Рішення №353803

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"11" грудня 2006 р.

Справа № 14-27-23/80-06-2057А


Господарський суд Одеської області

у складі судді Горячук Н.О.

при секретарі судового засідання Прус А.М.,

за участю представника позивача по дов. Кварацхелії М.Г.,

представника відповідача ДПІ у Малиновському районі м. Одеси по дов. Харлан Н.А.,

представника відповідача УДК в Одеський області по дов. Кривогуза С.Ю.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №3 господарського суду Одеської області в м. Одесі адміністративну справу №14-27-23/80-06-2057А

за позовом ТОВ "Одеський зв’язок"

до відповідачів ДПІ у Малиновському районі м. Одеси

           ГУДКУ в Одеській області

про стягнення коштів з Державного бюджету України заборгованості по ПДВ та відсотків на загальну суму 387487 грн., збитків у суму 32589,27 грн. та про визнання неправомірною та незаконною бездіяльність ДПІ у Малиновському районі міста Одеси по ненаданню органу державного казначейства у встановлені строки висновку із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.


В С Т А Н О В И В:


В засіданні суду була оголошена перерва по 11.12.2006р., згідно зі ст.150 КАС України.

Суть спору: Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення коштів з Державного бюджету України заборгованості по ПДВ та відсотків на загальну суму 387487 грн., збитків у суму 32589,27 грн. та про визнання неправомірною та незаконною бездіяльність ДПІ у Малиновському районі міста Одеси по ненаданню органу державного казначейства у встановлені строки висновку із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Відповідачі позовні вимоги не визнають з підстав викладених у відзивах на позов.

В процесі розгляду справи в порядку ст. 60 КАС України приймав участь прокурор Малиновського району м. Одеси.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши представників сторін встановлено наступне:

З липня 2003 року ТОВ «Одеський зв'язок»надавало до податкового органу податкові декларації з податку на додану вартість з зазначенням, що залишок суми, який підлягає відшкодуванню після погашення податкових зобов’язань позивачем протягом трьох наступних звітних періодів, зараховувати в рахунок платежів з податку на додану вартість. Винятком були податкові декларації за квітень та грудень 2004 року, у яких позивач цій залишок вказав перерахувати на рахунок у банку.

Згідно п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" в редакції, що діяла до 01.06.2005р. термін отримання платником податку відшкодування - протягом місяця, наступного після подачі декларації. При цьому підставою отримання відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період.

12.12.2005р. позивач надіслав заяву до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси про зміну напряму відшкодування по сумам з ПДВ, не використаним підприємством на погашення податкових зобов'язань згідно податкових декларації з ПДВ за липень, серпень, вересень, листопад, грудень 2003р, січень, березень, квітень, червень 2005р. на перерахування на рахунок позивача у банку.

10.02.2006р. позивач надіслав аналогічну заяву до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси відносно податкової декларації з ПДВ за липень 2005р.

Згідно вимогам п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" в редакції, що діяла до 01.06.2005р., тобто відносно податкових декларацій за період до червня 2005р. термін отримання відшкодування - один місяць після надання податкової декларації, в якій відображене бажання його отримати. Таким чином, у термін з 12.12.2005р до 12.01.2006р. позивач повинен був отримати на рахунок у банку бюджетне відшкодування з ПДВ за липень, серпень, вересень, листопад, грудень 2003р, січень, березень, квітень, червень 2005р., але не отримав. Також він не отримав відшкодування згідно податкових декларацій за квітень та грудень 2004 року.

          Згідно п.п.7.7.3. п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" в редакції, що діяла до 01.06.2005р. суми, не відшкодовані платнику податку протягом визначеного Законом строку, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховуються відсотки на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент її виникнення, протягом строку її дії, включаючи день погашення. Відповідно до цього на бюджетну заборгованість за квітень та грудень 2004р. належить нарахувати такі відсотки за строк до 28.07.2005р., коли відповідно до вимог Закону України №2771-ІУ від 07.07.2005р. ця норма була скасована. Згідно розрахунку сума вказаних відсотків становить 2594 грн.

          Згідно вимог Закону України №2505-ІУ від 25.03.2005р. з 01.06.2005р. вступила у дію нова редакція п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість", згідно якої при від'ємному значенні суми ПДВ така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону), а при його відсутності зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована вказаним чином, має від'ємне значення, то:

а)          бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг);

б)          залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Відповідно до цього позивачем були надіслані до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкові декларації за серпень, вересень та жовтень 2005 року з заявами про повернення повної суми бюджетного відшкодування, у яких позивач просив суму від'ємного значення суми ПДВ, залишившуюся після зарахування її до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, перерахувати на його рахунок у банку. В податковій декларації за липень 2005р. позивач просив зарахувати залишок від'ємного значення суми ПДВ до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, але 10.02.2006р. до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси було надіслано заяву позивача про зміну напряму відшкодування по сумам з ПДВ, не використаним підприємством на погашення податкових зобов'язань згідно вказаної декларації з ПДВ, - перерахування на рахунок позивача у банку. Відповідно до вимог п.п.7.7.4 п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" підприємство надавало Управлінню Державного казначейства України у Одеській області копію відповідних податкових декларації з відміткою ДПІ про їх прийняття.

Згідно вимог п.п.7.7.5 п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси повинно було здійснити документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, ДПІ має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) підприємства для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. З 04.09.2006р. по 27.09.2006р. ДПІ у Малиновському районі м. Одеси була здійснена виїзна планова перевірка дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Одеський зв'язок»за період з 01.02.2003р. по 01.07.2006р. про що було складно акт №360/23-213/25430256. Актом порушення норм податкового законодавства при розрахунку бюджетного відшкодування не встановлено.

Станом на 01.02.2006р. позивач не отримав належні йому згідно п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" кошти з Державного бюджету України на загальну суму 387487 грн. (384893 грн. бюджетної заборгованості з податку на додану вартість та 2594 грн. процентів, нарахованих на суму бюджетної заборгованості).

Згідно п.п.7.7.4 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" підставою для одержання бюджетного відшкодування є податкова декларація та заява про повернення такої повної суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. Тому судом не прийняті до уваги посилання ДПІ у Малиновському районі м. Одеси на те, що позивачем не було надано доказів надходження сум ПДВ до бюджету, а саме банківські виписки що свідчили б про включення постачальниками товарів сум ПДВ, сплачених позивачем у складі ціни товару, до їх податкових зобов'язань з ПДВ, з відповідною сплатою ПДВ до державного бюджету України. При таких обставинах позовні вимоги про стягнення 384893,00грн. бюджетної заборгованості з податку на додану вартість та 2594,00грн. відсотків нарахованих на суму бюджетної заборгованості обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Позовні вимоги про стягнення збитків у сумі 32589,27грн., задоволенню не підлягають, бо позивач не довів причинного зв’язку між отриманим кредитом та сплачених відсотках пов”язаних з неотриманням бюджетної заборгованості із ПДВ за спірний період.

В частині позовних вимог про визнання неправомірною та незаконної бездіяльності ДПІ у Малиновському районі м. Одеси провадження закрити відповідно до ч.1 п.1 ст.157 КАС України, бо згідно Розділу VII „Прикінцевих та перехідних положень” Кодексу адміністративного судочинства України ст. 6 встановлено, що до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року (198-12), вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. При цьому підсудність таких справ визначається Господарським процесуальним кодексом України. Однак визнання неправомірною та незаконної бездіяльності ДПІ у Малиновському районі м. Одеси не підвідомче господарському суду відповідно до ГПК України.

Враховуючи вищевикладене позовні вимоги підлягають задоволенню частково.


Керуючись ст. 94, п.3 ст.160, ст.ст.161-163 КАС України суд,


П О С Т А Н О В И В:


1. Позовні вимоги задовольнити частково.


2.          Стягнути з Державного бюджету України через Головне управління Державного казначейства України в Одеській області (р/р 31117030600007 на ім'я ГУ ДКУ в Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460 за кодом бюджетної класифікації 14010200, банк ГУ ДКУ в Одеській області, МФО 828011) на користь ТОВ „Одеський зв'язок" (м. Одеса, вул. Ген. Цвєтаєва, 18, р/р 26007901025886 у філії Першого Українського міжнародного банку у м. Миколаєві, МФО 326126, код ЄДРПОУ 25430256) 384893 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто три) грн. 00 коп. бюджетну заборгованість з податку на додану вартість та 2594 (дві тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) грн. 00коп. відсотків нарахованих на суму бюджетної заборгованості.


3. Стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ „Одеський зв'язок"( м. Одеса, вул. Ген. Цвєтаєва, 18, р/р 26007901025886 у філії Першого Українського міжнародного банку у м. Миколаєві, МФО 326126, код ЄДРПОУ 25430256) 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00коп. судового збору.

Виконавчі листи видати відповідно до ст. 259 КАС України.


4. У позовних вимогах про стягнення з Державного бюджету України збитків у сумі 32589,27грн. відмовити.


5. В частині позовних вимог про визнання неправомірною та незаконної бездіяльність ДПІ у Малиновському районі м. Одеси провадження закрити відповідно до ч.1 п.1 ст.157 КАС України.


Сторонам надано право ст.185 КАС України подати апеляційну заяву на постанову господарського суду Одеської області.

Згідно п.1 ст.254 КАС України постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого п.3 ст.186 КАС України.


Постанова складена у повному обсязі 18.12.06р.Суддя Горячук Н.О.