Рішення №336934

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2006 р.

Справа № 7/191-3167 (13/127-1841)


Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

Розглянув справу:


За позовом: Прокурора Кременецького району Тернопільської області в інтересах держави в особі Кременецької районної державної адміністрації, м. Кременець, вул. Шевченка, 56, Тернопільської області, в особі Спілки власників земельних і майнових паїв „Кременецька”, с. Бонівка, Кременецького району, Тернопільської області

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору:

1) Кременецьке районне комунальне бюро технічної інвентаризації, м. Кременець, вул. Шевченка, 75, Тернопільської області;

2) Чугалівська сільська рада, с. Чугалі, Кременецького району, Тернопільської області;

до відповідача: Колективно-орендного сільськогосподарського підприємства „Степ”, с. Бонівка, Кременецького району, Тернопільської області

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Агропромислове приватне підприємство „Афган”, м. Кременець, пров. Промисловий, 2а/1, Тернопільської області


За участю представників:


помічника прокурора: Денисюка Олега Андрійовича –посвідчення № 66 від 31.10.01р.;

позивача:           Ребрина Віталія Никифоровича –протокол від 25.05.06р..


Суть справи:


Прокурор Кременецького району Тернопільської області звернувся з позовом в інтересах держави в особі Кременецької районної державної адміністрації та Спілки власників земельних і майнових паїв „Кременецька” до Колективно-орендного сільськогосподарського підприємства „Степ” про скасування державної реєстрації об’єктів нерухомого майна та визнання недійсними свідоцтв про право колективної власності на об’єкти нерухомого майна, видані на підставі рішення Чугалівської сільської ради від 26.04.2001р. №7.

Сторони відповідно до ст. 64 ГПК України повідомлені про місце і час розгляду справи.

Учасникам судового процесу в засіданні роз’яснено права і обов’язки, передбачені ст.ст. 22, 29 ГПК України.

Треті особи участі повноважних представників в засіданні на вимогу суду не забезпечили.

Прокурор та Спілка власників земельних і майнових паїв „Кременецька” в обґрунтування позовних вимог посилаються на те, що: - свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, які передані СВЗП „Кременецька” в оренду КОСП „Степ” на підставі договору передачі майна від 04.10.2000р.”, видані згідно рішення виконавчого комітету Чугалівської сільської ради № 7 від 26.04.2001р., яке скасоване рішенням № 136 від 17.05.2005р. і останнє відповідачем не оскаржувалося, а отже є чинним; - договір передачі майна між колективом співвласників та КОСП „Степ” укладеного 04.10.2000р., рішенням Кременецького районного суду від 28.07.2003р. розірвано і залишено в силі ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 16.12.2003р.; відсутність право встановлюваних документів є підставою для визнання недійсними свідоцтв та скасування державної реєстрації права власності.

Колективно-орендне сільськогосподарське підприємство „Степ” письмових заперечень по суті позовних вимог не надало, його представник проти позову заперечував, посилаючись на те, що рішення сесії Чугалівської сільської ради № 136 від 17.05.2005р. прийняте з порушенням встановленого порядку, а тому не має юридичної сили і що відповідачем підготовлена позовна заява про його скасування. Оскільки відповідач в процесі судового розгляду доказів порушення провадження у справі за вищезазначеним позовом не надав , а тому заявлене клопотання про зупинення розгляду справи ухвалою суду від 12.09.2006р. залишено без розгляду. До прийняття судом рішення клопотання відповідачем не заявлялися.

Представник Кременецького районного комунального бюро технічної інвентаризації повідомив суду, що реєстрацію об’єктів нерухомого майна провів на підставі свідоцтв про право власності виданих відповідно до рішення сільської ради , яке помилково видане у формі протоколу, а тому скасувати реєстрацію може в разі визнання їх недійсними .

Чугалівська сільська рада на вимогу суду витребувані рішення та протокол сесії не надала за їх відсутності.

Агропромислове приватне підприємство „Афган” відзив на позов не подало.


Суд, розглянувши матеріали справи, давши оцінку поданим матеріалам та наведеним доводам прокурора, представників сторін, прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення.

При цьому суд виходив з наступного:

- згідно ст. 19 Конституції України, ст.24 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією , законами України та нормативно –правовими актами;

- відповідно до пп. 2., 3. ст. 48. Закону України „Про власність”, ст. 391 Цивільного кодексу України в редакції від 16.01.2003р., власник може вимагати в судовому порядку усунення будь - яких порушень його права.

З метою належного забезпечення захисту права власності на нерухоме майно, оформлення права власності на таке майно та його державна реєстрація провадилися, в період видачі спірних свідоцтв (2001 рік), на підставі „Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб” затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 09.06.1998р.( далі Інструкція).

- згідно пп.„а” 4.1. п.4 Інструкції, оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна за юридичними особами проводиться місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом видачі свідоцтва на право власності, яке є правовстановлюючим документом на підставі якого проводиться державна реєстрація прав власності на такі об’єкти.

Для оформлення права власності юридична особа, відповідно до вищезазначеної норми Інструкції повинна звернутися до органу місцевого самоврядування та подати установлені чинним законодавством документи, які підтверджують її право власності на об’єкти нерухомого майна.

На засіданні Виконавчого комітету Чугалівської сільської ради 26.04.2001р., вирішено оформити за КОСП „Степ” право власності на приміщення які розташовані в с. Бонівка Кременецького району : приміщення кормоцеху 1 за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська № 42-а; приміщення кормоцеху 2 за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська № 42-б; приміщення відгодівельника 1971 р. побудови за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська № 42-в; приміщення відгодівельника 1970 р. побудови за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська № 42-г; приміщення складу запчастин за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 42-д; приміщення їдальні за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 42-е;; приміщення санпропускника за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 42-ж; баня за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 42-є; приміщення свиноматочника за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 42-з; приміщення майстерні тракторної бригади за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 44-а; приміщення ангару за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 44-б; приміщення зерноскладу за адресою: с. Бонівка вул. Мануїльського 9/1-а; приміщення комори зернової і поперечного складу за адресою с. Бонівка, вул. Мануїльського 9/1-б; приміщення комбікормового цеху за адресою с. Бонівка вул. Мануїльського, 9/1-в; приміщення ангару за адресою с. Бонівка вул. Мануїльського 9/1-г; приміщення гаража за адресою с. Бонівка вул. Мануїльського, 9/1-д., про що складено протокол №7 від 26.04.2001р. „Про визнання права власності на об’єкти нерухомості (будівлі) за колективним сільськогосподарським підприємством „Степ”.

Тексту рішення та протоколу засідання виконавчого комітету голова сільської ради на вимогу суду не надав за їх відсутністю. Згідно довідки архівного відділу Кременецької районної державної адміністрації від 07.09.2006р. №557 , рішення і протокол виконавчого комітету Чугалівської сільської ради від 26.04.2001р. на зберігання в архів не надходили.

Як випливає з тексту протоколу №7 сільської ради , підставою для прийняття такого рішення стали: заява КОСП „Степ” та матеріали надані Кременецьким БТІ, що не відповідає дійсності, оскільки таких станом на день прийняття рішення по даних об’єктах не було, так як БТІ проводить державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна відповідно до пп.2.1 п.2 Інструкції на підставі правовстановлюваних документів, якими в даному випадку є свідоцтва про право власності, яке згідно п. 4 Інструкції видається юридичній особі органами місцевої виконавчої влади на підставі поданих нею документів, що підтверджують право власності на дані об’єкти. Матеріалами справи підтверджено, що право власності на приміщення оформлено без правовстановлюючих документів і без прийняття відповідного рішення , яке є актом виконавчого комітету відповідно до п.6. ст.59 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Відсутність у КОСП „Степ” правовстановлюваних документів на спірні приміщення, підтверджується наступним:

- порядок реформування аграрного сектора економіки, встановлений Законом України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” (далі Закон України), Указом Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 03.12.1999 р., Указом Президента України „Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29.01.2001р. (далі Указ Президента) та прийнятими на його виконання: постановою КМ України від 28.02.2001р. „Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки”, якою затверджено „Методику уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих” (далі Методика), „Порядок визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення” (далі Порядок визначення розмірів майнових паїв), „Типове положення про комісію з організації вирішення майнових питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки” (далі Положення про комісію) та наказами Міністерства аграрної політики України від 14.03.2001р. № 62, якими затверджено „Порядок розподілу та використання майна реорганізованих сільськогосподарських підприємств” (далі Порядок розподілу майна) та № 63 від 14.03.2001р., яким затверджено „Порядок оформлення правонаступництва за зобов’язаннями реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств” (далі Порядок оформлення правонаступництва).

Передбачений вищезазначеними нормативними актами порядок визначення розмірів паїв застосовується і до реорганізованих підприємств у яких не завершено процес паювання майна і не здійснено належного оформлення права власності членами КСП на майнові паї та реалізації їх прав щодо розпорядження ними.

Відповідно до ст.22 Закону України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”, самоврядування в підприємстві забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, шляхом прийняття рішень загальними зборами членів підприємства або зборами уповноважених, прийнятих більшістю їх голосів. Як випливає з копії списків пайовиків , що мають право на майновий пай , засвідчені секретарем сільської ради, в СВЗП „Кременецька” рахується 523 члена спілки.

Рішенням загальних зборів СВЗП „Кременецька” від 20.09.2000р. оформленим протоколом № 8,на яких були присутні тільки 84 працюючих членів спілки, при цьому були обмежені права інших членів щодо участі у вирішенні питань поставлених на зборах ( законом не передбачено право участі в загальних зборах підприємства тільки працюючих його членів), вирішено: - створити на базі майнових паїв та земельних часток пайовиків СВЗП „Кременецька” колективне орендне сільськогосподарське підприємство „Степ” на умовах правонаступництва, шляхом виділення та передачі майна визначеного розподільчим балансом в зв’язку з реорганізацією СВЗП „Кременецька”; - заключити договори оренди земельних часток і майнових паїв.

В період з 20.09.2000р. по 12.03.2001р. реорганізація СВЗП „Кременецька” не відбулася, про що свідчить статут колективного орендного сільськогосподарського підприємства „Степ”, згідно якого підприємство створене громадянами України Никоненко Володимиром Григоровичем, проживає і прописаний в Київській області с. Хмельовик та Орловим Ігорем Юхимовичем, проживає і прописаний м. Київ, вул..Бойченко,4/29. Даний статут зареєстрований Управлінням економіки Кременецької районної державної адміністрації 04.10.2000р. на підставі установчого договору укладеного його засновниками 03.10.2000р.. Не відбулася реорганізація СВЗП „Кременецька” і при внесені змін та доповнень в п.1.1. статуту КОСП „Степ” зареєстрованих 12.03.2001р., оскільки:

- при виборі способу реорганізації підприємства шляхом поділу до кожного з підприємств за роздільним балансом переходять майнові права та обов’язки підприємства, що реорганізується. Обсяг правонаступництва визначається за розподільним балансом, складеним на дату реорганізації підприємства, який може бути уточнений на дату врегулювання майнових відносин у частині боргових зобов’язань підприємства і затверджений загальними зборами співвласників або іншим уповноваженим органом і який є правовою підставою для встановлення наявності правонаступництва за майновими правами та обов’язками. Як випливає з розподільного балансу від 04.10.2000р., який затверджений рішенням загальних зборів від 28.12.2000р.( за участю 96 працюючих членів спілки), все майно СВЗП „Кременецька” з активами, пасивами, кредиторською та дебіторською заборгованістю в сумі 3134839,27 грн. розподілено між СВЗП „Кременецька” в сумі 1034609,26 грн.та КОСП „Степ” в сумі 2100230,01 грн..

Відповідно до п. 18 Порядку оформлення правонаступництва, до статутних фондів підприємств-правонаступників КСП передається майно лише в частині, вартість якого дорівнює сукупній вартості майнових паїв членів КСП, засновників такої юридичної особи-правонаступника. Учасникам ініціативних груп, які вирішили стати засновниками підприємств-правонаступників потрібно виконати наступні дії у такій послідовності: підписати установчий договір, якщо він потрібний для обраної ними організаційно-правової форми підприємницької діяльності та нотаріально засвідчити його; провести збори засновників на яких розглянути проект статуту та затвердити його; обрати органи управління підприємства; здійснити заходи щодо державної його реєстрації. Передача переліку майна КСП підприємствам-правонаступникам, яке виділено під забезпечення боргових зобов’язань, підписаного членами комісії та затвердженого загальними зборами, здійснюється після його державної реєстрації та оформляється актом приймання-передавання.

Як підтверджується установчими документами КОСП „Степ”, за рішенням його засновників Никоненка В.Г. та Орлова І.Ю., управлінням економіки Кременецької райдержадміністрації 12.03.2001 р. ( протокол №2 загальних зборів від 04.10.2000р.) проведено державну реєстрацію змін та доповнень до статуту, відповідно до п. 1.1. якого, підприємство створено у зв’язку з реорганізацією СВЗП „Кременецька”, шляхом виділення і передачі майна та є правонаступником його майнових прав та обов’язків в частині переданого майна, визначеного розподільним балансом . Зміни щодо засновників підприємства (393 члени, що виявили бажання вийти з СВЗП „Кременецька”, згідно договору від 04.10.2000р.про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності)та розміру статутного фонду не вносилися, збори засновників не проводилися, органи управління підприємства –правонаступника не обиралися.

Підтвердженням даного є укладений 04.10.2000р. між колективом співвласників майна та КОСП „Степ” договір передачі майна колективом співвласників юридичній особі ( затверджений рішенням зборів від 28.12.2000р., на яких згідно даних протоколу №9 ,наданого відділом з питань державної реєстрації Кременецької районної держадміністрації ,значиться присутніх членів СВЗП „Кременецька” 70, а не 90, тобто має місце невідповідність даних зазначених в протоколі), відповідно до якого співвласники передають належне їм на праві спільної часткової власності основні засоби в оренду КОСП „Степ” строком на 10 років, а оборотні засоби продаються йому на умовах купівлі –продажу. Розмір майнової частки кожного співвласника у спільному майні визначаться у вартісному виразі та посвідчується свідоцтвом на майнову частку (пай). Перелік та вартість основних засобів, що передаються в оренду визначені додатком № 2 до договору, як зазначено в п.2.2. договору, складає 1059000 грн. згідно оцінки зазначеної в Звіті експерта –оцінювача, затвердженого СВЗП „Кременецька” 28.12.2000р., що було не можливе станом на момент укладення договору. Підпунктом 5.1. п.5. договору сторони погодилися , що на час дії договору КОСП „Степ” тимчасово реєструє за собою передані в оренду основні засоби , але дана реєстрація не надає йому права власності на такі засоби. Слід зазначити, що норми чинного законодавства ,що регулюють державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна , не передбачають такого поняття , як тимчасова державна реєстрація таких об’єктів без права власності на них, а державна реєстрація транспортних засобів переданих в оренду суб’єкту господарської діяльності підлягає реєстрації згідно пп.3.8.п.3. „Правил державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів” затверджені наказом Міністерства аграрної політики України №75 від 25.05.2000р. за орендарем згідно рішення зборів співвласників. При цьому у реєстраційних документах робиться відмітка: ”Без права відчуження”, оскільки таке право може бути отримане ним також на підставі рішення зборів співвласників. Таких зборів, співвласники майнових паїв ,сторонами договору від 04.10.2000р., серед яких є власники паїв , які станом на момент укладення угоди померли , деяким не визначено вартість майнової частки та не одержані майнові сертифікати (за даними журналу реєстрації майнові сертифікати видані сільською радою 366 членам спілки), не проводили. Також, при проведені реєстрації змін до статуту не вносилися зміни щодо умов укладеного договору по передачі майна. Крім того, даний договір розірвано рішенням Кременецького районного суду від 28.07.2003р.,яке залишено в силі ухвалою Колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Тернопільської області від 16.12.2003р., тобто набрало законної сили.

Слід звернути увагу на те, що „Положення про паювання і виділення майна при реорганізації Спілки власників земельних паїв „Кременецька”, яке є внутрішнім нормативним актом спілки, що регулює порядок паювання ,затверджено на зборах 28.12.2000р., отже згідно п.1.5. цього Положення на даних зборах повинно було бути прийнято рішення про початок паювання майна. Матеріалами справи підтверджено, що з 28.12.2000р. Комісією з врегулювання майнових питань будь –яких дії пов’язаних з паюванням майна не проводилося, як не ліквідовано і СВЗП „Кременецька”, рішення про ліквідацію якої прийнято також на зборах 28.12.2000р..

Отже, реорганізація СВЗП „Кременецька” , в порядку передбаченому вищезазначеними законодавчими актами, не проведена, що засвідчено і протоколом загальних зборів спілки від 13.02.2005р.проведених за участю 307 її членів ( 118 членів спілки із 523 померли).

За заявою спілки прокуратурою Кременецького району проведена перевірка правомірності оформлення права власності на спірні об’єкти і внесено протест на рішення виконавчого комітету Чугалівської сільської ради № 7 від 26 квітня 2001 року, за результатами розгляду якого, а також звернення Кременецького РБТІ та заяви депутата районної ради Мізоцького О.С., сільською радою прийнято рішення № 136 від 17.05.2005 року, яким частково скасовано рішення виконкому про визнання права власності на об’єкти нерухомості (будівлі) за Колективним сільськогосподарським підприємством „Степ”, крім відгодівельника та лазні арештованих Державною виконавчою службою для погашення заборгованості по заробітній платі.

Дане рішення у встановленому законом порядку не оскаржене. При таких обставинах, право власності на об’єкти нерухомого майна оформлено за КОСП „Степ” без правовстановлюючих документів, що є порушенням чинного законодавства і яке усунено сільською радою в результаті прокурорського реагування.

Відповідно до пп.2.2.,2.3. п.2 Інструкції, реєстрація права власності поділяється на первинну та поточну. Первинною є реєстрація, коли об’єкт нерухомості вперше записується в реєстрову книгу і йому присвоюється черговий реєстровий номер. Як випливає з даних книги реєстрації , реєстрація спірних об’єктів проведена Кременецьким БТІ 27.04.2001р. вперше за КОСП „Степ” на підставі свідоцтв про право власності, які згідно пп.2.1. п.2. Інструкції та додатку № 1 до Інструкції є правовстановлюючим документом, на підставі яких провадиться державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна.

Приймаючи до уваги, що підставою для видачі спірних свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна стало рішення (протокол) виконавчого комітету Чугалівської сільської ради № 7 від 26.04.2001р. яке скасоване рішенням № 136 від 17.05.2005 року, а тому спірні свідоцтва підлягають визнанню недійсними, а державна реєстрація на такі об’єкти –скасуванню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 35, 43, 82, 84, 85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:


1.Позов задовольнити.

2. Визнати недійсними з моменту видачі свідоцтва про право колективної власності на наступні об'єкти нерухомого майна з моменту їх видачі:

-          приміщення кормоцеху 1 за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська №42-а

(свідоцтво про право колективної власності, видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 р. КОСП „Степ” та зареєстроване Кременецьким РКБТІ в р/книзі №1 за №180/1 27.04.2001 року.);

-          приміщення кормоцеху 2 за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська №42-б

(свідоцтво про право колективної власності, видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 р. КОСП „Степ” та зареєстроване Кременецьким РКБТІ в р/книзі №1 за №180/2 27.04.2001 року.);

-           приміщення відгодівельника за адресою с. Бонівка, вул. Комсомольська №42-в

(свідоцтво про право колективної власності, видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 р. КОСП „Степ” та зареєстроване Кременецьким РКБТІ в р/книзі №1 за №180/3 27.04.2001 року.);

-          приміщення складу запчастин за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська №42-д

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ” та зареєстровано Кременецьким РКБТІ ркнизі № 1 за №180/4 27.04. 2001 року);

-          приміщення їдальні за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська №42-є

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ” та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/6 27.04.2001року);

-          приміщення свиноматочника за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська №42-з.

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ” та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/8 27.04.2001року);

-          приміщення майстерні тракторної бригади за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 44-а.

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ” та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/9 27.04 2001року);

-          приміщення ангару за адресою с. Бонівка вул. Комсомольська № 44-б.

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ” та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/10 27.04 2001року);

-          приміщення зерноскладу за адресою: с. Бонівка вул. Мануїльського 9/1-а

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ" та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/11 27.04.2001року);

- приміщення комори зернової і поперечного складу за адресою с. Бонівка, вул. Мануїльського 9/1-б.

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ" та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/12 27.04.2001року);

-          приміщення комбікормового цеху за адресою с. Бонівка вул.Мануїльського,9/1-в.

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04.2001 на КОСП „Степ" та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/13 27.04.2001року);

-          приміщення гаража за адресою с. Бонівка вул. Мануїльського 9/1-д

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04. 2001 на КОСП „Степ" та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/15 27.04.2001року);

-           приміщення ангару за адресою с. Бонівка вул. Мануїльського 9/1-г

(свідоцтво про право колективної власності видане виконкомом Чугалівської сільської ради на підставі рішення №7 від 26.04. 2001 на КОСП „Степ" та зареєстровано Кременецьким РКБТІ в ркнизі №1 за №180/14 27.04.2001року).


3.Скасувати державну реєстрацію права власності Колективно-орендного сільськогосподарського підприємства „Степ” на об’єкти нерухомого майна наведені в п. 2 резолютивної частини рішення.

4.Стягнути з Колективно-орендного підприємства „Степ”, с. Бонівка, Кременецького району, Тернопільської області, код 30917376:

- в дохід Державного бюджету України –85 грн. державного мита;

- на користь Державного підприємства „Судовий інформаційний центр” м. Київ, пр. Перемоги, 44, код ЄДРПОУ 30045370, рахунок 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707 –118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня підписання рішення "15" грудня 2006 року через місцевий господарський суд.          Суддя                                                                                          М.С. Стадник