Рішення №348312

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі

05.01.2007 Справа № 7/293а


Суддя - доповідач Донецького апеляційного господарського суду Алєєва І.В.розглянувши апеляційну скаргу

Державної податкової інспекції у м.Сніжному Донецької області


на постанову

господарського судуДонецької областівід

07.12.2006 року (викладена у повному обсязі 12.12.2006р.)по справі

7/293а (Малашкевич С.А.)за позовом

Державного підприємства "Сніжнеантрацит" (м.Сніжне)

до

Державної податкової інспекції у м.Сніжному Донецької області

про

визнання нечинним податкового повідомлення-рішення ДПІ у м. Сніжному Донецької області від 12.09.2006р. №0003041540/0


ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Донецької області від 07.12.2006р. (викладена у повному обсязі 12.12.2006р.) у справі №7/293а за позовом Державного підприємства "Сніжнеантрацит" (м. Сніжне) до ДПІ у м. Сніжному Донецької області про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення ДПІ у м. Сніжному Донецької області від 12.09.2006р. №0003041540/0, позовні вимоги задоволені у повному обсязі.

ДПІ у м. Сніжному Донецької області з прийнятою постановою господарського суду Донецької області від 07.12.2006р. (викладена у повному обсязі 12.12.2006р.) у справі №7/293а не погодилась та звернулась через господарський суд Донецької області з заявою про апеляційне оскарження постанови господарського суду Донецької області від 07.12.2006р. (викладена у повному обсязі 12.12.2006р.) у справі №7/293а, яка була подана відповідачем до канцелярії місцевого господарського суду посланцем 18.12.2006р. та долучена господарським судом першої інстанції до матеріалів справи №7/293а. Апеляційна скарга ДПІ у м. Сніжному Донецької області була подана відповідачем до канцелярії місцевого господарського суду посланцем 02.01.2007р..

В порядку ст. 186, 188 Кодексу адміністративного судочинства України до Донецького апеляційного господарського суду справа №7/293а надійшла 04.01.2007р.

Апеляційна скарга належним чином оформлена, подана з додержанням вимог статтей 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України та підлягає розгляду Донецьким апеляційним господарським судом.

З огляду на вищезазначене відкривається апеляційне провадження по справі №7/293а.

Керуючись статями 4-12, ст.185-187, п.1,2 ст. 189, ст.190, ст.191, ст.195, п.3 ст.205, пунктом 6, 7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІV від 6 жовтня 2005 року, - головуючий суддя-доповідачУ Х В А Л И В:


1.Відкрити апеляційне провадження в адміністративній справі № 7/293а

2.Направити позивачу копію заяви про апеляційне оскарження на 1 арк. та копію апеляційної скарги ДПІ у м. Сніжному Донецької області з додатком на 4 арк.

3.Надіслати особам, які беруть участь у справі копії ухвали від 05.01.2007р про відкриття апеляційного провадження у справі №7/293а та в порядку ст.33-35 КАС України повістки-повідомлення про відкриття апеляційного провадження.

4.Зобов’язати позивача надати у строк до 13.02.2007 р. до Донецького апеляційного господарського суду документально обгрунтовані заперечення на апеляційну скаргу (в порядку ст.191 КАС України).

5.Роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, передбачені статтями 49, 51, 54, 193, 194, 195 Кодексу адміністративного судочинства України (див. другий арк. ухвали).

Суддя          І.В. Алєєва
Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.

Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.

Стаття 193. Кодексу адміністративного судочинства України

Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного

провадження

1. Особа, що подала апеляційну скаргу, може відмовитися від апеляційної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду.

2. Якщо постанова або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або в разі відсутності заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу чи приєдналися до неї, проти

закриття провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

3. У разі зміни апеляційної скарги суд апеляційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, надає їм час, достатній для вивчення змінених апеляційних вимог і подання заперечення на апеляційну скаргу.

Стаття 194. Кодексу адміністративного судочинства України

Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час

апеляційного провадження

1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду.

1.У разі відмови від адміністративного позову або примирення сторін суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 112 і 113 цього Кодексу.

                    Стаття 195. Кодексу адміністративного судочинства України

Межі перегляду судом апеляційної інстанції

1. Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

2. Суд апеляційної інстанції може дослідити нові докази, які не досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає

обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які

досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього Кодексу.

3. Суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції.


          

Надруковано 4 прим.:

          1- позивачу

          2- відповідачу

3/4- до справи