Рішення №34819710.01.07 Україна

Господарський суд Чернігівської області

Іменем України

Р І Ш Е Н Н Я


м.Чернігів,пр.Миру,20 Тел.7-99-18

09 січня 2007 року                                                                                № 13/169/23


Позивач:                     Товариство з обмеженою відповідальністю “КВС-Україна”

                    02232 м. Київ, вул. Закревського, 85-б кв. 123

До відповідача :           Фермерського господарства “Аграрник”

16500 м. Бахмач, вул. Чернігівська, 3а/38

про стягнення 80547,2 грн.

                                                   Суддя І.А.Фетисова

Представники сторін

Від позивача : Хекало О.О. д. 12/26 від 15.12.2006 р.

Від відповідача : не з’явився


СУТЬ СПОРУ

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача 61040 грн. боргу по договору поставки № 38/06-СС-КМ від 01.04.2004 р., 15544,64 грн. індексу інфляції, 3962,56 грн. 3 % річних.

Відповідач відзив на позов не надав, повноважного представника в судове засідання не направив. Наданим законом правом участі в судовому засіданні не скористався.

Відповідачем 21.12.2006 р. подано клопотання про перенесення розгляду справи в зв’язку з неможливістю явки представника. Господарським судом Чернігівської області 21.12.2006 р. було задоволено клопотання відповідача та відкладено розгляд справи на 09.01.2007 р. Відповідач в судове засідання 09.01.2007 р. уповноваженого представника не направив. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Ухвалою суду від 21.12.2006 р. судом було здійснено застереження сторонам щодо процесуально встановленого двомісячного строку розгляду справи, в межах якого можуть бути задоволені судом клопотання сторін та про можливість уповноваження на представлення інтересів юридичної особи законними представниками за довіреністю. Окрім того ухвалою суду від 21.12.2006 р. зроблено застереження про те, що в разі нез’явлення уповноважених представників та не надання витребуваних судом документів сторонами, буде здійснено розгляд справи за наявними документами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Враховуючи, що в матеріалах справи є докази належного повідомлення відповідача про час і місце розгляду справи, суд приходить висновку про розгляд справи за наявними матеріалами та без участі представників відповідача.

Рішення приймається на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані матеріали, заслухавши повноважного представника позивача, зясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи по суті, господарський суд встановив:

01.04.2004 року між сторонами укладено договір поставки № 38/06-СС-КМ.

Відповідно до умов договору постачальник (позивач) зобов’язується поставити та передати покупцю (відповідачу) сільськогосподарську продукцію, а покупець зобов’язується прийняти і оплатити товар.

Згідно п. 2 додатку № 2 до договору загальна ціна договору становить 68640 грн.

Згідно п. 6 додатку № 2 до договору розрахунок здійснюється в наступні строки: 50 % вартості до 10.07.2004 р., 50 % - до 01.12.2004 р.

Позивачем на виконання умов договору по видатковій накладній № VIN0613 від 08.04.2004 р. поставлено насіння на суму 68640,00 грн., а відповідачем отримано по довіреності ЯЗИ № 736975 від 08.04.2004 р.

Відповідачем 24.12.2004 року було сплачено 7600,00 грн. за поставлене насіння, що підтверджується випискою банку.

Внаслідок неналежного виконання зобов’язань відповідачем по договору виникла заборгованість в сумі 61040 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Відповідачем складено гарантійний лист №62 від 01.06.2006 року на адресу позивача щодо підтвердження наявної заборгованості в сумі 61040 та зобов’язань по погашенню боргу до 31.10.2006 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем нараховано відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України індекс інфляції в сумі 15544,64 грн. за період з 10.07.2004 р. по 06.11.2006 р. та 3 % річних в сумі 3962,56 грн. за період з 10.07.2004 р. по 06.11.2006 р., які є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково: індекс інфляції в сумі 15537,73 грн. та 3 % річних в сумі 3947,55 грн., в решті позовних вимог в частині стягнення 3 % річних в сумі 15,01 грн. та індексу інфляції в сумі 6,91 грн. відмовити в зв’язку з арифметичною помилкою допущеною при нарахуванні .

Між сторонами підписано акт звірки розрахунків станом на 24.05.2006 р. на суму основного боргу 61040 грн.

Позивачем направлено відповідачу претензію № 24/194-хо від 07.12.2004 р. про сплату заборгованості за поставлене насіння.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

На момент розгляду справи відповідач доказів оплати суду не надав.

          Відповідно до вимог чинного законодавства, одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається, зобовязання повинні виконуватись належним чином в установлений строк.

Оскільки відповідач, в порушення ст. 525,526,615 Цивільного кодексу України, взяті на себе зобовязання по оплаті своєчасно не виконав, позовні вимоги підлягають задоволенню частково борг в сумі 61040 грн., індекс інфляції в сумі 15537,73 грн. та 3 % річних в сумі 3947,55 грн., в решті позовних вимог в частині стягнення 3 % річних в сумі 15,01 грн. та індексу інфляції в сумі 6,91 грн. відмовити.

Керуючись ст.ст. 525,526,615,625 Цивільного кодексу України, ст.ст.22,33,75,49,82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд


В И Р І Ш И В :


1.          Позовні вимоги задовольнити частково.


Стягнути з Фермерського господарства “Аграрник” ( 16500 м. Бахмач, вул. Чернігівська 3а/38 р/р 26008301835899 у філії “Відділення Промінвестбанк” м. Ніжин МФО 353434 код 32889131) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “КВС-Україна” (02232 м. Київ, вул. Закревського, 85-б кв. 123 р/р 260050237800 в АБ “Брокбізнесбанк” МФО 300249 код 31189761) борг в сумі 61040 грн., індекс інфляції в сумі 15537,73 грн. та 3 % річних в сумі 3947,55 грн., 805,25 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.


2. В решті позовних вимог в частині стягнення 3 % річних в сумі 15,01 грн. та індексу інфляції в сумі 6,91 грн. відмовити.

Суддя І.А.Фетисова