Рішення №348242


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


25.12.2006 Справа № 34/217-06


Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді

Білецької Л.М. (доповідача)

суддів

Науменка І.М. Голяшкіна О.В.

при секретарі судового

засідання: Клименко Ю.І.

за участю представників

сторін:

від позивача:

Вікторов Леонід Вікторович, довіреність № бух-53 від 01.06.06, представник;

від відповідача-1:від відповідача-2:
представник у судове засідання не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином;

представник у судове засідання не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином;розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

державного підприємства “Дніпропетровський завод прецезійних труб, м. Дніпропетровськ

на рішення

від 30.10.06 року

господарського суду

Дніпропетровської області

у справі

№ 34/217-06

за позовом

державного підприємства “Дніпропетровський завод прецезійних труб, м. Дніпропетровськ

до

В-1 державного підприємства “Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади”, м. Дніпропетровськ

В-2 товариства з обмеженою відповідальністю "Агора", м. Київ

про

стягнення 811 673, 33 грн.


В С Т А Н О В И В :


          Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.06р. (суддя Примак С.А.) відмовлено в задоволенні позовних вимог ДП ”Дніпропетровський завод прецизійних труб” про стягнення з відповідачів заподіяної шкоди.

          Рішення мотивовано тим, що не доведено причинний зв’язок між недопоставкою відповідачем-2 та спричиненими збитками, зокрема, немає доказів, що саме цей товар, який недопоставлений, мав бути переданий ЗАТ Торгового будинку “Галіон”, а не аналогічний, не подано оригінал листа №1023 від 30.07.03 р. (а.с.29), а лист на (а.с. 101) зовсім іншого змісту, не подано посередницьких договорів відповідачем –1 стосовно вищевказаних договорів.

          Позивач з таким рішенням суду не погодився, звернувся з апеляційною скаргою. Посилається на те, що відповідач недопоставив труби на 317.385.53 грн., а позивач не виконав свої зобовязання по договору поставки № 68 від 5.10.01 р. перед ЗАТ Торговий дім “Галіон” на суму 811 673,33 грн. відповідно до договору поставки № 68 від 5.10.01р. Тому недоотриманий прибуток складає 811,673,33 грн. Просить скасувати рішення суду та прийняти нове рішення, яким задовільнити позовні вимоги.          

          Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.09.06р. апеляційна скарга прийнята до провадження суду, її розгляд призначений на 18.12.06р.; ухвалою від 18.12.06р. розгляд справи відкладено на 25.12.06р.

У судовому засіданні представник позивача наполягає на задоволенні апеляційної скарги, представники відповідачів в судове засідання не з’явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені належним чином.

          Вислухавши представника позивача, дослідивши докази у справі, у тому числі і відзив на апеляційну скаргу, суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, а рішення суду підлягає скасуванню частково з таких підстав.

          Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, а також вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов відповідно до звичаїв ділового обороту та вимог , що звичайно ставляться. Факт неналежного виконання вимог договорів відповідачем-1 перед позивачем встановлений постановами Вищого господарського суду України у справах 6/134 та 34/54, з яких вбачається, що відповідач-2 не поставив позивачеві всієї партії товарів, тобто трубної заготовки. Це водночас є протиправною поведінкою відповідача-2 щодо позивача у цій справі.

          П. 4 ст. 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди. Відповідно до ст. 22 ЦК України , упущена вигода є одним із видів збитків, право на відшкодування яких має особа, якій їх завдано шляхом порушення її цивільного права. Упущеною вигодою є доходи, які б особа могла реально отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушено.

          З матеріалів справи видно, що позивач є підприємством, яке створене з метою отримання прибутку за рахунок науково-дослідної, виробничої та підприємницької діяльності в галузі трубної промисловості (п.2.1 Статуту), (а.с.35). Для здійснення своєї статутної діяльності позивач 5.10.2001 р. уклав договір поставки труб (а.с.11) ЗАТ ”Торговий дім ”Галіон” (Росія, Москва), який був продовжений сторонами до травня 2003 року (а.с. 81, 82). Позивачем розроблена технологічна карта для виготовлення труб розміром 16п.+1,5 п+ 4340 ММ, які були предметом договору з російським підприємством, з трубної заготовки 25,20 мм, які позивач отримував від відповідача (а.с.18,19,27). Тому помилковим є висновок суду першої інстанції про недоведеність ідентичності труб, оскільки труби, які поставлялися відповідачем позивачеві є тільки трубною заготовкою, яка потребувала переробки.

          Листом 30.07.03р. позивач завертає увалу відповідача-2 на недопоставку трубної заготовки, внаслідок чого позивач не має можливості виконати свої зобов’язання перед контрагентами, але відповідач-2 труби не поставив і не виконав свої договірні зобов’язання (а.с. 29). Це призвело до того, що ЗАТ Торговий дім “Галіон” звернувся з пропозицією розірвати договір через невиконання його умов відповідачем-1, правонаступником якого є позивач, і 7.11.2003р. додатковою угодою договір від 5.10.01 р. №68 розірвано.

          Таким чином, є обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з відповідача-2 суми не отриманого доходу у розмірі вартості непоставлених позивачем труб ЗАТ Торговий дім “Галіон”, який позивач міг би отримати за звичайних умов, тобто якби відповідач-2 належним чином виконав свої зобов’язання перед позивачем і поставив йому трубну заготовку, з якої останній і виготовив труби і продав їх російському підприємству. Між протиправною поведінкою відповідача-2 і неотриманням доходу позивачем є прямий причинний зв’язок, який полягає у тому, що у разі вчасної поставки трубної заготовки позивачеві останній міг би виготовити з неї труби потрібного діаметру і поставити їх ЗАТ Торговий дім “Галіон”, а отже і отримати оплату в розмірі заявлених до відшкодування позовних вимог.

          Суд неповно з’ясував обставини справи і прийшов до помилкового висновку про аналогічність товару, у той час як предметом договору позивача і ЗАТ торговий дім “Галіон” є не той самий товар, а виготовлений позивачем із застосуванням відповідної технології з трубної заготовки, що мала бути поставлена відповідачем-2.

          Доводи суду щодо відсутності у справі посередницьких договорів з відповідачем-1 неправильно покладені в основу рішення, тому що позивач є не посередником, а виробником товару з трубної заготовки, що повинна бути поставлена відповідачем-2.

          Достовірність листа від 30.07.03. не спростовує факту неналежного виконання відповідачем-2 своїх договірних зобов’язань, який встановлений судами у справах 6/134 та 34/54.

          Таким чином, доказаними у справі є факт протиправної поведінки відповідача-2, заподіяння позивачеві збитків у вигляді упущеної вигоди у нього планового доходу, який він би міг отримати від продажу труб ЗАТ Торговий дім ”Галіон” у розмірі 811.673 грн. 33 коп., причинного зв’язку (недопоставка трубної заготовки спричинила невиконання своїх договірних зобов’язань позивачем і неотримання доходу), а також вина відповідача, який діяв протиправно.

          Разом з тим, законним і обґрунтованим є рішення суду в частині відмови в позові щодо відповідача-1 який ніяких протиправних дій щодо позивача не вчиняв.

          Тому рішення підлягає скасуванню тільки в частині відмови в позові щодо відповідача-2.

                    На підставі викладеного і керуючись ст. 101,103-105 ГПК України, суд-


ПО С Т А Н О В И В :


Апеляційну скаргу державного підприємства “Дніпропетровський завод прецезійних труб, м. Дніпропетровськ - задовольнити частково.

          Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.06р. - скасувати частково в частині відмови в задоволенні позовних вимог щодо відповідача-2.

Позов задовольнити частково. Стягнути з відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Агора", м. Київ, (вул. Тичини, 1, м. Київ, 02152, п/р 26003301001894 в АКБ “Транс банк, м. Київ, МФО 300089, ідентифікаційний код 25274750) на користь позивача - державного підприємства “Дніпропетровський завод прецезійних труб, м. Дніпропетровськ, (вул.. Винокурові, 22, м. Дніпропетровськ, 49051, п/р2600130235653 у ДЦВ ПІБ, МФО 305437, ідентифікаційний код 34367550) суми позову –811.673,33 грн. (вісімсот одинадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні тридцять три копійки), 13 935.00 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот тридцять п’ять гривень) –державного мита, 118 грн. (сто вісімнадцять гривень) – витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

Доручити господарському суду Дніпропетровської області видати наказ.


Головуючий суддя Л.М. Білецька


Суддя І.М. Науменко


Суддя О.В. Голяшкін