Рішення №353368

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

11.01.07                                                                      № 10/327


Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Жака В. В. розглянув справу № 10/327 від 25.12.2006 року

за заявою кредитора – Світловодської об’єднаної державної податкової інспекції, м. Світловодськ Кіровоградської області,

до боржника – товариства з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд” (далі – ТОВ “Джейн Трейд”), м. Світловодськ Кіровоградської облласті,

про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника,


Представники сторін:

від кредитора - Світловодська ОДПІ - Драний О.В., головний державний податковий інспектор юридичного відділу, довіреність № від 18.04.2006 року ;

від боржника - не викликалися ;


Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника – ТОВ “Джейн Трейд” з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Вимоги кредитора до боржника станом на 22.12.2006 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: податку на додану вартість, штрафних санкціях податку на додану вартість та ввізному миту в загальній сумі складають 8057, 66 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ТОВ “Джейн Трейд” ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 8057, 66 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – Світловодська об'єднана державна податкова інспекція дав згоду на призначення його ліквідатором ТОВ “Джейн Трейд”.

Оскільки Світловодська об'єднана державна податкова інспекція згідно з чинним законодавством звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - товариство з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута товариства з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд” на строк до 11.07.2007 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора – Світловодську об'єднану державну податкову інспекцію.

4. Зобов'язати ініціюючого кредитора - Світловодську ОДПІ - у разі виявлення майна відсутнього боржника подати господарському суду клопотання про призначення ліквідатором арбітражного керуючого.

5. Зобов’язати ліквідатора – Світловодську ОДПІ :

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення державній виконавчій службі у м. Світловодську та Світловодському районі), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 11.02.2007 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 11.04.2007 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 11.07.2007 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

6. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони товариству з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 25.12.2006 року.

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд”, що знаходиться за адресою: 27500, Кіровоградська областьм. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94-А (р/р 26005450228001, р/р 26050450228001 в ФЗАТ КБ "Приватбанк, м. Олександрія, код ЄДРПОУ 31991293) в доход Державного бюджету на рахунок ВДК у м. Кіровограді, банк отримувача: УДК в Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

8. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Джейн Трейд”, що знаходиться за адресою: 27500, Кіровоградська областьм. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94-А (р/р 26005450228001, р/р 26050450228001 в ФЗАТ КБ "Приватбанк, м. Олександрія, код ЄДРПОУ 31991293) - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 44 (п/р № 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370).

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

9. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, державній виконавчій службі у м. Світловодську та Світловодському районі для відома.

Суддя (підпис)                                         В.В. Жак