Рішення №348342

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі

11.01.2007 Справа № 28/281


Суддя - доповідач Донецького апеляційного господарського суду Калантай М.В.

розглянувши апеляційну скаргу

Державної податкової у Куйбишевському районі м.Донецька


на постанову

господарського судуДонецької областівід

27 листопада 2006 рокупо справі

28/281 (Кониченко О.М.)за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Донсплав" м.Донецьк

до


до

Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м.Донецьк

Державної податкової адміністрації у Донецькій області

про

про зобов'язаня ДПІ у Куйбишевському районі м.Донецька зарахувати надмірно сплачену суму пені у розмірі 3271,74грн. в рахунок сплати майбутніх платежів з податку на прибуток, визнання протиправним та скасування рішення ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька б/н від 05.04.2006 року про відмову у задоволені заяви ТОВ "Донсплав" №0310-П-06 та рішення ДПА від 09.09.2006 року №1257/10/15-113-3, яким відмовлено у задоводені скарги підприємства.


визнав апеляційну скаргу такою, що відповідає вимогам ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, а подані матеріали достатніми для відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі.

          Керуючись ст. ст. 187, 189 Кодексу адміністративного судочинства України, -


У Х В А Л И В:


1.Відкрити апеляційне провадження в адміністративній справі № 28/281

2. Розпочати підготовку справи до апеляційного розгляду.


Суддя          М.В. КалантайСтаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.
          Надруковано 5 прим.:

          1-позивача

          2-відповідачу

          1-до справи

          1-ДАГС