Рішення №353800

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


П О С Т А Н О В А


"26" грудня 2006 р.

Справа № 2/234-05-10401


За заявою: Державного підприємства „Одеський лінолеумний завод „Більшовик”

Про визнання Державного підприємства „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” банкрутом

Суддя                                                   Бахарєв Б.О.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від кредиторів: не з’явився

Від боржника: не з’явився


          Суть спору: про визнання банкрутом


Державне підприємство „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” звернулось в господарський суд Одеської області з заявою про порушення провадження у справі про визнання Державного підприємства „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” банкрутом в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.11.2005 р. порушено провадження у справі про банкрутство Державного підприємства „Одеський лінолеумний завод „Більшовик”.

Державне підприємство „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” зареєстровано 15.05.1992 р. Виконавчим комітетом Ленінської районної ради за № 106/5.

Боржник має кредиторську заборгованість у сумі 167338, 60 грн., яку неспроможний погасити у встановлений термін, що підтверджується матеріалами справи, а саме наказами господарського суду Одеської області про примусове виконання рішень по справам № 6/360-04-10312, №15/287-03-7811, №7/208-03-7008, 7/207-03-7007, №12/229-04-6033, постановами ВДВС про відкриття виконавчого провадження та про стягнення з боржника виконавчого збору від 20.02.2004 р., 30.03.2004 р., 23.03.2004 р., 30.03.2004 р., 28.03.2005 р., актами опису й арешту майна від 14.09.2004 р., 22.04.2005 р.

Відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

25.10.2005 р. загальними зборами та на засіданні ради відповідно до Статуту прийнято рішення про ліквідацію підприємства, створення ліквідаційної комісії, призначення голови ліквідаційної комісії, а також звернення в господарський суд Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості, що підтверджується протоколом загальних зборів трудового колективу від 18.10.2005 р., протоколом засідання ради від 25.10.2005 р., протоколом засідання ліквідаційної комісії від 16.11.2005 р.

Постановою суду від 15.12.2005 р. Державне підприємство „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії Полякова О.Ю.

ДП „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” звернулось в господарський суд з заявою про перегляд постанови суду від 15.12.2005 р. за нововиявленими обставинами.

Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»положення цього закону застосовується до юридичних осіб підприємств, що є об’єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому законодавством порядку.

Згідно Закону України «Про перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації»Державне підприємство „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” –є державним підприємством, яке не підлягає приватизації.

Згідно ст. 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

Відповідно до Роз’яснень Президії ВГСУ № 4-5/563 від 21.05.2002 р. «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»на підставі статті 112 ГПК судове рішення може бути переглянуто за двох умов: істотність нововиявлених обставин для вирішення спору або розгляду справи про банкрутство і виявлення їх після прийняття судового рішення зі справи.

Згідно ст. 114 ГПК України за результатами перегляду судового рішення приймається постанова –у разі зміни або скасування постанови.

Враховуючи, що після винесення постанови про визнання банкрутом ліквідаційною комісією встановлено, що ДП „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” включено до переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, і вказані обставини є нововиявленими, які не були відомі сторонам на час розгляду справи, і приймаючи до уваги, що згідно п. 5 ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб підприємств, що є об’єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому законодавством порядку, господарський суд дійшов висновку про необхідність припинення ліквідаційної процедури, у зв’язку з чим заява підлягає задоволенню, а постанова від 15.12.2005 р. про визнання банкрутом –скасуванню.


Керуючись ст.ст. 86, 112 –114 ГПК України, суд –


П О С Т А Н О В И В:


1.          Заяву ДП „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” про перегляд постанови господарського суду від 15.12.2005 р. за нововиявленими обставинами задовольнити.

2.          Постанову господарського суду Одеської області від 15.12.2005 р. по справі № 2/234-05-10401 скасувати.

3.          Повноваження ліквідатора ДП „Одеський лінолеумний завод „Більшовик” Полякова О.Ю. припинити.

4.          Сторонам надати: пропозиції щодо подальшого розгляду справи в строк до 18.01.2007 р.


Примірник постанови надіслати сторонам.


Суддя Бахарев Б.О.