Рішення №349745

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 "20" грудня 2006 р.

Справа №  11/157

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М. при секретарі судового засідання Бобко О.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали адміністративної справи № 11/155 від 23.11.2006 року

за позовом: Державної податкової інспекції у м. Кіровограді, 25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

до відповідача: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, 25006, м. Кіровоград, АДРЕСА_1,

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, -

                                                   ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - Коряковцев Я.В., довіреність № 1 від 30.08.2006 року, державний податковий інспектор юридичного відділу ДПІ у м. Кіровограді;

від відповідача - не з'явився;

Час прийняття постанови: 15 год. 55 хв.

Пред'явлено позов про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, у зв'язку з неподанням протягом  року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Відповідач був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, проте не скористався своїм правом брати участь в судовому засіданні та подавати заперечення на позов.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд, -

                                                ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1, зареєстрована виконкомом Кіровоградської міської ради 22.09.2004 року, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за № НОМЕР_1.

Відповідно до пункту 2 ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подати до державних податкових органів відповідно до законодавства декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів). 

Однак, відповідач більше одного року не подає до органу державної податкової інспекції декларації, розрахунки та інші документи фінансової звітності.

Викладене підтверджується актом про неподання звітності № НОМЕР_2 Державної податкової інспекції у м. Кіровограді.

Відповідно до п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року (1798-12), вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. При цьому підсудність таких справ визначається Господарським процесуальним кодексом України.

Відповідно до Закону України  від 06.10.2005 року “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” абз. 1, 2 п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України викладено в наступній редакції. До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. Вказані зміни набрали законної сили з дня опублікування (Урядовий кур'єр №НОМЕР_3).

Пунктом четвертим частини першої статті 17 вказаного Кодексу передбачено, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Вказане положення містить дві критерії, за якими спір можна віднести до категорії адміністративних. По-перше, позов до суду повинен бути пред'явлений суб'єктом владних повноважень, а по-друге - лише у випадках, встановлених законом.

Визначення суб'єкта владних повноважень дається в пункті сьомому статті 3 Кодексу, згідно з яким - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах входять до системи органів державної податкової служби.

Стаття 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні" передбачає право органів державної податкової служби на звернення до суду з заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності і не містить повноважень щодо звернення до суду із позовною заявою про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та припинення юридичної особи.

Статтею 124 Конституції України визначено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Згідно статті 2 Закону України “Про судоустрій”, суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і законних інтересів юридичних осіб. Пунктом 3 статті 3 зазначеного закону встановлено, що судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами. Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про судоустрій”, усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав і законних інтересів незалежним і неупередженим судом. Відповідно до пункту 3 статті 6 зазначеного закону, ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року по справі №1-2/2002 визначено, що частина 2 статті 124 Конституції України передбачає право юридичної особи на захист судом своїх прав, встановлює юридичні гарантії їх реалізації, надаючи можливість кожному захищати права будь-якими не забороненими засобами. Кожна особа має право вільно обирати не заборонений законом засіб захисту прав, у тому числі судовий захист. Право на судовий захист своїх прав не може бути обмежене. Суб'єкти правовідносин, у тому числі юридичні особи, у разі виникнення спору можуть звертатися до суду за його вирішенням. Юридичні особи мають право на звернення до суду для захисту своїх прав безпосередньо на підставі Конституції України. Держава має забезпечувати захист прав усіх суб'єктів права власності, в тому числі у судовому порядку. Право юридичної особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами.

Отже, державну податкову службу слід вважати уповноваженим органом держави, який має право на звернення до суду з позовними вимогами про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та припинення юридичної особи.

Згідно пункту четвертого частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України спори за зверненням державних податкових інспекцій про  припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та припинення юридичної особи підвідомчі адміністративним судам і повинні розглядатися відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно статті 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003 р. №755-IV  державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Підставами   для   постановлення   судового   рішення  про припинення  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є: неподання протягом  року  органам державної податкової служби податкових декларацій,  документів фінансової звітності відповідно до закону.

Суд,    який    постановив   рішення   про   припинення підприємницької  діяльності  фізичної  особи  - підприємця, у тому числі   рішення   про   визнання   фізичної   особи  -  підприємця недієздатною  або  про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання   таким  рішенням  законної  сили  направляє  його  копію державному  реєстратору  за  місцем  реєстрації  фізичної  особи - підприємця  для  внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідач  доказів своєчасного  подання  до державної  податкової інспекції податкових декларацій i документів бухгалтерської звітності господарському суду не подав.

За таких обставин позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись  ст. ст. 71, 160, 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України , господарський суд, -

 

                                       П О С Т А Н О В И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, (25006, м. Кіровоград, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_4), зареєстрована виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради 22.09.2004 року, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за № НОМЕР_1.

3. Сторони мають право оскаржити в апеляційному порядку постанову відповідно до ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України. Про апеляційне оскарження постанови спочатку подається заява. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до ст. 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається в строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

4. Постанова набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк, встановлений цим кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає чинності після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала не набрала законної сили.

5. Копії постанови направити сторонам по справі, виконкому Кіровоградської міської ради для внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (після набрання постановою законної сили), Головному управлінню статистики у Кіровоградській області.

Суддя

 

Н.М. Коваленко