Рішення №352887

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 22ц-2240/ 2006р.                                                                                 Головуючий

Категорія-5.                                                                                                    в інстанції Рибцова Л.І.

Доповідач Карташов О.Ю.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2006 року    жовтня    «18»    дня       Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Луганської області в складі:

Головуючого  Карташова О.Ю.

Членів суду     Свинцової Л.М., Борисова Є.А. при секретарі Малошонок О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луганську

цивільну справу

за апеляційною скаргою

ОСОБА_1 представника ОСОБА_2 на ухвалу судді місцевого Артемівського районного суду м. Луганська від 4 травня 2006р. та ухвалу судці місцевого Артемівського районного суду м. Луганська від 29 травня 2006р. за позовом ОСОБА_3  до ОСОБА_2 про розподіл майна

ВСТАНОВИЛА:

Суддею місцевого Артемівського районного суду м. Луганська 4.05.2006р. по справі постановлена ухвала про призначення - будівельно-технічної експертизи, технічної експертизи, авто товарознавчої експертизи та товарознавчої експертизи.

29.05.2006р. була постановлена додаткова ухвала до ухвали від 4.05.2006р.

ОСОБА_1 в інтересах відповідачки ОСОБА_2 звернувся до апеляційного суду із скаргою на зазначені ухвали, в якій посилаючись на порушення суддею суду норм процесуального права, просить ухвали скасувати і постановити нову ухвалу про призначення експертиз з урахуванням клопотання від 11.05.2006р.

Судова колегія, заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України, - особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів, а відповідно до ч. 2 цієї статті, -призначення експертизи є одним:із способів забезпечення доказів.

Частиною 4 ст. 135 ЦПК України передбачено, що питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою, оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України, - для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

При цьому, з власної ініціативи суд експертизу не призначає.

Згідно з ч. 2 ст. 86 ЦПК України, - кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка заявила клопотання! про проведення експертизи.

Так, доводи апеляційної скарги зводяться до незгоди апелянта з ухвалами судді суду про призначення експертиз - покладання на ОСОБА_2 організації проведення та оплати проведення експертиз, а також з неврахуванням суддею доводів клопотання.

Між тим, як вбачається із тексту клопотання, ОСОБА_2 просила призначити тільки товарознавчу експертизу щодо оцінки квартири.

За таких обставин, судом необгрунтовано покладено на ОСОБА_2 обов'язок організації проведення і оплати експертиз.

Крім того, відповідно до вимог ст. 144 ЦПК України, -

1. Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються:

підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім'я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об'єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

2. Якщо експертизу призначено експертам кількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається найменування провідної установи, на яку покладається проведення експертизи Якщо проведення експертизи доручається експертній установі та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною визнається експертна установа. Ухвала про призначення експертизи направляється в кожну установу - виконавцям, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження та матеріали справи направляються провіднії? установі.

3. При визначенні об'єктів та матеріалів, що піддягають направленню на експертизу, су; у необхідних випадках вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків.

4. Якщо цього вимагають особливі обставини справи, суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, проінструктувати його про доручені завдання і за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо сформульованих питань Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які мають праві брати участь у їх вчиненні.

Таким чином, ухвала судді від 4.05.2006р. не відповідає вимогам закону, при цьому, цивільно процесуальним законодавством не передбачено процесуального документа - додатков ухвала, що була постановлена суддею 29.05.2006р.

Однак, слід зазначити, що. статтею 146 ЦПК України врегульовано наслідки ухилення від участі в експертизі - у разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 307, 312, 313, 315   ЦПК України,   колегія суддів судової палати по цивільних справах апеляційного суду Луганської області, ~   

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 представника ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Ухвалу судді місцевого Артемівського районного суду м. Луганська від 4 травня 2006р. про призначення експертиз, та ухвалу судді місцевого Артемівського районного суду м. Луганська від 29 травня 2006р., - скасувати, і передати питання про призначення експертиз на новий розгляд до суду першої інстанції

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення.

Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили ухвалою апеляційного суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ: СУДДІ: