суд встановив наступне:

Статтею 32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що за результатами роботи ліквідатора, останній подає господарському суду ліквідаційний баланс. Господарський суд після заслуховування ліквідатора виносить ухвалу про затвердження ліквідаційного балансу або призначення нового ліквідатора.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилося майна після задоволення вимог кредиторів, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи.

При розгляді справи № 11/Б-277 господарським судом Тернопільської області згідно ухвали від 29.09.2003 р. в порядку ст.ст. 11, 14, 15 Закону включено в Реєстр вимог наступних кредиторів:

- Кременецьку МРДПІ , м. Кременець, вул. У.Самчука, 6 в сумі 74 043,16 грн. Черговість задоволення грошових вимог кредитора –третя;

- Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі, м. Кременець, вул. Миру, 2- в сумі 1 482,36 грн. Черговість задоволення грошових вимог кредитора - друга;

- ВАТ „Тернопільобленерго”, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 в сумі 57 547,76 грн. Черговість задоволення грошових вимог кредитора - четверта;

- ВАТ «Збаразький цукровий завод”, м. Збараж, вул. Кармелюка,1 в сумі 2 534,76 грн. Черговість задоволення грошових вимог кредиторів – четверта.

У поданому звіті та ліквідаційному балансі відображені показники виявленої ліквідаційної маси, відомості про оцінку та реалізацію об’єктів ліквідаційної маси, копії договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі майна, звіту про оцінку майна, відомості основних та оборотних засобів в кількості 56 одиниць з актами від 20.04.2004 р., складеними комісією в кількості 4 осіб –голови по розпаюванню майна Біняшівської Н.І., головного бухгалтера Бобчук В.В., ліквідатора Кузик Є.І. та голови комітету кредиторів –представника Кременецької міжрайонної ДПІ Мельник Г.С. з висновками про стан отриманого майна згідно інвентаризаційної відомості, відомості про розподіл виручених коштів між кредиторами, документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів (ч.1 ст. 32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).

Згідно протоколу № 1 від 01.03.2004 р. комітетом кредиторів вирішено провести експертну оцінку майна і продати його за ціною експертної оцінки, а майно, що не буде реалізовано продати як металобрухт; нерухоме майно реалізувати через аукціон шляхом відкритих торгів; затверджено оплату праці ліквідатору та спеціалістів, а також витрати, пов’язані з проведенням ліквідаційної процедури (транспортні витрати, відрядження, послуги зв’язку і т.п.), які постановлено відшкодовувати за рахунок реалізованого майна банкрута (а.с. 79 том № 3).

В ході проведеної ліквідаційної процедури ліквідатором Кузиком Є.І. в порядку ст. 25 Закону здійснено ряд заходів щодо задоволення вимог кредиторів, зокрема:

- сформовано ліквідаційну масу та проведено інвентаризацію майна банкрута;

- подано оголошення в газету про реалізацію майна;

- проведено чотири засідання комітету кредиторів (01.03.04 р., 30.06.04 р., 30.09.04 р., 28.10.06 р.);

- укладено договори на оцінку майна та проведено 12 незалежних експертних оцінок майна банкрута в порядку, встановленому чинним законодавством шляхом залучення на підставі договорів:

- № 16 від 28.04.2004 р., укладеного з товарною біржею „Тернопільська Нова біржа” (проводилася оцінка трактору МТЗ-80, сівалки СО-4,2, зерноочисної машини ОВС-25, зернопогрузчика ЗМ-60, гноєрозкидача ПТР-10, причіпу автомобільного, культиватору КРН-5,6а, культиватору б/м, катка ЗКВГ в кількості 3 шт.);

- № 25 від 22.04.2004 р., укладеного з товарною біржею „Тернопільська Нова біржа” (проводилася оцінка технічних засобів –автоваги ВА-2019);

- № 16а від 28.02.2004 р., укладеного з товарною біржею „Тернопільська Нова біржа” (проводилася оцінка косилки-плющилки Е-303);

- № 65 від 28.10.2004 р., укладеного з товарною біржею „Тернопільська Нова біржа” (проводилася оцінка пилорами Р-65);

- № 66 від 10.12.2004 р., укладеного з товарною біржею „Тернопільська Нова біржа” (проводилася оцінка трактору МТЗ-80);

без номеру від 17.03.2006 р., укладеного з ТОВ „Центр нерухомості” (проводилася оцінка автокрану КС-2561 К);

- реалізовано майна банкрута на загальну суму 30196,06грн.

Оцінка майна банкрута проведена з метою визначення ринкової вартості майна для реалізації через аукціон. Повноваження на право виконання незалежної оцінки майна торговою біржею „Тернопільська Нова біржа” підтверджується сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності № 2122/03, виданим 17.10.2003 р. Фондом державного майна України, свідоцтвом про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 2726 від 25.09.2002 р.

Комітетом кредиторів на зборах, які відбулися 30.06.2004 р. вирішено провести розпродаж майна по ціні експертної оцінки без проведення аукціону, а отримані від реалізації кошти спрямувати в порядку черговості, передбаченої статтею 31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для погашення вимог кредиторів.

В результаті продажу ліквідатором майна Спілки власників земельних і майнових паїв „Україна”, на рахунок боржника поступили кошти в загальній сумі 30 196,03 грн.., що підтверджується виписками банку за 22.03.2004 р., 23.03.2004 р., 26.03.2004 р., 26.04.2004 р.,13.05.2004 р., 18.05.2004 р., 26.05.2004 р., 30.08.2004 р., 27.07.2004 р., 01.11.2004 р., 29.12.2004 р., 22.05.2006 р., 28.03.2006 р. , 29.06.2006 р. (аркуші справи 19-28 том № 3).

Одержані від продажу активів боржника кошти були спрямовані на задоволення вимог кредиторів в порядку черговості, визначеної статтею 31 Закону та затвердженого ухвалою суду від 29.09.2003 р. реєстру вимог кредиторів, а саме:

І черга (погашено повністю): 28 749,34 грн. (витрат, пов’язаних на ліквідаційну процедуру, а саме відшкодування витрат на проведення експертної оцінки майна - 1141 грн., заробітна плата залучених спеціалістів (бухгалтера, касира, помічника ліквідатора, заступника ліквідатора і кадровика-діловода) –12096,02 грн., виплата вихідної допомоги –200 грн., оплата телефонних розмов та відряджень –1818 грн., витрат, пов’язаних з реалізацією майна (рекомендовані листи, ксерокопії, вартість бланків, відсотки банку) 420,60 грн., транспортні витрати –2965,48 грн., відшкодування державного мита –130,35 грн., оплата праці ліквідатора –9 977,89 грн.

Грошові вимоги кредиторів ІІ черги погашено частково, а саме 1449,69 грн., які направлені на погашення заробітної плати працівнику Нецкару С.С. Вимоги кредитора –Управління ПФУ в Кременецькому районі, м. Кременець - в сумі 1 482,36 грн. не погашалися взагалі.

Погашення заборгованості кредиторам третьої, четвертої та наступної черг не здійснено ліквідатором з-за недостатності майна та коштів банкрута.

В заяві № 10/Б-251-285 ВАТ „Збаразький цукровий завод”, поданій в порядку п. 4 ст. 31 Закону „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо відшкодування вимог першої черги, а саме судових витрат в розмірі 51 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, кредитор просить при затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу не враховувати зазначену суму кредиторської заборгованості.

В ході проведеної роботи Кузик Є.І. встановив, що у банкрута: Спілки власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області станом на 10.11.2006р. відсутнє будь-яке майно для погашення заборгованості перед кредиторами, що підтверджується:

- звітом ліквідатора від 10.11.2006 року;

- довідкою № 453 від 01.12.2006 р., виданою Кременецьким районним бюро технічної інвентаризації, згідно якої за СВЗП «Україна», с. Крутнів нерухомого майна не зареєстровано;

- довідкою № 2406 від 20.07.2006 р. Кременецького МРЕВ УДАІ УМВС України в Тернопільській області, згідно якої за СВЗМП „Україна”, с. Крутнів Кременецького району, ідентифікаційний код 03782813 транспортні засоби зареєстрованими не значаться;

- довідкою № 305 від 16.11.2006р., виданою Інспекцією Державного технічного нагляду по Кременецькому районі, згідно якої за Спілкою власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району сільськогосподарських машин не зареєстровано;

- довідкою № 683 від 24.07.2006р., виданою Кременецьким районним відділом земельних ресурсів, згідно якої за СВЗП «Україна»земельних ділянок у власності чи користуванні не рахується;

- довідкою № 130/01 від 23.03.2005р., виданою регіональним уповноваженим ліквідатора банку «Україна», яка свідчить про те, що по СВЗМП «Україна»рахунки в банку закриті.

- довідкою № 2777/29 від 17.08.2006р., виданою Кременецькою МР ДПІ станом на 17.08.06 р. у СВЗМП «Україна»немає відкритих рахунків в банківських установах.

У зв’язку з викладеним, грошові вимоги на суму 135 608,04 грн. кредиторів: Кременецької МРДПІ в сумі –74043,16 грн.; Управління Пенсійного фонду у Кременецькому районі, м. Кременець - в сумі 1482,36 грн.; ВАТ „Тернопільобленерго”, м. Тернопіль –в сумі 57547,76 грн. та ВАТ „Збаразький цукровий завод”, м. Збараж - в сумі 2534,76 грн. є неоплаченими з-за відсутності майна і у відповідності до п. 6 ст. 31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” зазначені вимоги вважаються погашеними.

Як пояснив ліквідатор в засіданні 07.12.2006 р., при здійсненні ліквідаційної процедури втрачено установчі документи і печатку боржника, тому надано суду докази публікації в газеті „Діалог» від 19.08.2006р. оголошення про визнання недійсними установчих документів СВЗП «Україна»с. Крутнів.

Бухгалтерські документи (книги протоколів в кількості 4-х справ, книги обліку трудового стажу працівників господарства в кількості 13 справ, книги нарахування заробітної плати за 1949-2000 роки в кількості 411 справ) банкрута упорядковані та прийняті на постійне зберігання в Лопушинську сільську раду, що підтверджується актом приймання –передачі без номера та дати (аркуш справи 8 том № 3).

Опитані в судовому засіданні учасники провадження вважають, що ліквідатор в повній мірі та належним чином виявив та реалізував активи підприємства-банкрута, кошти від реалізації яких належним чином і в повній мірі спрямував на погашення вимог кредиторів. Відомостей про наявність ліквідних активів, нереалізованого майна та майнових прав в учасників провадження, відсутні.

Комітет кредиторів на засіданні 07.12.2006 року, заслухавши звіт ліквідатора СВЗП «Україна» Кузика Є.І. вирішив одобрити звіт ліквідатора, та направити його суду на затвердження, про що свідчить протокол № 5 від 28.10.06 р. зборів комітету кредиторів банкрута СВЗП «Україна».

Враховуючи, що за результатами розгляду ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося ні майна, ні коштів для погашення заборгованості перед кредиторами в загальній сумі 135 608,04 грн., ліквідатор виконав свої повноваження у відповідності з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” по виявленню майнових активів банкрута, а тому ліквідаційний баланс підлягає затвердженню, суд ліквідовує юридичну особу - Спілку власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області, ідентифікаційний код 03782813, провадження у справі № 11/Б-277 –припиняє в порядку п. 6 ч. 1 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Згідно пункту 5 ст. 39 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” у разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановляється рішення про ліквідацію юридичної особи –банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи-банкрута для проведення держреєстрації припинення такої юридичної особи.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд направляє ухвалу державному реєстратору Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області для вчинення дій, визначених п. 2, 6, 7, 9 ст. 39 Закону.

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ст.ст. 5, 22, 31 п.6, 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 22, 33, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-

У Х В А Л И В :

          1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс у справі № 11/Б-277 по Спілці власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області, ідентифікаційний код 03782813 станом на 10 листопада 2006 року.

2. Вважати погашеними вимоги кредиторів:

- Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції, м. Кременець Тернопільської області, вул. Самчука, 6 - в сумі 74043,16 грн.;

- Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області, вул. Миру, 2 - в сумі 1482,36 грн.;

- ВАТ „Тернопільобленерго”, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 –в сумі 57547,76 грн.

- ВАТ «Збаразький цукровий завод, м. Збараж, вул.. Кармелюка,1 в сумі 2534,76 грн.

3. Ліквідувати спілку власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області, ідент. код 03782813 як юридичну особу з 07 грудня 2006 р.

4. Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції, м. Кременець зняти з обліку як платника податків (обов’язкових платежів) Спілку власників земельних і майнових паїв «Україна», с. Крутнів Кременецького району Тернопільської області, ідентифікаційний код 03782813, відомості про зняття з обліку надіслати ліквідатору Кузику Є.І., м. Бережани, вул. Крушельницької, 54 та органу державної реєстрації банкрута.

5. Провадження у справі № 11/Б-277 - припинити.

6. Дану ухвалу надіслати: Кременецькій МР ДПІ, м. Кременець Тернопільської області, вул. У. Самчука, 6; ВАТ “Тернопільобленерго”, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2; Управлінню Пенсійного Фонду у Кременецькому районі, м. Кременець, вул. Миру, 2; ВАТ “Збаразький цукровий завод”, м. Збараж, вул. Кармелюка, 1; ліквідатору банкрута Кузику Є.І., м. Бережани, вул. О. Крушельницької, 54; державному реєстратору Кременецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; Державній виконавчій службі у Кременецькому районі, м. Кременець; Головному управлінню статистики в Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10; Тернопільському обласному сектору з питань банкрутства, м. Тернопіль, вул. Київська, 3-А.Суддя                                                                                Н.О. Андрусик