Рішення №348026

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2006 р.

Справа № 12/326-4530


Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Скрипчук О.С.

Розглянув справу

за позовом Тернопільської об`єднаної державної податкової інспекції вул. Білецька, 1, м. Тернопіль


до Товариства з обмеженою відповідальністю "Константа" вул. Протасевича, 8/57, м. Тернопіль


про припинення юридичної особи.


За участю представників сторін:

          позивача: Державний податковий інспектор юридичного відділу Тернопільської ОДПІ Ковальська З.В., довіреність № 16650/7/10-015 від 16.03.06 р.

          відповідача:


Суть справи:

Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція, м. Тернопіль, надалі позивач, звернулася до господарського суду Тернопільської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Константа», м. Тернопіль, надалі відповідач, про припинення юридичної особи.

Позивач в обґрунтування своїх позовних вимог посилається на довідку Тернопільської ОДПІ від 06.10.2006р. №64136/7/29-01 про неподання звітності та відсутність заборгованості перед бюджетом, інші матеріали.

Представник позивача позовні вимоги підтримує.

Представник відповідача в судове засідання не з’явився, відзиву на позовну заяву не подав, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Тому, справа розглядається за правилами ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Суб’єкт підприємницької діяльності –юридична особа –товариство з обмеженою відповідальністю «Константа» зареєстроване Торгово-реєстраційною палатою Тернопільської міської ради 06.03.1996р. Взяте на облік як платник податків в Тернопільській ОДПІ 12.02.2001р.

Відповідно до п.2 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших органів, відповідно до законодавства України, декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

В силу ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України (далі по тексту - ГК України) усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Згідно з ст. 238 ГК України за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Відповідно до ст. 239 ГК України одним з видів адміністративно-господарських санкцій є скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.

В силу ч. 2 ст. 239 ГК України умови та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій визначаються цим кодексом та іншими законодавчими актами.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" однією з підстав для постановляння судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно ч. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що йому не суперечить.

Відповідно до п. 17 частини першої ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" № 509-ХІІ від 04.12.1990 р. органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися у передбачених законом випадках до суду з заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Як випливає з матеріалів справи, зокрема з довідки Тернопільської ОДПІ від 06.10.2006р. №64136/7/29-01 відповідач не подає в органи ДПІ більше одного року документів податкової звітності, заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами не має.

За таких обставин, заявлений позов підлягає до задоволення як обґрунтований, підтверджений матеріалами справи та не заперечений в установленому порядку відповідачем.

Пунктом 1 статті 38 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців " встановлено, що суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. На виконання зазначеного положення суд направляє копію рішення суду державному реєстратору Тернопільської міської ради для вчинення дій, встановлених ст. 38 Закону після набрання рішення законної сили.

Згідно з ст. 44, 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити.

2.          Припинити юридичну особу –товариство з обмеженою відповідальністю «Константа», м. Тернопіль, вул. Протасевича, 8/57, ідент. код 23802038.

3.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Константа», м. Тернопіль, вул. Протасевича,8/57, ідент. код 23802038:

- 85 грн. державного мита в доход державного бюджету України;

- 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу на користь Державного підприємства "Судовий інформаційний центр", м. Київ, пр. Перемоги,44, р/р 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний", м. Львів, МФО 325707, код 30045370.

Видати накази.

4.          Направити копію рішення суду державному реєстратору Тернопільської міської ради, вул. Листопадова,5, м.Тернопіль, після набрання судовим рішенням законної сили.

5.           Направити копію рішення суду Державному підприємству "Судовий інформаційний центр", м. Київ, пр. Перемоги,44, після набрання судовим рішенням законної сили.
          Суддя                                                                                          О.С. Скрипчук