Рішення №348020

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2006 р.

Справа № 4/302-4186


Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Бурди Н.М.

Розглянув справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Олімп", вул. Стефаника, 22, м. Заліщики, Заліщицький район, Тернопільська область, 48600.

          

до Заліщицького державного аграрного коледжу Національного аграрного університету ім. Є. Храпливого, вул. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Заліщицький район, Тернопільська область, 48600.

          

про стягнення 87899 грн. 90 коп.За участю представників сторін:

позивача: Кошевський С.Р., протокол зборів засновників №1 від 15.03.98 р.

відповідача: Гаврилюк В.І., довіреність № бн від 01.11.06 р.

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представникам сторін процесуальні права та обов’язки, передбачені ст. ст. 20, 22, 81-1 ГПК України, роз’яснено.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Олімп", вул. Стефаника, 22, м. Заліщики звернулося до господарського суду Тернопільської області з позовом до Заліщицького державного аграрного коледжу Національного аграрного університету ім. Є.Храпливого, вул. Крушельницької, 52, м. Заліщики, про стягнення 87899 грн. 90 коп. вартість води, понадлімітно спожитої, вирахуваної на підставі п.9.6 „Правил водокористування у містах і селищах України” від 01.07.1994р. №65, за вересень 2006р. за неналежне виконання зобов’язань згідно договору №1 від 01.01.2005р.

Відповідач у відзиві на позов №без номера від без дати та його повноважний представник в судовому засіданні (довіреність №бн від 01.11.06 р.) позову не визнав, посилаючись на те, що:

- обґрунтування позивача викладені в позовній заяві №204 від 16.10.2006р. були включені у справу №4/244-3491, у якій вирішено спір між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав та прийнято рішення про часткове задоволення позову;

- позивачем не вказано, за який місяць, рік проведено розрахунок заявленої суми штрафних санкцій;

- у позовній заяві не вказано, що у відповідача були відсутні засоби обліку води, а тільки про зрив пломб та заміну лічильників;

- позивачем не доказано факту штучного впливу відповідача на роботу водолічильника, так як у матеріалах позовної заяви відсутній висновок технічної служби згідно з вимогами п.11.12 «Правил водокористування».

В судових засіданнях, у відповідності до ст. 77 ГПК України, оголошувались перерви до 09.11.2006р. до 11 год. 20 хв., до 30.11.2006р. до 11 год. 30 хв. та до 14.12.2006р. до 16 год. 20 хв., про що зроблено відповідні відмітки у формулярах (протоколах) судових засідань від 02.11.2006р., від 09.11.2006р. та від 14.12.2006р.

Розглянувши матеріали справи та додатково подані сторонами докази, заслухавши пояснення та доводи представників сторін, господарським судом встановлено наступне:

- відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки;

- 01.01.2005р. між ТзОВ “Олімп”, м. Заліщики (надалі «виконавець») та Заліщицьким державним аграрним коледжем Національного аграрного університету ім. Є.Храпливого, м. Заліщики (надалі –«споживач») укладено договір №1 про надання послуг з водопостачання та водовідведення, зі змінами та доповненнями, рішенням господарського суду у справі №2/88-1242 від 09.06.2006р. згідно з умовами якого «виконавець»зобов’язався надавати «споживачеві»послуги з водопостачання та водовідведення, а «споживач»зобов’язався своєчасно здійснювати оплату за споживання і користування послугами на умовах цього Договору ;

- згідно п.27 Договору усі питання, не передбачені цим договором регулюються Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 01.07.1994р. №65 (надалі Правила) і нормами чинного законодавства;

- згідно п.1 Договору вартість послуг з водовідведення та водопостачання розраховується відповідно до кількості спожитої води, що визначається сумарно за показниками опломбованих виконавцем засобів обліку води, встановлених на вводах всіх об’єктів «споживача»;

- як свідчать подані сторонами матеріали, Заліщицький державний аграрний коледж Національного аграрного університету ім..Є.Храпливого 27 вересня 2006р. подав ТзОВ „Олімп” рапорт про розхід використаної ним води, про що свідчить підпис особи, що його (рапорт) отримала та про що не заперечував представник позивача в судовому засіданні;

- однак поданий «споживачем»рапорт за вересень 2006р. «виконавець»до уваги не прийняв як такий, що не відповідає фактичній кількості використаної води по тій причині, що лічильники розміщенні «споживачем»з порушенням діючих Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів СНІП 2.04.01-65, паспорта водолічильника, відповідно витрати води у вересні 2006р. визначені «виконавцем» за нормами п.9.6. Правил, в сумі 87899 грн. 90 коп, стягнення якої є предметом позову у даній справі.

Господарський суд проаналізувавши подані позивачем докази в обґрунтування заявлених ним вимог, представлений відповідачем відзив та додані до нього докази, оцінивши їх в сукупності, прийшов до висновку, що позов до задоволення не підлягає з огляду на наступне:

- вирахування витрат води в порядку встановленому п.9.6 „Правил водокористування у містах і селищах України” від 01.07.1994р. №65 проводиться при виявленні представником водоканалу витоку води в мережах абонента внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не працює з вини абонента. В зазначеному пункті також вказано, що усі посилання на п.9.6, що мають місце у цих правилах відноситься виключно до порядку проведення розрахункових витрат води;

- розрахунок позивача витрат води «споживачем»за період з 29.08.2006р. по 28.09.2006 року на суму 87899, 90 грн. здійснений на підставі акту від 04.10.2006р., із якого слідує, що під час спроби огляду комунікацій та зняття показників лічильника представник Заліщицького агро коледжу Стрільчук В.І. до мереж водопостачання «виконавця»не допустив, зняти показники лічильника не дозволив;

- в процесі судового дослідження матеріалів справи, пояснень та доказів представників сторін, встановлено, що «споживач»в свою чергу неодноразово звертався до «виконавця»із заявами про необхідність опломбування лічильників, встановлених з врахуванням рішення господарського суду за № 2/86-1242 від 09.06.2006р. та висновків Територіального управління по Тернопільській області Державної інспекції з енергозбереження по акту за №18-19/10-457 від 01.09.2006р.;

- факти неодноразових звернень «споживача» із вказаними вище заявами представник «виконавця»в судових засіданнях визнав, як такі, що мали місце, однак встановлені лічильники ним не зареєстровані і не опломбовані у встановленому законом порядку з підстав зазначених вище;

Враховуючи наведене, а також те, що ситуація, яка склалася між сторонами по договору №1 від 01.01.2005р. була предметом розгляду Заліщицької міської ради, як органу місцевого самоврядування, по результатах якого прийнято рішення за №50 від 29.05.2006р., а також те, що обсяги фактичних витрат води «споживачем»у спірний період були предметом дослідження Державної інспекції з енергозабезпечення, по результатах якого складено акт за №18-19/10-457 від 01.09.2006р, тому вважати безобліковим використання «споживачем»води у вересні 2006р. не має підстав, а відтак суд у задоволенні позову відмовляє.


На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:


1. В позові відмовити.На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня підписання рішення "10" грудня 2007 року через місцевий господарський суд.Суддя                                                                                          Н.М. Бурда