Рішення №353785

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


УХВАЛА

"11" січня 2007 р. Справа № 2/4/07

Суддя господарського суду Миколаївської обл. Моргуленко Т.Є., розглянувши адміністративний позов Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, 5/2;

до відповідача Українсько-німецького спільного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю “Техностар”, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Жовтневої Революції, 256-а;

про стягнення 341 грн. 58 коп.


Керуючись ст.107, 110,114,121 КАС України,


У Х В А Л И В :


1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Зобов’язати відповідача в строк до 12.02.07 року подати письмові заперечення проти позову та докази на їх підтвердження.

3. Зобов”язати позивача в строк до 12.02.07 р.:

-          Довідку про включення відповідача до ЄДРПОУ станом на час звернення до суду;

-          У зв’язку з нечитаємістю копій, надати читабельну копію доданого до позову співставлення фактично сплачених внесків з розрахунковими сумами СП ТОВ “Техностар”;

-          Розгорнутий розрахунок заборгованості відповідача;


Відповідно до п. 5 ст. 107 КАС України, суд роз'яснює сторонам процесуальні права та обов'язки.

Згідно ст. 49 КАС України, особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права та обов'язки. Вони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати по дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні і письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь в дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів.

Згідно ст. 51 КАС України, крім прав та обов'язків, визначених ст. 49 КАС України, позивач має право змінити підставу, або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду.

Згідно ст. 51 КАС України, крім прав та обов'язків, визначених ст. 49 КАС України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадій адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.Суддя Т.Є.Моргуленко