Рішення №348282

донецький апеляційний господарський суд

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без розгляду

09.01.07 Справа № 34/180а


Судова колегія Донецького апеляційного господарського суду у складі колегії:

Головуючого : М.В. Калантай,

Суддів Волкова Р.В.

Старовойтової Г.Я.

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного банку "Український Бізнес Банк" м.Донецьк

на постанову господарського суду Донецької області від 09.10.06 р. у справі № 34/180а

за позовом Акціонерного банку "Український Бізнес Банк" м.Донецьк

до Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податку м.Дніпропетровськ

про визнання недійсним актів опису активів, на які поширюється право податкової застави №1/19388768 та №2/19388768 від 08.06.2006 рокуза участю представників сторін:

Від позивача:

не з”явився

Від відповідача:

Устименко М.В. –по Дов. №31815/10/08-09-15 від 14.12.06р.

Зайцева О.О. –по Дов. №33393/10/08-09-15 від 28.12.06р.


В С Т А Н О В И В:

          

Постановою господарського суду Донецької області від 09.10.2006 року у справі №34/180а (суддя Кододова О.В.) у задоволені позовних вимог Акціонерного банку „Український Бізнес Банк” м.Донецьк до Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податку у м.Дніпропетровську про визнання недійсними актів опису активів, на які поширюється право податкової застави №1/19388768 та №2/19388768 від 08.06.2006року відмовлено.

Як вбачається із резолютивної частини постанови її повний текст складений та підписаний 11.10.2006року.

19.10.06р. позивач, Акціонерний банк „Український Бізнес Банк” м.Донецьк (далі –АК „Український Бізнес Банк”), не погоджуючись з ухваленим судовим актом надав до господарського суду заяву про апеляційне оскарження постанови господарського суду Донецької області від 09.10.06р. по справі №34/180а.

12.12.06р. АК „Український Бізнес Банк” подав до суду апеляційну скаргу, в якій просить зазначений судовий акт скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Банку та, одночасно, заявив клопотання про відновлення пропущеного ним процесуального строку встановленого для подання апеляційної скарги, встановленого ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.


В обґрунтування поважності причин пропуску ним строку, встановленого для звернення з апеляційною скаргою заявник посилається на те, що, оскільки, діями Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податку у м.Дніпропетровську порушено законні права та інтереси Банку, гарантовані чинним законодавством України та можливі й подальші незаконні дії з боку Інспекції, які вплинуть на законні права і інтереси Банку.

Позивач не скористався своїм процесуальним правом на участь його представників у судовому засіданні апеляційної інстанції, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином у відповідності до п.2 ст.189, ст..190 Кодексу адміністративного судочинства України ( далі –КАСУ України), про що свідчать повернення поштових повідомлень з відміткою про вручення їм поштового відправлення.

Акціонерному банку „Український Бізнес Банк” було запропоновано надати додаткові докази наявності на час подання апеляційної скарги обставин, що зумовили пропуск строку передбаченого положенням КАСУ України для апеляційного оскарження. Оскільки, суд апеляційної інстанції не визнав явку Акціонерного банку „Український Бізнес Банк” обов”язковою, позивач не скориставсь процесуальним правом щодо участі у судовому процесі, або шляхом надання відповідних документів чи пояснень і ця обставина не є перешкодою для розгляду заявленого клопотання без його участі, судова колегія дійшла до висновку про можливість розглянути справу за наявними в ній документами відповідно до ст.196 Кодексу адміністративного судочинства України .

Представник відповідача у судовому засіданні проти наданого заявником клопотання щодо відновлення пропущеного процесуального строку на подання апеляційної скарги заперечив з посиланням на те, що останній не навів поважних причин пропуску строку наданого для звернення з апеляційною скаргою.

Суд, розглянувши надане клопотання про відновлення строку, вислухавши доводи присутніх повноважних представників відповідача, зазначає наступне.

Порядок і строки апеляційного оскарження передбачені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Так, відповідно до частини 3 даної статті, заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складання в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Згідно з частиною 5 статті 186 КАС України апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Частиною 6 цієї ж статті КАС України передбачено, що заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Як вбачається із матеріалів справи, в судовому засіданні 09.10.2006 року, в присутності представників позивача та відповідача, були оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення, повний текст складений та підписаний 11.10.2006року.

У відповідності із статтею 186 КАС України, саме від дня складання постанови у повному обсязі обчислюється 10-денний строк для подання заяви про апеляційне оскарження чи безпосередньо апеляційної скарги у разі неподання заяви, тобто перебіг строку в даному випадку почався 11.10.2006 року та закінчився 23.10. 2006 року.

19.10.2006року від АК „Український Бізнес Банк” до господарського суду Донецької області надійшла заява про апеляційне оскарження постанови суду від 09.10.2006року, тобто в межах встановленого ст.186 КАС процесуального строку.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Останній день на подання апеляційної скарги позивачем припав на 08.11.2006року. Однак, апеляційна скарга була подана скаржником лише 12.12.2006року без зазначення поважної причини пропуску встановленого КАС України.На думку суду, заявник не був позбавлений можливості звернутися до апеляційної інстанції із апеляційною скаргою у встановлений Кодексом строк.

Інших причин пропуску строку заявником не наведено.

Наведені заявником доводи щодо поновлення порушеного строку не можна вважати поважними причинами у розумінні положень ст.102 КАС України, оскільки поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об”єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення сторони та пов”язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальних дій.

За таких обставин суд вважає, що вказана АБ „Український Бізнес Банк” причина пропуску строку, встановленого для звернення з апеляційною скаргою не є поважною, тому пропущений заявником апеляційної скарги строк, встановлений ст. 186 КАС України поновленню не підлягає.

Враховуючи, що клопотання скаржника про відновлення пропущеного строку не містить поважних причин пропуску строку, а також враховуючи інші процесуальні порушення щодо апеляційного оскарження судового рішення, апеляційна скарга залишається без розгляду, а клопотання –без задоволення.

Керуючись статтею 102, частиною 6 статті 186, статтею 205 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


УХВАЛИВ:


Акціонерному банку „Український Бізнес Банк” м.Донецьк відмовити у поновленні строку для подання апеляційної скарги.

Апеляційну скаргу Акціонерного банку „Український Бізнес Банк” м.Донецьк на постанову господарського суду Донецької області від 09.10.2006 року у справі №34/180а залишити без розгляду.

Справу №34/180а повернути господарському суду Донецької області.

Апеляційну скаргу №18.005/4322 від 12.12.06р.9717/06 від 07.гу №1 , заяву про апеляційне оскарження №18.005/3710 від 18.10.06р., меморіальний ордер №1 від 12.12.06р., додані матеріали та конверт, всього на 19 аркушах повернути заявникові, Акціонерному банку „Український Бізнес Банк” м.Донецьк .

Додаток: апеляційна скарга № 18.005/4322 від 12.12.06, заяву про апеляційне оскарження №18.005/3710 від 18.10.06р., меморіальний ордер №1 від 12.12.06р., додані матеріали та конверт, всього на 19 аркушах –заявникові.Головуючий:          М.В. Калантай


Судді:           Р.В. Волков

          Г.Я. Старовойтова

          


          Надруковано 6екз:

           1- позивачу

           1 - відповідачу

           2 - ДАГС

           1 - у справу

           1 - ГСДО