Рішення №348310

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі

05.01.2007 Справа № 7/282а

Суддя - доповідач Донецького апеляційного господарського суду Алєєва І.В.

розглянувши апеляційну скаргу

Спільного підприємства "Гевіс" м.Краматорськ

на постанову

господарського суду


Донецької області

від

05.12.2006 року (складена в повному обсязі 12.12.06р.)

по справі

7/282а (Малашкевич С.А.)

за позовом

Спільного підприємства "Гевіс" м.Краматорськ

до

Державної податкової інспекції в м.Краматорську

про

про визнання недійсним рішення № 0001062343/0 від 06.05.2006р.

визнав апеляційну скаргу такою, що відповідає вимогам ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, а подані матеріали достатніми для відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі.

          З метою всебічного та об"єктивного розгляду і вирішення адміністративної справи та на підставі частини 2 статті 110 Кодексу адміністративного судочинства України суд приймає рішення про проведення на стадії підготовки справи до апеляційного розгляду попереднього судового засідання з викликом сторін.

          Враховуючи вищевикладене та керуючись п.1, 4 ст.110, ст.187, ч.2 ст. 189, ст. 190, п.6 розділу УІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України "Про внесеня змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 06.10.05р., - суд

У Х В А Л И В:

1.Відкрити апеляційне провадження в адміністративній справі № 7/282а

2. Призначити по адміністративній справі № 7/282а попереднє судове засідання на 24.01.07р. на 10.00 год. у Корпусі залів судових засідань примішення Донецького апеляційного господарського суду за адресою: м.Донецьк- 48, ву. Артема, 157, зал судових засідань № 8.

3. Заявнику апеляційної скарги надати в попереднє судове засідання письмові пояснення стосовно дати оскарженої постанови господарського суду Донецької області, зазначеної заявником в апеляційній скарзі, а також пояснення з приводу надання договору поручництва від 04.10.04р. з визначенням причин та підстав надання таких доказів апеляційній інстанції.

4.Відповідачу надати письмові заперечення на апеляційну скаргу.

5. Роз’яснити права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (див. на звороті).

6. Представники сторін (особи), повинні мати довіреність (паспорт), а в необхідних випадках документ, що посвідчує службове становище.

Довідки про рух справи надаються Державним підприємством „Судовий інформаційний центр” за тел. 8 (062) 332-57-45.


Суддя          І.В. Алєєва
Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.
          Надруковано 4 прим.:

          1-позивача (повістка)

          1-відповідача (повістка)

          1-до справи

          1-ДАГС