Рішення №345212

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

09 січня 2007 р.           Справа 4/390-06


за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування", 16610, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109, код ЄДРПОУ 14311643

до: Відкритого акціонерного товариства "Птахофабрика "Немирівська", 22852, Вінницька область, Немирівський район, с. Бугаків, вул. Молчана, 4, код ЄДРПОУ 32359417

позов на суму 280478,50 грнГоловуючий суддя Білоус В.В.

При секретарі судового засідання Логінов А.О.

Представники

          позивача : Дзусь Д. О. за довіреністю

          віповідача : не з"явився, з невідомих для суду причин


розглянувши справу у відкритому судовому засіданні за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування", м. Ніжин, Чернігівська область до Відкритого акціонерного товариства "Птахофабрика "Немирівська", с. Бугаків, Немирівський район, Вінницька область про стягнення 280478 грн. 50 коп. заборгованості, в т. р. 242268 грн. 80 коп. - основного боргу, 26197 грн. 63 коп. - пені, 7595 грн. 54 коп. - різниці суми боргу з урахуванням індексу інфляції, 4416 грн. 53 коп. - 3% річних,-


ВСТАНОВИВ:


Відповідач в судове засідання не з’явився, з невідомих для суду причин. Ухвала суду від 04.12.2006р. направлена відповідачу рекомендованим листом (вихідні канцелярії суду №19175р-19176р від 07.12.2006р.), в суд підприємством зв’язку не повернута, що розцінюється судом, як вручення її відповідачу і тим самим повідомлення його належним чином про час і місце розгляду судом справи за його участю. За таких обставин суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для реалізації відповідачем права судового захисту своїх прав та інтересів, але відповідач відмовився і не скористався цим правом. Таким чином суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до положень ст.75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, надавши юридичну оцінку поданих до справи доказів, суд з’ясував: 16.01.2006р. між позивачем та відповідачем було укладено договір поставки одного комплекту кліткового обладнання для птахівництва № 7. Згідно п. 1 договору поставки позивач зобов"язувався поставити обладнання, а саме птахівничне обладнання ОКРМ -3/2, 18*72м. Позивач свої зобов"язання по договору поставки виконав в повному обсязі та передав відповідачу комплект птахівничого обладнання на загальну суму 940896 грн., що підтверджується накладними: №СБ-97 від 14.02.2006р., №СБ-115 від 17.02.2006р., № СБ - 159 від 02.03.2006р., №СБ-299 від 14.04.2006р. та довіреностями: серія ЯЛХ №050919 від 10.04.2006р., серія ЯЛВ № 419421 від 06.02.2006р. серія ЯЛХ № 050908 від 01.03.2006р. Відповідач зобов"язаний був відповідно до вимог договору здійснити розрахунок за поставлене обладнання наступним чином: 658627 грн. 20 коп. зобов"язане було перерахувати на розрахунковий рахунок позивача строк до 10 днів з моменту підписання даного договору, тобто до 26.01.06р. 282268,80 грн. зобов"язане було перерахувати на розрахунковий рахунок позивача у строк до 70 днів з моменту підписання даного договору, тобто до 27 березня 2006р. Відповідач виконав взяті на себе зобов"язання по договору лише частково , перерахувавши на розрахунковий рахунок позивача платіжним дорученням № 1026 від 13.01.2006р. - 658627 грн. 20 коп. , 40000 грн. - платіжним дорученням № 25 від 19.04.2006р., а всього 698627 грн. 20 коп. Таким чином, сума основного боргу відповідача перед позивачем станом на день подання позову становить 242268 грн. 80 коп. Крім того, за невиконання відповідачем своїх зобов"язань позивачем було нараховано згідно законодавства ще й пеню за період з 28.03.2006р. по 31.10.2006р. в розмірі 26197 грн. 63 коп., 3% річних 4416 грн. 53 коп., 7595 грн. 54 коп. - індексу інляції. Тому станом на день подання позову, відповідач зоборгував позивачу 280478 грн. 50 коп.

В судовому засіданні представник позивача подав клопотання від 09.01.2007р. , в якому просить суду, в зв"язку з повторною неявкою представника відповідача без поважних причин розглянути справу за відсутності представника відповідача , оскільки неявка представника відповідача не перешкоджає розгляду справи та в матеріалах справи є достатня кількість доказів для вирішення справи. Дане клопотання підлягає задоволенню. Крім того представник позивача в судовому засіданні подав з супровідним листом акт звірки взаєморозрахунків, який підписаний відповідачем.

Заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши матеріали справи, надавши юридичну оцінку суд вимоги на підставі ст. 509, 525, 526, 530 ЦК України підлягають задоволенню в повному обсязі в сумі 280478 грн. 50 коп. заборгованості згідно договору поставки, оскільки вони стверджуються такими документами як копія договору поставки № 7 від 16.01.06р., двостороннім актом звірки взаєморозрахунків від 29.11.06р., копіями накладних № СБ -97 від 14.02.2006р., № СБ - 115 від 17.02.2006р., № СБ-159 від 02.03.2006р., № СБ-299 від 14.04.2006р., копіями довіреностей серії ЯЛХ №050919 від 10.04.2006р., ЯЛВ №419421 від 06.02.2006р., ЯЛХ № 05908 від 01.03.2006р., обґрунтованим розрахунком заборгованості, в т. р. пені, 3% річних, інфляційної суми.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Тому враховуючи викладене, позов підлягає задоволенню в повному обсязі з покладенням на відповідача всіх судових витрат - 2804 грн. 50 коп. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, в зв’язку з доведенням спору до розгляду в суді в наслідок його неправомірних дій.

Керуючись ст. 509, 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, ст.1, 2, 4-3, 4-5, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 43, ч. 1, 2, 5 ст. 49, ст.. 75, ст. 82, 84, 115, 116 ГПК України, -


          В И Р І Ш И В :


1. Позов задовольнити повністю. Всі судові витрати покласти на відповідача.

2. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Птахофабрика "Немирівська", 22852, Вінницька область, Немирівський район, с. Бугаків, вул. Молчана, 4 , код ЄДРПОУ 32359417 ( виконання рішення здійснити згідно ст.. 50 ЗУ „Про виконавче провадження”) на користь Відкритого акціонерного товариства "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування", 16610, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109, код ЄДРПОУ 14311643 ( інформація про реквізити: р/р № 260076350 ЧОД АППБ "Аваль" м. Чернігів, МФО 353348) 280478 грн. 50 коп. заборгованості згідно договору поставки №7 від 16.01.06р., 2804 грн. 50 коп. відшкодувань по сплаті державного мита та 118 грн. відшкодувань по сплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ в день набрання рішенням законної сили.

3. Копію даного рішення направити позивачу, відповідачу рекомендованим листом.Резолютивну частину рішення оголошено 09.01.2007р.. Повний текст рішення відповідно до ст.84 ГПК України оформлено і підписано 10.01.2007р.


Суддя В. Білоус