Рішення №349214

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

          _________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"20" грудня 2006 р.                                                            Справа №13/6886-А

за позовом                 Державної податкової інспекції  у м. Хмельницькому

                                                     

до                                 Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи

                                    ОСОБА_1  м. Хмельницький

про                           припинення  підприємницької діяльності фізичної особи -

                                         підприємця

Суддя  Матущак О. І. 

        при секретарі судового засідання Смішко О.П.

Представники сторін:

позивача:       Майстр І.П. -  по довіреності № 39959/9/10 від 19.12.2006 р.

відповідача:    не з”явився

Позивач у позові просить господарський суд припинити підприємницьку діяльність відповідача як суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи згідно  п. 2 ст. 46 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців “ від 15.05.2003р.,  у зв'язку  із неподанням останнім  на  протязі  року до державної податкової служби податкових декларацій,  документів бухгалтерської звітності згідно чинного  законодавства.

Представник позивача в засіданні суду наполягає на задоволені позовних вимог, посилаючись на те, що вони підтверджені належними доказами, поданими до позовної заяви.

Відповідач відзиву на позов не подав, його представник в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи рекомендованим листом, який він отримав, про що свідчить поштове повідомлення про вручення НОМЕР_1.

Розглядом   матеріалів   справи   господарським судом встановлено наступне.

Відповідач зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа    виконавчим комітетом Хмельницької міської Ради 30.04.2002., про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ( ідентифікаційний код НОМЕР_2).

Проведеною позивачем перевіркою встановлено, що відповідач з 01.07.2005р. не подає передбачену законодавством   звітність в податковий орган, тобто більше року, що підтверджується актом НОМЕР_3.

           Приймаючи постанову господарським судом враховується наступне.

Згідно  ст. 51 Господарського кодексу України від 16.01.03р. підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.  Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 59 цього Кодексу припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.

      Згідно  п. 1 та 2 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” державна   реєстрація припинення   підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться  крім іншого  у  разі  постановлення судового рішення  про припинення   підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. При цьому підставою для винесення рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Судом враховується, що відповідно до ст.9 Закону України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. №1251-ХІІ, платники  податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів) зобов'язані  подавати  до  державних  податкових   органів   та   інших державних органів відповідно до законів декларації,  бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно п.3 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

При цьому судом   враховується, що   згідно  ст. 124 Конституції України юрисдикція  судів  поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі,  а згідно п. 17  ст. 11 Закону  України “Про державну податкову службу в Україні” органи державної податкової служби  в  установленому  законом порядку мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Дослідивши усі матеріали справи та давши їм правову оцінку в сукупності господарський суд приходить до висновку, що позов заявлений обґрунтовано, підтверджений належними доказами, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 51,59 Господарського кодексу України, ст. ст. 46 ,49 Закону України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців “ від 15.05.2003 р. ,  ст.ст.4, 14, 69-73, 86,  104,  158-163, 167, 254-259, п.п.3,6,7 Розділу 7 „Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України , суд 

П О С Т А Н О В И В :

Позов  задоволити.

Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 АДРЕСА_1 (  код НОМЕР_2).

Копії постанови направити сторонам та державному реєстратору виконавчого комітету Хмельницької міської Ради. ( державному  реєстратору - після   набрання  постанови    законної сили).

 

Згідно ст.ст. 185-186 КАСУ сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають право оскаржити в апеляційному порядку постанову повністю або частково. Заява про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення, апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Подаються до Житомирського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції.

Згідно ст. 254 КАСУ Постанова, якщо інше не встановлено КАСУ набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.      

Суддя                                                                      О.І. Матущак

Віддруковано 4 примірники: 1-до справи; 2-позивачу; 3-відповідачу;  4-Держ.реєстратору.