Рішення №353760

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


УХВАЛА

"10" січня 2007 р. Справа № 1/1/07

Суддя Васильєва Л.І., розглянувши матеріали


За позовом: Одеська залізниця.

/65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19/


До відповідача: Управління праці та соціального захисту населення Первомайської районної

державної адміністрації Миколаївської області.

/55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, 50/


про: стягнення з відповідача на користь позивача збитків в сумі 3 352, 82 грн. за безкоштовний проїзд пільгової категорії пасажирів.


визнав їх достатніми для відкриття провадження в адміністративній справі.


Керуючись статтями 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, -


УХВАЛИВ:


1.           Відкриті провадження у адміністративній справі.


2.           Відповідачу надати суду до 02.02.2007р. на державній мові з посиланням на номер справи письмові заперечення по суті заявлених позовних вимог; докази на обґрунтування заперечень проти позову; докази правого статусу, як юридичної особи.


3.           Копії ухвали (разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача) направити сторонам по справі.


4.           Згідно з ч.5 ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України господарський суд інформує сторони, що у порядку, визначеному ст.ст. 27, 29 Кодексу адміністративного судочинства України вони мають право на відвід судді і секретаря судового засідання. Права та обов’язки сторін визначені статтями 49 та 51 вказаного кодексу.


Відповідно до ст. 49 Кодексу Адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі мають наступні процесуальні права та обов'язки:


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки;

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки;

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Відповідно до ст. 51 Кодексу Адміністративного судочинства України, сторони які беруть участь у справі мають наступні процесуальні права та обов'язки:


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Суддя Л.I.Васильєва