Рішення №348215


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


26.12.2006 Справа № А41/155

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого: Пруднікова В.В. (доповідача) Ясир Л.О.

суддів Герасименко І..М., Ясир Л.О.


Секретар судового засідання Кадникова О. В.

Представники сторін:

від відповідача: Широка Катерина Василівна, довіреність б/н від 10.04.06, представник;

представник позивача у судове засідання не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГІУС", м. Дніпропетровськ

на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 07.08.06 у справі №А41/155

за позовом дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "ГІУС", м. Дніпропетровськ

про стягнення 8200 грн.


          У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.


В С Т А Н О В И В :


Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 07.08.06 року у справі № А41/15 ( суддя Е.В.Орєшкіна ) стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “ГІУС м.Дніпропетровськ на користь Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровськ 8200 грн. 00 коп. штрафу за не створення робочих місць для інвалідів у 2005 році.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГІУС" звернулось з апеляційною скаргою, просить зазначену вище постанову скасувати як прийняту з порушенням норм матеріального права, зазначає в апеляційній скарзі, що товариство у встановленому законом порядку щомісячно надсилало звіти до районного центру зайнятості, в яких зазначалось про наявність вільного робочого місця для інваліда. Відповідними органами інваліди для працевлаштування не направлялись. Без наявності конкретного інваліда, направленого на роботу фондом соціального захисту інвалідів, провести атестацію робочого місця для інвалідів неможливо.


          Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інваліді відзив на апеляційну скаргу не надало, представник фонду у судове засідання не з’явився про час та місце проведення засідання був належним чином повідомлений.


                    

          Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника заявника скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.          


Статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” встановлено для підприємств (об’єднань), установ і організацій нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Згідно з ч. 1 ст. 18 цього Закону працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, місцевими Радами народних депутатів, громадськими організаціями інвалідів.

У відповідності з пунктом 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1434, у складі Мінпраці діє Фонд соціального захисту інвалідів.

Пунктом 3 цього Положення передбачено, що одним з основних завдань Фонду є здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 та підпункту 3 пункту 5 зазначеного Положення Фонду надано право здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням підприємствами сум штрафних санкцій за недодержання ними нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів та проводити перевірки підприємств щодо додержання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Обов’язок по забезпеченню працевлаштування інвалідів в кількості 4-х відсотків від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік –у кількості 1 робочого місця встановлений ч.1 статті 19 Закону України ”Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” № 875-Х11 від 21.03.91р.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Як вбачається із звіту товариства з обмеженою відповідальністю ”ГІУС” про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2005 р., наданого Дніпропетровському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровськ, середньооблікова чисельність штатних працівників у 2005 р. становила 10 осіб, з них інвалідів - 0 осіб. У звіті зазначено, що чисельність інвалідів які повинні працювати на підприємстві згідно з вимогами діючого законодавства складає - 1 особа. Фонд оплати праці штатних працівників складає –164000 грн. 00 коп, відповідно середньорічна заробітна плата штатного працівника –16400 грн. 00 коп. Позивачем нараховано 8200 грн.00 коп. штрафних санкцій за не створення робочих місць.

Відповідачем надано звіти форми №3-ПН,що надсилались протягом 2005року до Кіровського районного центру зайнятості м. Дніпропетровська. У зазначених звітах товариство інформувало центр зайнятості у тому числі про наявність вільного робочого місця для інваліда. Таким чином слід визнати, що відповідачем виконано вимоги Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів (п.14), щодо інформування державної служби зайнятості про вільні місця та вакантні посади, на яких може використовуватися праця інвалідів.

При цьому частиною першою статті 18 Закону № 875 і пунктом 10 Положення передбачено, що працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, місцевими радами, громадськими організаціями інвалідів з урахуванням побажань, стану здоров'я інвалідів, їхніх здібностей і професійних навичок відповідно до висновків МСЕК.

Отже, обов'язок підприємства зі створення робочих місць для інвалідів не супроводжується його обов'язком займатися пошуком інвалідів для працевлаштування. Створення робочих місць має відбуватися з урахуванням стану здоров’я, здібностей і професійних навичок інвалідів, направлених на підприємство органами з їх працевлаштування, визначеними статтею 18 Закону № 875. Оскільки органами працевлаштування інваліди до відповідача не направлялись він був позбавлений можливості виконати вимоги Закону України ”Про Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, щодо працевлаштування інвалідів.

Відповідачем надано до суду документи підтверджуючі прийняття ним заходів по створенню робочого місця інваліда. Так 02.01.05р. директором товариства видано наказ № 1 від 02.01.05р. з метою подання звітностей до центру зайнятості населення з інформацією про наявність вакантних місць для працевлаштування інвалідів та розробки посадової інструкції робочого місця інваліда. 02.01.05р. затверджено посадову інструкцію робочого місця інваліда: експерт судово-транспортної експертизи. Також відповідачем надано копію листа головного державного експерта умов праці Дніпропетровської області №003/071-1-283 від 21.07.06р. в якому зазначено, що на теперішній час відсутні положення, порядок, методика та механізм проведення атестації по робочому місцю інваліда, тому провести атестацію по робочому місцю інваліда не представляється можливим.

Враховуючи зазначені обставини слід визнати, що відповідачем прийнято всі необхідні заходи по створенню робочого місця для працевлаштування інваліда. Не виконання вимог статті 19 Закону мало місце не з його вини. Тому підстави для стягнення з відповідача штрафних санкцій у суда першої інстанції були відсутні.


Враховуючи зазначені обставини, керуючись ст.ст. 195,196,198,200,205 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -


ПОСТАНОВИВ:


          Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 07.08.06р. у справі № А41/155-06 - скасувати .

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГІУС" м.Дніпропетровськ –задовольнити .

Дніпропетровському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровськ –у позові відмовити.

                              

Головуючий                      В.В.ПрудніковCудді            І.М.Герасименко


Л.О.Ясир

З оригіналом згідно

Помічник судді Т.В.Виноградча