Рішення №348276

донецький апеляційний господарський суд

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

УХВАЛА

Іменем України

09.01.2007 р.                                                              справа №33/313пн

          Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:

Старовойтової Г.Я.

суддів

Волкова Р.В., Запорощенка М.Д.,при секретареві судового засідання

Шуть Д.Д.
за участю

представників сторін:

від прокуратури:

Лушер Н.М. –ст. помічник прокурора, за дов. №1 від 09.01.2007р.

від позивача:

Тарановський А.О. –адвокат, ордер №103/113/1 від 09.01.2007р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргупрокуратури м.Горлівки Донецької області

на ухвалу господарського суду

Донецької області

від


апеляційні скарги


на ухвалу господарського суду

від


на ухвалу господарського суду

від

07.11.2006 р. „Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову”

відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області

Донецької області

17.11.2006р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову”

Донецької області

17.11.2006р. „Про закриття провадження у справі”

у справі

№ 33/313пн ( суддя Новікова Р.Г. )


за позовом:

відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області


до відповідача:


Прокуратури м.Горлівки Донецької області

про

встановлення відсутності у прокуратури м.Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р.


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.11.2006 р. по справі №33/313пн (суддя Новікова Р.Г.) про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову заборонено прокуратурі м. Горлівки та її посадовим особам витребувати у ВАТ „Смолопереробний завод” відомості, документи та їх копії до закінчення провадження у справі №33/313пн.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, прокуратура м.Горлівки, звернулася з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду від 07.11.2006р.

В обгрунтування своїх вимог прокуратура посилається на те, що ухвала господарського суду є необгрунтованою, винесена з порушенням норм матеріального та процесуального права. Прокуратура зазначає, що господарським судом не встановлено та не наведено, яким правам, свободам та інтересам позивача може бути завдана шкода діями прокурора у разі невжиття заходів забезпечення позову. Окрім того, при вирішенні клопотання позивача про забезпечення позову суд, у порушення ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України не врахував той факт, що зазначений позов відповідно до законодавства не має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Прокурор просить скасувати ухвалу господарського суду від 07.11.2006р.

          Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.11.2006 р. по справі №33/313пн (суддя Новікова Р.Г.) закрито провадження у справі, порушеної за позовом відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, до прокуратури м.Горлівки Донецької області, про встановлення відсутності у прокуратури м.Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р., у зв’язку з тим, що відповідач не має статусу юридичної особи, тому позовна заява з такими сторонами не може розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, позивач, відкрите акціонерне товариство „Смолопереробний завод”, м.Горлівка, звернувся з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду від 17.11.2006р. „Про закриття провадження у справі”.

Заявник скарги вважає, що господарським судом Донецької області при винесенні оскаржуваної ухвали було допущено порушення норм матеріального та процесуального права, а саме: ст. ст. 69, 70 Кодексу адміністративного судочинства України. Заявник скарги вважає, що копії довідок з Єдиного Державного реєстру були одержані з порушенням закону. Також позивач вважає, що прокуратура м.Горлівки є юридичною особою з огляду на ст. ст. 13, 54 Закону України „Про прокуратуру”. Позивач просить скасувати ухвалу господарського суду про закриття провадження у справі №33/313пн від 17.11.2006р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.11.2006 р. по справі №33/313пн (суддя Новікова Р.Г.) скасовані заходи із забезпечення адміністративного позову, застосовані ухвалою суду від 07.11.200р., у зв’язку з закінченням провадження в адміністративній справі №33/313пн.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, позивач, відкрите акціонерне товариство „Смолопереробний завод”, м.Горлівка, звернувся з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду від 17.11.2006р. „Про скасування заходів із забезпечення адміністративного позову”.

Скаржник зазначає, що суд може постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову лише у разі прийняття постанови, тому суд не мав права постановлювати ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, у зв’язку з постановленням ухвали господарського суду про закриття провадження у справі. Таким чином, на думку скаржника, судом порушено норму процесуального права. Позивач просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 17.11.2006р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову”.

Розпорядженням Донецького апеляційного господарського суду від 09.01.2007 р. відповідно до ст. ст. 28, 29 Закону України «Про судоустрій України» № 3018-ІІІ від 07.02.2002 р. для розгляду апеляційної скарги прокуратури м.Горлівки Донецької області на ухвалу господарського суду Донецької області від 07.11.2006 р. та апеляційних скарг відкритого акціонерного товариства “Смолопереробний завод”, м.Горлівка на ухвали господарського суду Донецької області “Про закриття провадження у справі” та “Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову” від 17.11.2006р. у справі №33/313пн призначена інша колегія суддів.

Вивчивши матеріали справи, доводи заявників скарг, вислухавши представників сторін, які прибули в судове засідання, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, судова колегія встановила.

Позивач, відкрите акціонерне товариство „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області, звернувся з позовною заявою до відповідача, прокуратури м.Горлівки Донецької області, про встановлення відсутності у прокуратури м.Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка, відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 17.11.2006 р. закрив провадження у справі, порушеної за позовом відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області, до прокуратури м.Горлівки Донецької області, у зв’язку з тим, що відповідач не має статусу юридичної особи, тому позовна заява з такими сторонами не може розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду від 17.11.2006р. позивач, ВАТ „Смолопереробний завод”, звернувся з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду від 17.11.2006р. „Про закриття провадження у справі”.

Оцінюючи правильність застосування місцевим господарським судом норм чинного законодавства, судова колегія дійшла висновку, що ухвала господарського суду у справі №33/313пн від 17.11.2006р. не підлягає скасуванню з наступних підстав.

Статтею 185 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або частково у випадках, встановлених цим Кодексом.

Згідно з частиною 3 статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

Відповідно до ст. 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Як встановлено господарським судом Донецької області прокуратура м.Горлівки Донецької області, не має статусу юридичної особи, що підтверджено довідкою Головного управління статистики у Донецькій області з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №7-22-218 від 08.07.2005р.

Порядок вирішення адміністративних справ до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів визначений у пунктах 5, 6 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України (зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року.

Пунктом 6 розділу VІІ “Прикінцевих та перехідних положень” цього Кодексу встановлено, що до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Статтею 21 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що сторонами у судовому процесі –позивачами і відповідачами –можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

За вимогами статті 1 ГПК України право звертатись до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З огляду на вимоги ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України посилання позивача на недійсність Довідки Головного управління статистики у Донецькій області з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №7-22-218 від 08.07.2005р. не приймаються до уваги, оскільки недійсність довідки не доведена ніяким чином.

З огляду на викладене, судова колегія Донецького апеляційного господарського суду погоджується з висновком господарського суду, що прокуратура м.Горлівки Донецької області, не є юридичною особою, тому позовна заява з таким відповідачем не може розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Висновок господарського суд Донецької області в ухвалі „Про закриття провадження у справі”, що відповідач (Прокуратура м.Горлівки Донецької області) не здатен мати права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративну процесуальну правоздатність), а також особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність) є помилковим, і тому його слід з мотивувальної частини ухвали від 17.11.2006р. виключити. Однак, цей помилковий висновок не призвів до прийняття неправильного судового рішення.

Враховуючи наведене, ухвала господарського суду по справі №33/313пн від 17.11.2006р. „Про закриття провадження у справі” відповідає приписам матеріального та процесуального права, а мотиви, з яких відкритим акціонерним товариством „Смолопереробний завод”, м.Горлівка, подана апеляційна скарга, не можуть бути підставою для скасування ухвали, оскільки спростовуються вищевикладеним.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 07.11.2006 р. про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову заборонив прокуратурі м. Горлівки та її посадовим особам витребувати у ВАТ „Смолопереробний завод” відомості, документи та їх копії до закінчення провадження у справі №33/313пн.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду від 07.11.2006р., прокуратура м.Горлівки, звернулася з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

З огляду на надані до матеріалів справи документи, та враховуючи вимоги ст. ст. 117, 118 Кодексу адміністративного судочинства України, судова колегія Донецького апеляційного господарського суду дійшла висновку, що доводи, викладені в апеляційної скарзі прокуратури не є підставою для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали господарського суду від 07.11.2006р. „Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову”.

Крім того, ухвалою від 17.11.2006р. господарський суд скасував ухвалу від 07.11.2006р. із забезпечення адміністративного позову, застосовані ухвалою суду від 07.11.2006р.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 17.11.2006 р. скасував заходи із забезпечення адміністративного позову, застосовані ухвалою суду від 07.11.200р., у зв’язку з закінченням провадження в адміністративній справі №33/313пн.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, позивач, відкрите акціонерне товариство „Смолопереробний завод”, м.Горлівка, звернувся з апеляційною скаргою про скасування ухвали господарського суду від 17.11.2006р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову”.


Відповідно до п. 4 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання постановою суду законної сили. Суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

З огляду на те, що господарський суд Донецької області обгрунтовано закрив провадження у справі №33/313пн за позовом відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області, до прокуратури м.Горлівки Донецької області, та з урахуванням п. 4 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України, судова колегія вважає, що господарський суд правомірно скасував заходи із забезпечення адміністративного позову, застосовані ухвалою суду від 07.11.2006р.

Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи викладене, ухвала від 07.100.2006р. „Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову”, ухвала від 17.11.2006р. „Про закриття провадження у справі” та ухвала від 17.11.2006р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову” відповідають приписам матеріального та процесуального права, а мотиви з яких прокуратурою м.Горлівки Донецької області, а також відкритим акціонерним товариством „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області, подані апеляційні скарги, не можуть бути підставою для скасування ухвал, оскільки спростовуються вищевикладеним.

Керуючись ст. ст. 48, 117, 118, 157, 187, 195, 196, 199, 200, 205, 206, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, п.6 та п.7 розділу VІІ “Прикінцевих та перехідних положень” Кодексу адміністративного судочинства України у редакції Закону України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, судова колегія Донецького апеляційного господарського суду-

У Х В А Л И Л А :


Апеляційну скаргу прокуратури м.Горлівки Донецької області, на ухвалу господарського суду Донецької області від 07.11.2006 р. „Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову” у справі №33/313пн – залишити без задоволення.

Апеляційні скарги відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод”, м.Горлівка Донецької області, на ухвали господарського суду Донецької області від 07.11.2006 р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову” та „Про закриття провадження у справі” у справі №33/313пн – залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Донецької області від 07.11.2006 р. „Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову” у справі №33/313пн (суддя Новікова Р.Г.) –залишити без змін.

Ухвалу господарського суду Донецької області від 17.11.2006 р. „Про закриття провадження у справі” у справі №33/313пн ( суддя Новікова Р.Г. ) –залишити без змін.

Ухвалу господарського суду Донецької області від 17.11.2006 р. „Про скасування заходів забезпечення адміністративного позову” у справі №33/313пн (суддя Новікова Р.Г.) – залишити без змін.

У судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частини ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом одного місяця з дня складення ухвали в повному обсязі.

Повний текст ухвали складений та підписаний 12.01.2007 року.


Головуючий:          Г.Я. Старовойтова


Судді:           Р.В. Волков


          М.Д. Запорощенко


          

          Надруковано: 7 примір.

          2 - прокурору

          1 –позивачу

          1 – адвокату Тарановському А.О.

          1 –до справи

          2 –ДАГС