Рішення №347526


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28 грудня 2006 р.                                                             Справа № 5/409-А

За позовом: Свалявська МДПІ м.Свалява

До відповідача: Відділ ПВР ДВС Закарпатської області м.Ужгород

Про визнання нечинним акту.

Заступник Голови господарського суду

Суддя О.С.Йосипчук


за участю представників сторін:

позивача: представник не з’явився

відповідача: представник не з’явився


Розглянувши матеріали справи за позовом

Свалявської МДПІ м.Свалява до Відділу примусового виконання рішень ДВС Закарпатської області про скасування Постанови №2355722 від 16.10.2006р. „Про стягнення виконавчого збору” та Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу”,


ВСТАНОВИВ:


Предметом даного позову є вимога про скасування Постанови №2355722 від 16.10.2006р. „Про стягнення виконавчого збору”, якою із Свалявської МДПІ на користь відповідача стягнуто виконавчий збір у сумі 850 грн., та вимога про скасування Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу”, якою на начальника Свалявської МДПІ накладено штраф у розмірі 170 грн.

Позовні вимоги сформовано із урахуванням заяви Свалявської МДПІ від 07.11.2006р. про збільшення позовних вимог, поданої в порядку ст..ст.51, 137 КАС України.

Оскаржені позивачем постанови винесено відповідачем в межах виконавчого провадження при здійсненні ним виконавчих дій щодо виконання Постанови господарського суду Закарпатської області від 19.05.2006р. у справі №5/19-а на підставі виконавчого листа №5/19 виданого 11.09.2006р. яким з державного бюджету на користь ТОВ „Сузір’я” присуджено до стягнення ПДВ у сумі 2291450 грн. шляхом зобов’язання Свалявську МДПІ надати відповідний висновок до відділення Державного казначейства України у Свалявському районі.

Підставою винесення Постанови №2355722 від 16.10.2006р. „Про стягнення виконавчого збору” та Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” стало невиконання Свалявською МДПІ виконавчого листа, виданого Господарським судом Закарпатської області 11.09.2006р. на виконання Постанови №5/19 від 19.05.2006р. у встановлений строк добровільно.


Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на заяву позивача. Зокрема стверджує про законність та обґрунтованість оскаржуваних Постанов.


Заяви про оголошення перерви, у зв’язку із зміною позивачем позовних вимог, від відповідача не поступало.

У засіданні суду було оглянуті матеріали виконавчої справи.


Заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши

подані по справі доказові матеріали, щодо спірного питання,

Суд задовольняє позов частково, виходячи з наступного:


Як вбачається із матеріалів справи, на виконання виконавчого листа від 15.09.2006р. №5/19, відповідачем винесено Постанову від 15.09.2006р. про відкриття виконавчого провадження, яку листом рекомендованої кореспонденції було направлено на адрес позивача для відому та виконання. Згідно з даною постановою та виконавчим листом, позивач, у встановлений державним виконавцем строк, повинен був надати відділенню державного казначейства України висновок про повернення з бюджету суми ПДВ. Наведені вище дії відповідача відповідають приписам ст.27 Закону України „Про виконавче провадження.

Відповідно до п.2 Постанови про відкриття виконавчого провадження для добровільного виконання позивачу було встановлено термін до 21.09.2006р.

Внаслідок задоволення клопотання Свалявської МДПІ, відповідачем 22.098.2006р. було винесено Постанову про відкладення провадження виконавчих дій, якою строк добровільного виконання було відстрочено до 27.09.2006р.

Однак, станом на 02.10.2006 Свалявська МДПІ вимоги державного виконавця, про надання відділенню державного казначейства України відповідного висновку про повернення з бюджету сум ПДВІ, не виконала, що підтверджується заявою Стягувача –ТОВ „Сузір’я”.

Таким чином, як вбачається із наведеного вище, позивач допустив прострочення встановленого відповідачем строку для добровільного виконання рішення суду.

Подання Свалявською МДПІ до відділення державного казначейства довідки не може бути прийнято судом, як належне виконання вимог державного виконавця у виконавчому провадженні, позаяк порядок відшкодування з бюджету сум ПДВ визначено ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість”. Згідно із даною нормою права, повернення з бюджету сум ПДВ здійснюється відділеннями Державного казначейства України на підставі висновку складеного податковим органом, у якому визначено суму, які підлягає поверненню з бюджету.

За таких обставин, оскільки постановою Господарського суду від 19.05.2006р. у даній справі визначено виконання рішення суду про повернення з бюджету належних позивачу сум ПДВ у спосіб, встановлений ст..7 Закону України „Про податок на додану вартість” Свалявській МДПІ слід було надати відділенню Державного казначейства не довідку, а висновок про повернення з бюджету присуджених Постановою суду сум ПДВ.


Відповідно до ст..255 КАС України, Постанова суду, яка набрала законної сили є обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, і є підставою для її виконання (ст.257 КАС України). При цьому примусове виконання судових рішень, здійснюється в порядку, встановленому Законом України „Про виконавче провадження” (п.4 ст.257 КАС України).

У відповідності до ст..46 Закону України „Про виконавче провадження” у разі невиконання рішення суду у строк, установлений для його добровільного виконання, з боржника Постановою державного виконавця, стягується виконавчий збір.

За таких обставин, оскільки факт прострочення виконання позивачем законної вимоги державного виконавця доведено, слід визнати правомірною Постанову №2355722 від 16.10.2006р. „Про стягнення виконавчого збору”.


У відповідності до п.6 Прикінцевих та перехідних положеннях КАС України, господарськими судами вирішуються адміністративні справи, які підвідомчі господарським судам. Тому, суб’єктний склад сторін у справі визначається за правилами ГПК України (ст.1 ГПК України).

Оскаржену позивачем Постанову №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” винесено по відношенню до фізичної особи - начальника Свалявської МДПІ Ківковича Михайла Юрійовича.

Таким чином, особою, що має юридичну зацікавленість стосовно цієї постанови є безпосередньо Начальник Свалявської МДПІ, а не Свалявська МДПІ. Отже, позивачем за вимогою про скасування Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” повинен бути громадянин Ківкович М.Ю.

Однак, Господарським процесуальним кодексом України не передбачається участь у справі фізичної особи в якості позивача (ст..ст.1, 21 ГПК України).

Згідно з п.5 Прикінцевих та перехідних положеннях КАС України, вимоги щодо оскарження фізичною особою актів органу владних повноважень розглядаються відповідними місцевими судами за правилами КАС України.


За таких обставин, вимогу про скасування Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства в господарських судах України.

Тому, в частині вимог про скасування Постанови №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” провадження у справі належить закрити.

На підставі наведеного та керуючись , ст.ст. 2, 7 –12, 70, 86, 94, п.п.1 п.1 157, 158 –163 Кодексу адміністративного судочинства України


СУД ПОСТАНОВИВ:
1. Позов задовольнити частково.


2.У задоволенні вимог про скасування Постанови Відділу Примусового виконання рішень ДВС Закарпатської області №2355722 від 16.10.2006р. „Про стягнення виконавчого збору” відмовити.


3.В частині вимог про скасування Постанови Відділу Примусового виконання рішень ДВС Закарпатської області №2-183 від 03.10.2006р. „Про накладення штрафу” провадження у справі закрити.


Роз’яснити позивачеві, що вимоги про скасування актів органу владних повноважень, прийнятих по відношенню до фізичних осіб безпосередньо, розглядаються відповідними місцевими судами за правилами КАС України, згідно з п.5 Прикінцевих та перехідних положеннях КАС України


Постанова набирає чинності протягом 10-ти днів з дня складення в повному обсязі відповідно до ст.ст. 254, 186, 160 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена до Львівського апеляційного господарського суду.


Повний текст постанови складено 09.01.07р.

Суддя О.С.Йосипчук