Рішення №348084

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


11.01.2007 Справа № 15/380-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Клепай З.В. при секретарі О.С.Бєловій, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Європак"

до Закритого акціонерного товариства "Укрсклопром"

про стягнення 5709грн. 98 коп.

за участю

представників сторін:

від позивача: Мудрій О.В. - ю/к, дор. № 6 від 01.11.06р.

від відповідача: Воротинець М.В. - представник, дор. від 26 червня 2006р.

          Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Європак" звернувся з позовом, в якому просить стягнути з відповідача - закритого акціонерного товариства "Укрсклопром" вартість неоплаченої продукції, в сумі 2178,55 грн., пеню за несвоєчасну оплату поставленої продукції в сумі 2980,25 грн., суму інфляції за весь час прострочення, а саме за період з 30.12.2004 року по 01.10.2006 р. в розмірі 428,88 грн., три проценти річних в розмірі 122,30 грн., всього 5709грн. 98коп.

          Відповідач позов визнав частково. Проти стягнення пені за прострочку платежу у сумі 2980грн. 25коп. заперечує, оскільки підприємство находиться в процесі банкрутства, а тому штрафні санкції нарахуванню не підлягають.

          Розглянувши матеріали справи та вислухавши представників сторін, суд-

в с т а н о в и в:

17 грудня 2004 року між позивачем та відповідачем укладений договір поставки №136/20. Відповідно до п.1.1., 1.2. договору "поставщик", позивач по справі, зобов'язується поставити та передати у власність "покупця", відповідача по справі, товар у номенклатурі, кількості та по цінам, які вказані у видаткових накладних, що є невід'ємною частиною договору, а "покупець", зобов'язаний прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим договором.

На виконання умов договору позивач поставив відповідачу товар за видатковою накладною №2312/06 від 23.12.04р. через Сапунову І.В., яка діяла на підставі довіреності серії ЯЗХ №948793 від 21.12.04р. на загальну суму 10335грн.

Відповідно до п.5.1 договору відповідач зобов'язаний був провести розрахунки за отриманий товар на протязі 5 банківських днів з моменту здійснення поставки цього товару. Відповідач свої зобов'язання по оплаті товару виконав частково і оплатив суму 8156грн. 84коп. Заборгованість за отриманий товар складає 2178грн. 55коп.

Відповідно до ст.193 господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до ст.193 господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За таких умов сума основного боргу підлягає стягненню і в цій частині позов підлягає задоволенню.

Позивачем також заявлені до стягнення вимоги про стягнення пені за прострочку платежу, збитки від інфляції в сумі 428грн. 88коп. та 3% річних в сумі 122грн. 30коп.

Відповідно до ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом., тому вимоги позивача в частині стягнення збитків від інфляції та 3% річних підлягають задоволенню.

Проти стягнення пені за прострочку платежу в сумі 2980грн., відповідач заперечує, оскільки він знаходиться в процедурі банкрутства і відповідно до ст.12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка, штраф, пеня.

Зважаючи на те, що по відношенню до відповідача 27.02.04р. порушено провадження у справі про банкрутство та накладений мораторій на задоволення вимог кредиторів, та те, що ст.12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає, що протягом дії мораторію не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), а поставка позивачем проведена у 2004 році та пеня нарахована у період, коли був накладений мораторій на задоволення вимог кредиторів, сума 2980грн. 25коп. стягненню не підлягає.

За таких умов позов підлягає частковому задоволенню

Судові витрати відносяться на відповідача пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст.ст., 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

          1.Позов задовольнити частково.

          2.Стягнутим з акціонерного товариства закритого типу "Укрсклопром" м. Херсон, пров. Янтарний, 2, р.р. 26006310087 банк ФАБ "Південний" МФО 352640 ОКПО 31760000, № свідоцтва 30555566 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Європак" м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 35/17, р.р. 26000203630100 в ДОД АППБ "Аваль" м. Дніпропетровська, МФО 305653 ЗКПО 30927646 ІНН 309276404661 - 2178грн. 55коп. основного боргу, 428грн. 88коп. збитків від інфляції, 122грн. 30коп. - 3% річних, 51 грн. витрат по держмиту та 59грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, всього 2839грн. 73коп.

          3.В задоволені суми 2980грн. 25коп. відмовити.

          4.Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

          5.Рішення надіслати сторонам.


Суддя З.В. Клепай


Дата підписання рішення 12.01.07р.

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України