Рішення №349801

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

УХВАЛА

"14" грудня 2006 р.                                                           Справа №  1/588/06

                                                            

Суддя Васильєва Л.І., розглянувши матеріали

За позовом: Державна податкова інспекція У Казанківському районі Миколаївської області.

                    /56000, Миколаївська область, смт. Казанка, вул. Миру, 183/

До відповідача: Суб'єкт підприємницької діяльності -фізична особа

                            ОСОБА_1

        /АДРЕСА_1/

про: стягнення з відповідача на користь держави податкового боргу в сумі 240, 00 грн. по сплаті єдиного податку. 

визнав їх достатніми для відкриття провадження в адміністративній справі.

Керуючись статтями 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

1.           Відкриті провадження у адміністративній справі.

2.           Роз'яснити відповідачу, що він має право до 12.01.2007р. подати на державній мові з посиланням на номер справи письмові заперечення по суті заявлених позовних вимог; докази на обґрунтування заперечень проти позову.

3.           Копії ухвали (разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача) направити сторонам по справі.

4.           Згідно з ч.5 ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України господарський суд інформує сторони, що у порядку, визначеному ст.ст. 27, 29 Кодексу адміністративного судочинства України вони мають право на відвід судді і секретаря судового засідання. Права та обов'язки сторін визначені статтями 49 та 51 вказаного кодексу.

Відповідно до ст. 49 Кодексу Адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі мають наступні процесуальні права та обов'язки:

    1.  Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки;

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки;

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

    2) знайомитися з матеріалами справи;

    3) заявляти клопотання і відводи;

    4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

    5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

    6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

    7) подавати заперечення проти клопотань,  доводів і міркувань інших осіб;

    8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із  матеріалів  справи  виписки,  знімати  копії  з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

   10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді  засвідчені  копії документів і витяги з них.

Відповідно до ст. 51 Кодексу Адміністративного судочинства України, сторони які беруть участь у справі мають наступні процесуальні права та обов'язки:

    1. Крім прав та обов'язків,  визначених  у  статті  49  цього Кодексу, позивач має  право змінити  підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

    2. Крім прав та обов'язків,  визначених  у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати  адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

    3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

    4. Суд не  приймає  відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов  примирення  сторін,  якщо  ці  дії  суперечать закону  або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Суддя                                                                                               Л.I.Васильєва