Рішення №348355

          

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10002, м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65 тел.(8-0412) 48-16-02


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2006 р. Справа № 12/31-Н

Житомирський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Пасічник С.С.

суддів: Гулової А.Г.

Шкляр Л.Т.


при секретарі Павловській Л.П. ,

за участю представників сторін:

від позивача: Клименко І.С. - представника за довіреністю від 27.03.2006р.;

від відповідача: Костюк Ю.М. - представника за довіреністю №306 від 24.10.2006р., Ромашина В.М. - представника за довіреністю №305 від 24.10.2006р.

(присутнього в засіданні суду 26.10.2006р.),

розглянувши апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Інвестиційна енергетична компанія"ІНЕКО", м. Київ

на рішення господарського суду Хмельницької області

від "25" квітня 2006 р. у справі № 12/31-Н (суддя Шпак В.О.)

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Інвестиційна енергетична компанія"ІНЕКО", м. Київ

до Відкритого акціонерного товариства "Готель "Поділля", м. Хмельницький

про визнання недійсним рішення загальних зборів ВАТ "Готель "Поділля" від16.11.2004р. (в частині) та рішення правління від 24.11.2005р.


з перервами в засіданні суду згідно ст.77 ГПК України з 26.10.2006р. по 07.11.2006р., з 07.11.2006р. по 16.11.2006р. та з 16.11.2006р. по 07.12.2006р.,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 25.04.2006р. у справі №12/31-Н в позові Відкритого акціонерного товариства "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО" (м.Київ) до Відкритого акціонерного товариства "Готель "Поділля" (м.Хмельницький) про визнання недійсним рішення загальних зборів ВАТ"Готель "Поділля" від 16.11.2005р. в частині збільшення статутного фонду та прийняття рішення про додатковий випуск акцій, в частині відмови в обранні до складу спостережної (наглядової) ради акціонера - юридичну особу - ВАТ "ІК "ІНЕКО", визнання недійсним рішення правління (протокол правління від 24 листопада 2005 року) про збільшення статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "Готель "Поділля" за рахунок додаткового випуску 400 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить дане рішення скасувати з наведених у скарзі підстав та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов.

Мотивуючи апеляційну скаргу, позивач посилається на порушення норм матеріального та процесуального права, неповне з'ясування місцевим господарським судом обставин справи, вказуючи, зокрема, що:

- рішення правління ВАТ "Готель "Поділля", яке оформлено протоколом правління від 24.11.2005р., не відповідає закону і має бути визнано недійсним з дати його прийняття, оскільки, хоча статутом ВАТ "Готель "Поділля" і передбачена можливість прийняття правлінням товариства рішення про збільшення розміру статутного фонду на суму, що не перевищує 1/3 від існуючого статутного фонду, останнє не мало право приймати таке рішення та доручати голові правління провести процедуру реєстрації інформації в ЦСЦПФР, адже із набранням чинності ЦК України питання збільшення та зменшення статутного фонду товариства приймаються за рішенням загальних зборів товариства, крім того, згідно ст.159 ЦК України для вирішення питання про внесення змін до статуту товариства (в тому числі зміна розміру його статутного капіталу) потрібна кваліфікована більшість голосів, що не було враховано місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення;

- судом першої інстанції неправильно застосовані норми "Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств", затвердженого Наказом ДКЦПФР від 20.09.1996 року № 210 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.1996 року за № 572/1597, зокрема його пункти 2.1 та 2.2;

- висновок суду про те, що відсутність в проекті інформації даних про кваліфікацію посадових осіб відповідача ніяким чином не зачіпає інтереси позивача не відповідає дійсним обставинам справи, оскільки відповідач шляхом збільшення статутного фонду залучає в товариство додаткові грошові кошти, і акціонери повинні знати кваліфікацію та стаж посадових осіб товариства, тому що управління товариством особами, що мають недостатню кваліфікацію, може привести до погіршення фінансового становища товариства та зменшення ринкової вартості акцій емітента;

- судом не надано оцінки тому факту, що інформація про випуск простих іменних акцій відповідача не містила в собі відомостей про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента;

- неправильним є висновок суду першої інстанції про те, що права позивача як акціонера не є порушеними, тому що спірне рішення загальних зборів залишилось нереалізованим. На думку скаржника, вказане рішення приймалося з порушеннями вимог чинного законодавства та прав не тільки позивача, а й інших акціонерів відповідача. Крім того, правління повинно реалізовувати рішення загальних зборів акціонерів і те, що інформація про випуск простих іменних акцій відповідача, затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 16.11.2005р., не подавалася для реєстрації до ДКЦПФР свідчить про неналежне виконання правлінням покладених на нього обов'язків, а не про відсутність порушення прав акціонерів;

- в порушення вимог ст.87 ГПК України оскаржуване рішення суду від 25.04.2006р. не було надіслано позивачу протягом п'яти днів.

Представник позивача в судових засіданнях підтримала доводи, викладені в апеляційній скарзі, вважає рішення господарського суду Хмельницької області необґрунтованим і незаконним, просить його скасувати та прийняти новий судовий акт, яким позов задовольнити.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу №300 від 20.10.2006р. (т.2, а.с.54-58) та представники відповідача в засіданнях суду заперечили проти доводів, викладених в апеляційній скарзі, вважають рішення господарського суду Хмельницької області законним та обґрунтованим, просять його залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

В засіданнях суду неодноразово оголошувались перерви у відповідності до ст.77 ГПК України, зокрема, з 26.10.2006р. по 07.11.2006р., з 07.11.2006р. по 16.11.2006р. та з 16.11.2006р. по 07.12.2006р.

Дослідивши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, оцінивши висновки суду на відповідність дійсним обставинам справи, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

20.01.2006р. (згідно відтиску штемпеля на конверті, т.1, а.с. 44) Відкрите акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО" (м.Київ) звернулось до господарського суду Хмельницької області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Готель "Поділля" (м.Хмельницький) про визнання недійсним рішення загальних зборів ВАТ "Готель "Поділля" від 16.11.2005р. в частині збільшення статутного фонду та прийняття рішення про додатковий випуск акцій, а також в частині відмови в обранні до складу спостережної (наглядової) ради акціонера - юридичну особу - ВАТ "ІК "ІНЕКО" та зобов'язання ВАТ "Готель "Поділля" включити до складу спостережної (наглядової) ради ВАТ "ІК "ІНЕКО" (т.1, а.с. 2-6).

Заявою від 17.02.2006р. Відкрите акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО" збільшило позовні вимоги - просить визнати недійсним рішення загальних зборів ВАТ "Готель "Поділля", що оформлено протоколом від 16.11.2005р., в частині збільшення статутного фонду та прийняття рішення про додатковий випуск акцій, визнати недійсним рішення загальних зборів ВАТ "Готель "Поділля", що оформлено протоколом від 16.11.2005р., в частині відмови в обранні до складу спостережної (наглядової) ради акціонера - юридичної особи - ВАТ "ІК "ІНЕКО" та зобов'язати ВАТ "Готель "Поділля" включити до складу спостережної (наглядової) ради юридичну особу - ВАТ "ІК "ІНЕКО", визнати недійсним повністю рішення Правління (протокол правління від 24.11.2005р.) про збільшення статутного фонду ВАТ "Готель "Поділля" за рахунок додаткового випуску 400 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (т.1, а.с. 83-84).

16.11.2005р. відбулися загальні збори акціонерів ВАТ "Готель "Поділля" (протокол від 16.11.2005р., т.1, а.с. 36-42, т.2, а.с. 165-177), які були перенесені з 12.10.2005р.

Оголошення про проведення загальних зборів з відповідним порядком денним, про внесення змін до цього порядку та про перенесення зборів публікувалося в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" за №187-188, №223-224, №245-246 та газеті "Всім" №№32, 38, 42 (т.2, а.с. 96-101) з дотриманням строків, передбачених ст.43 Закону України "Про господарські товариства", а персональні повідомлення відповідно до вимог названої статті акціонерам направлялись поштою, у тому числі й позивачу (т.1, а.с.11-12, т.2, а.с. 202), й з приводу цього між сторонами спірних питань не існує.

Проте, як вказує ВАТ "ІК "ІНЕКО", інформація про додатковий випуск акцій ВАТ "Готель "Поділля" була надана акціонерам для ознайомлення лише перед початком загальних зборів, що є порушенням норм ст.43 Закону України "Про господарські товариства", й до того ж, всупереч вимог пунктів 2.1, 2.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затвердженого наказом ДКЦПФР від 20.09.1996р. №210, не містила всіх необхідних відомостей щодо особового складу органів ВАТ "Готель "Поділля", у тому числі ревізійної комісії, кваліфікацію, виробничий стаж, стаж роботи голови ревізійної комісії тощо, що на думку скаржника порушує права акціонера.

Однак, колегія суддів з цим не погоджується.

Так, частина 3 статті 43 Закону України "Про господарські товариства” встановлює, що до скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів.

Згідно пункту "г" частини 1 статті 10 Закону України "Про господарські товариства” учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

З матеріалів справи вбачається, що до зборів позивач не пред'являв відповідачу вимогу про надання для ознайомлення проекту інформації щодо додаткового випуску акцій ВАТ ”Готель ”Поділля” та взагалі не вимагав надання для ознайомлення документів, які пов’язані з порядком денним зборів.

Проте, перед початком роботи зборів проект інформації про додатковий випуск акцій був розданий відповідачем для ознайомлення всім особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів. Отже, право позивача на можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, не було порушено.

Згідно частини 2 ст.23 Закону України "Про господарські товариства” посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради).

Згідно підпункту "б" п.2.2 Положення "Про затвердження Тимчасових положень про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск” №210 (т.1, а.с. 129-139) в інформацію про випуск акцій повинні бути включені дані про посадових осіб емітента, а саме голову та членів виконавчого органу, голову та членів ради (спостережної) ради товариства, голову ревізійної комісії та головного бухгалтера.

Перелік посадових осіб емітента в даному пункті Положення повністю відповідає визначенню, даному в ч.2 ст.23 Закону України "Про господарські товариства”, де вказано, що посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради). Тобто, чинним законодавством не передбачається наявність в інформації про випуск акцій акціонерного товариства відомостей про членів Ревізійної комісії, крім Голови Ревізійної комісії.

В проекті інформації про випуск простих іменних акцій відповідача всі ці особи зазначені, а тому твердження позивача, що в інформації про випуск простих іменних акцій Відповідача відсутній вичерпний перелік особового складу органів ВАТ "Готель ”Поділля” не відповідає дійсності, оскільки у вказаному проекті інформації відсутні лише дані про кваліфікацію та стаж керівної роботи члена правління Дмитришиної Р.М., членів спостережної ради Дудки В.М., Ролі М.І., Присяжнюка П.О. та Голови Ревізійної комісії Ільїної Т.Г.

Як вбачається з відзиву відповідача на позовну заяву (т.1, а.с.45-51) та вказували його представники в судових засіданнях при перегляді рішення, дані про кваліфікацію та стаж керівної роботи члена правління Дмитришиної Р.М., члена спостережної ради, Ролі М.І. та членів спостережної ради Дудки В.М., Присяжнюка П.О. та Голови Ревізійної комісії Ільїної Т.Г. були доведені до всіх осіб, що зареєструвались для участі у зборах до початку роботи зборів в усній формі, також Дудка В.М. був обраний до складу спостережної ради як представник ЗАТ "Славутич”, Присяжнюк П.О. був обраний до складу спостережної ради як представник ТОВ "Омета”, Ільїна Т.Г. була обрана до складу Ревізійної комісії як представник ТДВ "Омета-приват”, тобто вказані особи не були пов’язані з відповідачем трудовими відносинами, а тому в останнього відсутня інформація щодо кваліфікації цих осіб.

Крім того, з серпня 2003 року ЗАТ "Славутич”, ТОВ "Омета”, ТДВ "Омета-приват” не являються акціонерами ВАТ "Готель ”Поділля".

Згідно ч.1 ст.46 Закону України "Про господарські товариства" рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка в межах компетенції, визначеної статутом, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність правління, створюється з числа акціонерів товариства.

Ревізійна комісія акціонерного товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства та обирається з числа акціонерів (ч.1 ст.49 вказаного Закону).

На виконання вимог вказаного Закону до порядку денного загальних зборів було включено питання про вибори голови та членів спостережної (наглядової ради), а також питання про вибори Голови та членів Ревізійної комісії товариства, в тому числі стосовно членства в органах управління Дудки В.М., Присяжнюка П.О. та Ільїної Т.Г.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Готель "Поділля" від 16.11.2005р. вказані особи були відкликані із складу органів управління товариства (сьоме, восьме питання порядку денного, протокол зборів, т.1, а.с.40,41).

Отже, після закінчення зборів позивач знав, що колишні посадові особи Дудка В.М., Присяжнюк П.О. та Ільїна Т.Г. вже не є членами органів управління товариства і відсутність в проекті інформації про випуск акцій ВАТ "Готель ”Поділля” даних про їх кваліфікацію ніяким чином не порушує його прав.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне відзначити те, що Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом ДКЦПФР №210 від 20.09.1996р., на яке звертає увагу скаржник (т.1, а.с. 129-139), встановлює вимоги вже саме до реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, інформації про їх випуск та звіту про наслідки підписки на акції, реєстрації випуску облігацій підприємств, інформації про їх випуск, тобто певних процедур, які не стосуються ні питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів акціонерів, ні питань підготовки до них.

До того ж, всі необхідні відомості відповідно до умов згаданого Тимчасового положення наявні в інформації, що була прийнята загальними зборами 16.11.2005р. (четверте питання порядку денного, протокол, т.1, а.с.39, інформація, т.2, а.с. 115-127).

Твердження позивача, викладене у позовній заяві та апеляційній скарзі, щодо того, що на загальних зборах 16.11.2005р. не було розглянуто питання про внесення змін до статуту відповідача, пов’язаних зі збільшенням статутного фонду, хоча дане питання було оголошено, як п’яте питання порядку денного, не відповідає дійсним обставинам справи

Як вбачається з наявного в матеріалах справи протоколу зборів акціонерів ВАТ "Готель "Поділля" від 16.11.2005р. третім питанням порядку денного зборів акціонерів було "Про збільшення статутного фонду ВАТ "Готель "Поділля", четвертим - "Про додатковий випуск акцій ВАТ "Готель "Поділля", п'ятим - "Внесення змін до статуту товариства" (т.1, а.с. 38-39).

Зі змісту вказаного протоколу вбачається, що Хмельницьким територіальним управлінням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було видано розпорядження №98-ХМ про усунення порушень законодавства про цінні папери, в якому зазначено, що в статуті ВАТ "Готель”Поділля” не передбачено спосіб персонального повідомлення держателів іменних акцій про проведення загальних зборів акціонерів, а тому запропоновано внести відповідні зміни до Статуту товариства.

Враховуючи цей факт, п’ятим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів від 16 листопада 2005 року розглядалось питання про внесення змін до статуту товариства лише в частині виконання вимог Хмельницького теруправління ДКЦПФР, а саме визначення способу персонального повідомлення держателів іменних акцій про проведення загальних зборів акціонерів.

Чинним законодавством України не визначено, на якому етапі відкритої підписки на акції приймається рішення про внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства, а саме питання проведення відкритої підписки на акції врегульовано Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №158 від 16.10.2000р. (т.1, а.с.124-128).

Згідно п.п.1 п. 6 вказаного Положення встановлено такий порядок дій при збільшенні розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства за рахунок внесення додаткових внесків:

а) прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду акціонерного товариства та оформлення протоколу згідно з чинним законодавством України;

б) реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про емісію акцій;

в) публікація інформації про емісію акцій;

г) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми випуску акцій);

ґ) здійснення підписки на акції та надання звіту до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про результати підписки на акції;

д) прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо затвердження результатів підписки на акції (у разі недосягнення або перевищення запланованого рівня підписки та у разі прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду правлінням товариства), а також внесення до статуту товариства змін, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду;

е) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду;

є) реєстрація випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

ж) оформлення та депонування нового глобального сертифіката випуску акцій (у разі бездокументарної форми випуску акцій);

з) внесення інформації до системи реєстру власників іменних цінних паперів (у разі документарної форми випуску акцій);

и) виготовлення бланків та видача акціонерам сертифікатів акцій (у разі документарної форми випуску акцій).

Зі змісту вказаного пункту вбачається, що спочатку приймається рішення про збільшення розміру статутного фонду акціонерного товариства, потім здійснюється підписка на акції, і лише на наступних загальних зборах приймається рішення про внесення до статуту товариства змін, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду.

Відповідно до ст.40 Закону України "Про господарські товариства" у повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного фонду акціонерного товариства повинні міститися:

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;

в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

г) відомості про нову номінальну вартість акцій;

д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

е) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду.

В тексті протоколу по третьому питанню порядку денного про збільшення статутного фонду чітко зазначено, що рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язане із збільшенням статутного фонду, буде прийматись на наступних загальних зборах (т.1, а.с.39).

Отже, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що твердження ВАТ ”ІК ”ІНЕКО” про порушення його прав, як акціонера, в частині ознайомлення з проектом інформації про випуск простих іменних акцій ВАТ "Готель ”Поділля” при проведенні загальних зборів 16.11.2005р., про недостовірність цього проекту інформації та про порушення при голосуванні по питанню збільшення статутного фонду відповідача не відповідають дійсності й спростовуються наявними в матеріалах справи доказами.

Твердження позивача щодо того, що рішення про збільшення статутного фонду відповідача на 1000 000,00 грн., яке було прийнято на загальних зборах 16.11.2005р., фактично передбачає внесення відповідних змін до статуту товариства і таким чином повинно прийматися кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, не відповідає дійсним обставинам справи, оскільки в протоколі загальних зборів від 16.11.2005р., в постанові по третьому питанню порядку денного, як вже вказувалось вище, чітко зазначено, що рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язане із збільшенням статутного фонду, буде прийматися на наступних загальних зборах після проведення додаткової емісії.

Крім цього, колегія суддів зазначає й наступне.

Згідно ч.2 ст.38 Закону України "Про господарські товариства” збільшення статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна статуту товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (ст. 42 вищезазначеного Закону).

Згідно ч.1 ст.156 Цивільного кодексу України акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій.

Частина 4 ст.159 Цивільного кодексу України встановлює, що рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

1) внесення змін до статуту товариства;

2) ліквідації товариства;

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Отже, прийняте простою більшістю голосів рішення про збільшення статутного фонду ВАТ "Готель "Поділля" прийнято з дотриманням норм чинного законодавства, зокрема, й Закону України "Про господарські товариства” та Положення "Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства”.

В позовній заяві позивач стверджує, що при розгляді сьомого питання порядку денного про вибори голови та членів спостережної ради (наглядової) ради ВАТ "ІК"ІНЕКО” слід вважати обраним до членів спостережної (наглядової) ради, тому що за дану пропозицію проголосувало 576 517 голосів, що складає 28,38 % голосів, від числа тих, що беруть участь у зборах, а проти проголосувало 0 голосів, тобто позивач виходив із наявності простої більшості із числа учасників зборів, які прийняли участь в голосуванні по даному рішенню.

У відповідності ж до вимог статті 42 Закону України "Про господарські товариства" з даного питання порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. При цьому, в законі прямо не зазначено, що саме є простою більшість голосів, а тому слід виходити із загальноіснуючої практики, згідно з якою простою більшістю голосів вважається 50 відсотків плюс один голос від числа тих, що беруть участь у зборах.

Таким чином, для прийняття певного рішення на загальних зборах акціонерів простою більшістю необхідно було, щоб за нього проголосувало більш ніж 50 % голосів, від числа тих, що беруть участь у зборах, проте цього не відбулося.

В позовній заяві позивач просив зобов’язати ВАТ "Готель ”Поділля” включити до складу спостережної (наглядової) ради акціонера ВАТ "ІК”ІНЕКО”.

У відповідності до п.8.3.3 статуту ВАТ "Готель "Поділля" (т.1, а.с.58) до складу спостережної ради входить 7 членів, отже в разі обрання членом спостережної (наглядової) ради акціонера ВАТ „ІК”ІНЕКО” кількість членів спостережної (наглядової) ради становила б 8 осіб, що суперечило б статуту відповідача і, в такому випадку, необхідно було б прийняти рішення про відкликання однієї особи з числа членів спостережної (наглядової) ради.

Згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства” та п.8.2.2 статуту ВАТ "Готель "Поділля" обрання та відкликання членів спостережної ради належить до компетенції загальних зборів товариства.

Таким чином, задоволення позовних вимог позивача щодо включення до складу спостережної (наглядової) ради акціонера ВАТ "ІК”ІНЕКО” можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів ВАТ "Готель ”Поділля” про відкликання однієї особи з числа членів спостережної ради.

При цьому, у відповідності до протоколу зборів акціонерів ВАТ "Готель "Поділля" від 16 листопада 2005 року за обрання до складу спостережної ради останнього решти осіб, а саме Скрипки В.І., Сопільняка В.В., проголосувало 1455128 голосів, що становило 71,62 % від числа голосів, що брали участь у зборах, а за обрання членом спостережної ради Цвяка В.В. проголосувало 2031645 голосів від числа тих, що брали участь у зборах.

Таким чином, ВАТ "Готель”Поділля” не мало можливості забезпечити відкликання однієї особи з числа членів спостережної (наглядової) ради без порушення прав цієї особи, а також без порушення прав акціонерів, які голосували за обрання персонального складу спостережної ради відповідача.

Також, як вбачається з позову, позивач посилається на те, що неодноразово звертався до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зі скаргами про порушення своїх прав акціонера з боку відповідача, а також стверджує, що Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не було вжито необхідних заходів щодо запобігання подальшого порушення прав позивача, як акціонера.

Стосовно цього відповідач зазначає, що відносини між позивачем і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не відносяться до предмету позову в цій справі.

Крім того наявність лише скарг не є доказом порушення прав акціонера.

Одночасно, позивач в позові вказував й на те, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку мала зареєструвати подану відповідачем інформацію про додатковий випуск акцій ВАТ "Готель ”Поділля”, яка була затверджена на загальних зборах акціонерів відповідача, які відбулися 16 листопада 2005 року.

Проте, як правильно встановив місцевий суд, до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів відповідачем для реєстрації інформація про випуск простих іменних акцій ВАТ "Готель "Поділля", яка була затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 16 листопада 2005 року, не подавалась в зв'язку з тим, що в межах відведених строків підписка на акції не відбулася, оскільки заявок не від акціонерів, ані від інших осіб не надійшло, отже рішення про збільшення статутного фонду ВАТ "Готель "Поділля", рішення про затвердження інформації про випуск простих іменних акцій ВАТ „Готель ”Поділля”, які були прийняті на загальних зборах акціонерів 16 листопада 2005 року за об’єктивних обставин залишились нереалізованими, проте ця обставина не може свідчити про порушення прав позивача.

Що ж стосується вимоги позивача щодо визнання недійсним рішення правління (протокол від 24.11.05р., а.с. 64-69, т. 1) про збільшення статутного фонду ВАТ „Готель ”Поділля” за рахунок додаткового випуску 400000 грн. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. з посиланням на порушення приписів статей 156 та 159 ЦК України, а також Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства з врахуванням змін до нього, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.04.06р. №252 (а.с. 140, т. 2), то колегія суддів зазначає таке.

Статутом ВАТ „Готель ”Поділля” (пункт 8.4.2) до компетенції правління віднесене рішення про збільшення Статутного фонду не більш як на 1/3 від існуючого.

Згідно ст. 156 ЦК України, як вже згадувалося в цій постанові, акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій.

Проте ст. 159 ЦК України визначає, що до виключної компетенції загальних зборів належать:

1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;


2) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

3) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків товариства;

4) рішення про ліквідацію товариства.

До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань. Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом товариства.

Проаналізував наведені норми цивільного законодавства в сукупності з положеннями Статуту ВАТ "Готель ”Поділля”, колегія суддів приходить до висновку, що рішення про збільшення статутного капіталу може прийматися загальними зборами, але стаття 159 ЦК України не відносить вирішення цього питання до виключної компетенції загальних зборів, оскільки встановлює тільки те, що зміни до Статуту, пов'язані зі змінами статутного капіталу є виключною компетенцією загальних зборів.

Не є за наведеного суттєвою та обставина, що до Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства з цього питання були внесені зміни, й до того ж ці зміни відбулися вже в квітні 2006 року, а оскаржуване рішення ВАТ „Готель ”Поділля” приймало ще в листопаді 2005р.

Крім того, інформація про випуск простих іменних акцій ВАТ "Готель ”Поділля” в зв'язку з прийняттям 25.11.05р. рішення про збільшення на 1/3 статутного фонду товариства була зареєстрована Хмельницьким ТУ ДКЦПФР 29.12.05р. (а.с. 128-134, т. 2).

Підсумовуючи все наведене вище, рішення суду першої інстанції є обгрунтованим та законним, доводи ж апеляційної скарги не грунтуються на чинному законодавстві, спростовуються матеріалами справи та не є підставою для скасування рішення.

Керуючись ст.ст. 101,103,105 Господарського процесуального кодексу України, Житомирський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду Хмельницької області від 25.04.2006р. у справі №12/31-Н залишити без змін, а апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО" (м. Київ) - без задоволення.

2. Матеріали справи №12/31-Н повернути до господарського суду Хмельницької області.

Головуючий суддя Пасічник С.С.

судді:

                                                                                          Гулова А.Г.

                                                                                          Шкляр Л.Т.

Віддрук. 4 прим.:

1- в справу,

2,3- сторонам,

4 - в наряд