Рішення №348293

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі

02.01.2007 Справа № 21/358а


Суддя - доповідач Донецького апеляційного господарського суду М'ясищев А.М.розглянувши апеляційну скаргу

Державного підприємства "Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств"Донвуглереструктуризаці" м. Макіївка


на постанову

господарського судуДонецької областівід

04.12.2006 рокупо справі

21/358а (Матюхін В.І.)за позовом

Державного підприємства "Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств "Донвуглереструктуризація" м. Макіївка

до

Контрольно-ревізійне управління в Донецької області м.Донецьк

про

визнання частково недійсною вимогу від 15.08.06р. №01-12/1307


визнав апеляційну скаргу такою, що відповідає вимогам ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, а подані матеріали достатніми для відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі.

          Керуючись ст. ст. 187, 189 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:


1.Відкрити апеляційне провадження в адміністративній справі № 21/358а

2. Розпочати підготовку справи до апеляційного розгляду.

3. Особам, які беруть участь у справі надати в разі необхідності нові докази, на які вони посилаються та заперечення на апеляційну скаргу до 12.02.2007 р.

4. Роз’яснити права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (див. на звороті).

5. Представники сторін (особи), повинні мати довіреність (паспорт), а в необхідних випадках документ, що посвідчує службове становище.


Суддя          А.М. М'ясищев
Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.
          Надруковано 4 прим.:

          1-позивача (повістка)

          1-відповідача (повістка)

          1-до справи

          1-ДАГС