Рішення №353353

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

11.01.07                                                                      № 11/174


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/174 від 18.12.2006 року

кредитора – Державної податкової інспекції у Новоукраїнському районі, 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 52/1,

до боржника – Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, вул. Кірова, 101,

про банкрутство відсутнього боржника, -

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - Драган О.Г., довіреність № б/н від 10.01.07 завідувач юридичним сектором ДПІ у Новоукраїнському районі;

від боржника - не з'явився;


Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:

Вимоги кредитора до боржника станом на 14.12.2006 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: фінансовим (штрафним) санкціям по податку на прибуток та земельному податку за порушення податкового законодавства в загальній сумі складають 398, 05 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 398, 05 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – ДПІ у Новоукраїнському районі згоди на призначення його ліквідатором відсутнього боржника Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди не дав, запропонував призначити ліквідатором відсутнього боржника арбітражного керуючого Хащевацького А.П.

Арбітражний керуючий Хащевацький А.П. відповідно до ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подав суду заяву про те, що він стосовно Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди не належить до жодної з категорій осіб, які згідно із законом не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

Оскільки ДПІ у Новоукраїнському районі, згідно з чинним законодавством, звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - Рівненську сільськогосподарську міжгосподарську пожежну команду банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди на строк до 11.07.2007 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого - Хащевацького Андрія Петровича, ліцензія серії АБ № 271756 від 27.03.2006 року, який мешкає за адресою, Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Леніна, буд. 62.

4. Зобов’язати ліквідатора, арбітражного керуючого Хащевацького А.П.:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення державній виконавчій службі у Новоукраїнському районі), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 11.02.2007 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 11.04.2007 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 11.07.2007 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони Рівненській сільськогосподарській міжгосподарській пожежній команді і всім її органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 18.12.2006 року.

6. Стягнути з Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, вул. Кірова, 101 (р/р відсутні, код ЄДРПОУ 24715413) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді ГУДКУ у Кіровоградській області, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з Рівненської сільськогосподарської міжгосподарської пожежної команди, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, вул. Кірова, 101 (р/р відсутні, код ЄДРПОУ 24715413) - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 44 (п/р № 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370).

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, арбітражному керуючому Хащевацькому А.П., державній виконавчій службі у Новоукраїнському районі для відома.

Суддя                                         Н.М. Коваленко