Рішення №336948

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"18" грудня 2006 р.

Справа № 17/Б-797(02-2/15-208)

УХВАЛА


Господарський суд Тернопільської області


у складі судді Андрусик Н.О.

Розглянув справу

За заявою кредитора Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириське відділення) , м. Монастириська Тернопільської області

До боржника Обласного комунального підприємства „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області

За участю представників:

Кредиторів: Москвин В.В., головний спеціаліст-юрисконсульт райуправління ПФУ, доручення №841 від 18.12.06р.

Боржника:

Ліквідатор: Андрощук В.Я.

Суть справи :

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 вересня 2006 року за заявою Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириське відділення) порушено провадження у справі № 17/Б-797 про визнання банкрутом Обласного комунального підприємства „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області і постановою господарського суду від 05 жовтня 2006 року боржника визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру у відповідності до вимог статей 22-24 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ та призначено ліквідатором Андрощука Василя Яковича, м. Бережани, вул. С. Стрільців, 67/33.

На виконання вимог п. 4 постанови від 05.10.2006р. ліквідатор банкрута Андрощук В.Я. представив суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс станом на 17 листопада 2006 року, стверджуючи, що у боржника відсутнє майно та кошти для погашення заборгованості перед кредиторами; просить затвердити ліквідаційний баланс, припинити провадження у справі № 17/Б-797.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення ліквідатора банкрута та представника кредитора, господарський суд встановив наступне:

Статтею 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що за результатами роботи ліквідатора, останній подає господарському суду ліквідаційний баланс. Господарський суд після заслуховування ліквідатора виносить ухвалу про затвердження ліквідаційного балансу або призначення нового ліквідатора.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилося майна після задоволення вимог кредиторів, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи.

Згідно постанови господарського суду Тернопільської області від 05.10.2006 р. у справі № 17/Б-797 сума визнаних грошових вимог ініціюючого кредитора –Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириського відділення) відносно Обласного комунального підприємства „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області станом на 05.10.06 р. складала 22931,29 грн.

Як вбачається із пояснень ліквідатора в судовому засіданні та поданого ним звіту, в ході ліквідаційної процедури банкрута дебіторської заборгованості Обласного комунального підприємства „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області; осіб, що перебувають в трудових відносинах з банкрутом - не встановлено; реєстраційних, бухгалтерських та інших документів, які підлягають зберіганню –не виявлено; майно, яке б можна було включити до ліквідаційної маси, відсутнє.

При здійсненні ліквідаційної процедури банкрута, ліквідатором включено в реєстр вимог по Обласному комунальному підприємству „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області визнані судом вимоги Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції ( Монастириське відділення) - в сумі 22931,29 грн.

Крім того, в ході ліквідаційної процедури до ліквідатора в порядку ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ із заявою про визнання його кредитором звернулося Управління Пенсійного фонду в Монастириському районі, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Бандери,1 з грошовими вимогами на суму 4399,84 грн., які (грошові вимоги) ліквідатором розглянуті та включені до реєстру вимог та ліквідаційного балансу по Обласному комунальному підприємству „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області, як такі, що підтверджені належними письмовими доказами.

Як вбачається з поданих ліквідатором документів у банкрута: Обласного комунального підприємства „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області відсутнє будь-яке майно для погашення заборгованості перед кредиторами, що підтверджується:

- звітом ліквідатора № 542 від 29.11.2006 р.;

          - довідкою № 190 від 18.12.2006р. Монастириського районного бюро технічної інвентаризації, згідно якої за Обласним комунальним підприємством „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська нерухомого майна не зареєстровано;

- довідкою Підгаєцького МРЕВ ДАІ УМВСУ в Тернопільській області від 17.03.2006 р., згідно якої за Обласним комунальним підприємством „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська станом на 17.03.2006 р. транспортні засоби не зареєстровані;

          - довідкою № 7 від 24.03.2006р. інспекції Державного технічного нагляду по Монастириському району, згідно якої за Обласним комунальним підприємством „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області на праві власності трактори та причепи не рахуються;

- довідкою № 761/19-2 від 18.12.2006р. Монастириського районного відділу земельних ресурсів, згідно якої за Обласним комунальним підприємством „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська земельних ділянок у власності не числиться;

- довідкою 21888 від 13.11.2006р. Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириське відділення), м. Монастириська Тернопільської області, згідно якої Обласне комунальне підприємство „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області відкритих рахунків в установах банків не має.

Обласним комунальним підприємством „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська не передавалися ліквідатору свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-боржника, а тому в газеті «Вісті Придністров’я»№ 46 (6658) від 10.11.2006 р. опубліковано оголошення про визнання його недійсним.

Довідкою № 105/05 від 13.11.2006 р., виданою державним реєстратором Монастириської районної державної адміністрації підтверджується факт прийняття оригіналу Статуту ОКП „Монастириська районна друкарня” (код 02468807) на зберігання, а квитанцією № 17 від 23.10.2003 року Монастириського райвідділу УМВС України в Тернопільській області підтверджується факт прийняття однієї круглої каучукової печатки та 1 штампу ОКП „Монастириська районна друкарня” (код 02468807) для знищення внаслідок ліквідації даної юридичної особи.

У зв’язку з викладеним, грошові вимоги визнаних кредиторів Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириське відділенння), м. Монастириська Тернопільської області, вул. Шевченка,19 на суму 22931,29 грн. та Управління Пенсійного фонду в Монастириському районі, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Бандери,1 на суму 4399,84 –неоплачені та у відповідності до п. 6 ст.31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” зазначені вимоги вважаються погашеними.

Таким чином, враховуючи, що за результатами розгляду ліквідаційного балансу у банкрута немає ні майна, ні грошових коштів для погашення заборгованості перед кредитором, ліквідатор виконав свої повноваження у відповідності з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” по виявленню майнових активів банкрута, а тому ліквідаційний баланс підлягає затвердженню господарським судом.

Згідно п. 6 статті 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 Закону.

Відповідно до ст. 39 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” у разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановляється рішення про ліквідацію юридичної особи –банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи-банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Враховуючи вищезазначене, суд направляє ухвалу державному реєстратору Монастириської районної державної адміністрації для вчинення дій, визначених п. 2, 6, 7, 9 ст. 39 Закону.

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців“, ст. ст. 31, 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-

У Х В А Л И В :

1. Затвердити звіт та ліквідаційний баланс у справі № 17/Б-797 по Обласному комунальному підприємству „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Галицька, 2, ідентифікаційний код 02468807 станом на 17 листопада 2006 року.

2. Вважати погашеними вимоги кредиторів:

- Бучацької міжрайонної державної податкової інспекції (Монастириське відділення) - в сумі 22931,29 грн.;

- Управління Пенсійного фонду в Монастириському районі, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Бандери, 1 на суму 4399,84 грн.

3. Обласне комунальне підприємство „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Галицька, 2, ідентифікаційний код 02468807 ліквідувати як юридичну особу з 18 грудня 2006 року.

4. Бучацькій міжрайонній державній податковій інспекції (Монастириське відділення), м. Монастириська Тернопільської області зняти з обліку Обласне комунальне підприємство „Монастириська районна друкарня”, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Галицька,2, ідентифікаційний код 02468807 як платника податків та відомості про зняття з обліку надіслати ліквідатору Андрощуку В.Я., м. Бережани, вул. С. Стрільців, 67/33 та органу державної реєстрації банкрута.

5. Провадження у справі № 17/Б-797 - припинити.

6. Дану ухвалу надіслати: Бучацькій МР ДПІ (Монастириському відділенню), м. Монастириська Тернопільської області, вул. Шевченка, 19; Державній виконавчій службі у Монастириському районі, м. Монастириська Тернопільської області; ліквідатору банкрута Андрощуку В.Я., м. Бережани, вул. С. Стрільців, 67/33; Управлінню Пенсійного фонду в Монастириському районі, м. Монастириська Тернопільської області, вул. Бандери, 1; державному реєстратору Монастириської районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; Тернопільському обласному управлінню статистики, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10 та Тернопільському обласному сектору з питань банкрутства, м. Тернопіль, вул. Київська, 3-А.Суддя                                                                                Н.О. Андрусик