Рішення №353831

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" грудня 2006 р.

Справа № 16/319-06-8583


Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Шевченко Г.В.

З участю представників сторін:

Від прокуратури: Ейсмонт С.О. посвідчення № 798;

Від позивача: не з’явився;

Від відповідача: Шаркова Р.І. по дов. від 08.11.2006р.


Розглянувши у відкритому судовому засіданні з оголошенням перерви згідно ст. 77 ГПК України справу за позовом прокурора Київського району м. Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю “Спіка” про зобов’язання знести самовільно збудований об’єкт, а також за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Спіка” до Одеської міської ради про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна, -

ВСТАНОВИВ:


Прокурор Київського району м. Одеси звернувся до господарського суду Одеської області з позовними вимогами в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування Одеської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю “Спіка” (далі по тексту ТОВ „Спіка”) про зобов’язання відповідача знести самовільно збудовану прибудову до магазину-бару, розташовану за адресою: м. Одеса, вул.. М. Жукова, 47.

В свою чергу, не погоджуючись з позовними вимогами, ТОВ „Спіка” 08.11.2006р. звернулося до господарського суду Одеської області з зустрічною позовною заявою (вх. №14320) по справі № 16 / 319 –06 –8583 до Одеської міської ради, у відповідності до якої відповідач просить суд визнати за ним право власності на нежитлові приміщення бару-магазина з літнім майданчиком, розташований на земельній ділянці площею 0,025 га за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, 47/1.

Ухвалою суду від 09.11.2006р. зустрічна позовна заява ТОВ „Спіка” була прийнята до розгляду, а позовні вимоги за зустрічним позовом були об’єднані з вимогами прокурору Київського району м. Одеси в одне провадження.

Заявою від 11.12.2006р. представником відповідача позовні вимоги за зустрічним позовом були уточнені, у зв’язку з чим останній просить суд визнати за ТОВ „Спіка” право власності на нежитлові приміщення бару-магазина з літнім майданчиком, загальною площею 167,7 кв.м., розташовані на земельній ділянці площею 0,025 га за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 47/1.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи представників сторін, суду вбачається за доцільне насамперед надати правову оцінку правомірності та обґрунтованості заявлених прокурором Київського району м. Одеси позовних вимог.

22.08.2006р. прокурор Київського району м. Одеси звернувся до господарського суду Одеської області з позовними вимогами в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування Одеської міської ради до ТОВ “Спіка” про знесення прибудови до бару-магазину, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Жукова, 47. В обґрунтування своїх позовних вимог прокурор Київського району м. Одеси посилається на самочинність будівництва зазначеної споруди, у зв’язку з відсутністю у відповідача необхідної дозвільної документації, а саме: дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання робіт; проектної документації на будівництво; правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

З огляду на зміст позовних вимог, заявлених прокурором Київського району м. Одеси у даній справі, суд вважає за необхідне звернути увагу останнього на ті обставини, що будівля магазину-бару за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47 вже була знесена при розширенні проспекту Маршала Жукова. Крім того, прокурором Київського району м. Одеси по тексту позовної заяви не визначені такі індивідуальні характеристики прибудови до бару-магазину, як-то площа прибудови, її місце розташування відносно будівлі бару-магазину та інші технічні параметри прибудови, відсутність яких унеможливлює ідентифікацію об’єкту нерухомості, з вимогою про знесення якого прокурор звернувся до господарського суду Одеської області. Більш того, як вбачається з технічного паспорту бару-магазину, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1, останній являє собою єдину неподільну споруду, усі приміщення якої поєднані між собою мережами енерго- та водопостачання, а також мають спільне цільове призначення, що в свою чергу означає, що знесення будь-якої частини зазначеної будівлі призведе до суттєвого пошкодження об’єкту нерухомості.

Як вбачається з усних пояснень представника прокуратури Київського району м. Одеси, наданих під час розгляду даної справи, прокуратура стверджує, що відповідачем за первісним позовом було здійснено самочинне будівництво прибудови до бару-магазину замість літнього майданчика, будівництво якого було передбачено проектом будівництва об’єкта нерухомості, однак, зазначене спростовується планом благоустрою бару-магазину, що міститься у технічному висновку про можливість експлуатації бару-магазину „Спіка”, з якого вбачається, що літній майданчик при будівництві бару-магазину позивачем був збережений.

Згідно вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. При цьому, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Як було зазначено по тексту рішення вище, свої позовні вимоги прокурор Київського району м. Одеси обґрунтовує відсутністю у відповідача при здійсненні будівництва прибудови до бару-магазину необхідної дозвільної документації, а саме: дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання робіт; проектної документації на будівництво; правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

На підтвердження своєї правової позиції прокурором Київського району м.Одеси до позовної заяви було додана копія припису державної інспекції архітектурно-будівельного контролю № 91/4 від 13.05.2004р. Як вбачається із змісту ст.ст. 3, 4 Закону України „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994р.№ 208/94-ВР (з наступними змінами та доповненнями) припис про усунення допущених порушень у сфері містобудування повинен бути направлений правопорушнику, однак з тексту наданого припису встановити наявність факту виконання зазначених вимог діючого законодавства суду не вбачається можливим. В свою чергу прокурором Київського району м. Одеси на виконання ст.ст. 32, 33 ГПК України жодних доказів на підтвердження дотримання зазначених вимог діючого законодавства суду представлено не було, що в свою чергу, не дозволяє суду оцінювати зазначений документ як належний доказ відсутності у ТОВ „Спіки” при здійсненні будівництва прибудови до бару-магазину дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання робіт та проектної документації на будівництво.

Що стосується посилань прокурора щодо відсутності у ТОВ „Спіки” правовстановлюючих документів на земельну ділянку, суд вважає за необхідне звернути увагу прокурора на наступне.

На підтвердження факту відсутності у ТОВ „Спіки” правовстановлюючих документів на земельну ділянку прокурором були надані суду акти перевірки дотримання вимог земельного законодавства, складені посадовими особами Управління з контролю за використанням і охороною земель у Одеській області від 24.03.2006р. та від 03.05.2006р., відповідні приписи № 02613 від 24.03.2006р. та № 02183 від 03.05.2006р. та постанови про накладення адміністративного стягнення № 05504 від 24.03.2006р. та № 00039 від 11.05.2006р.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, ТОВ „Спіка” був отриманий певний перелік документів, необхідних для отримання у користування на умовах оренди земельної ділянки, на якій розташована будівля бару-магазину, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1. Так, актом вибору та обстеження земельної ділянки, складеним 20.03.2000р. міжвідомчою комісією виконавчого комітету Одеської міської ради з вибору та визначення вартості земельних ділянок, орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди й вартості права забудови, земельна ділянка, розташована за адресою пр. М. Жукова, 47/1 в м. Одесі, була визнана придатною для розміщення бару-магазина. Відповідно до розпорядження Одеського міського голови № 28-01р від 12.01.2005р. ТОВ “Спіка” була надана згода на розробку проекту відведення земельної ділянки, орієнтовної площею 0,025га, в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування бару-магазину з літнім майданчиком, розташований за адресою м. Одеса, пр-т М. Жукова, 47/1. Пізніше був розроблений проект землеустрою з відведенням земельної ділянки у довгострокову оренду ТОВ „Спіка”, загальною площею 0,025 г для будівництва, експлуатації та обслуговування павільйону бару-магазину з літнім майданчиком за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1. Зазначений проект був погоджений з відповідними органами виконавчої влади: з Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації згідно з висновком за вих. № 6010 від 06.12.2005р.; Одеською міською санітарно-епідеміологічною станцією згідно з висновками № 3/87-3703 від 09.12.2005р. та №1920-3693 від 14.12.2005р.; з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Одеській області згідно з висновком № 945/03-06-12 від 09.03.2006р. Крім того, листом вих.№ 16 від 02.02.2000р. відкритим акціонерним товариством „Чорноморзалізобетонбуд”, як землекористувачем зазначеної земельної ділянки, було узгоджено вилучення з користування останнього та надання ТОВ “Спіка” земельної ділянки, прилеглої до житлового будинку № 47/1 по проспекту М. Жукова в м. Одесі.

          Аналіз наведених документів та положень діючого законодавства України, якими врегульована процедура надання в оренду земельних ділянок суб’єктам господарювання, дозволяє суду дійти висновку щодо наявності волевиявлення власника земельної ділянки, на якій розташована спірна споруда, - територіальної громади м. Одеси в особі органів місцевого самоврядування щодо надання ТОВ “Спіка” у користування на умовах оренди зазначеної земельної ділянки. Крім того, як вбачається з наведених документів процедура отримання ТОВ „Спіка” у користування земельної ділянки, на якій розташована будівля бару-магазину, знаходиться на завершальній стадії. Під час розгляду даної справи представником Одеської міської ради зазначене не заперечувалося.

З огляду на відсутність чіткого визначення прокурором Київського району м. Одеси об’єкту самочинного будівництва, а також враховуючи, що позивачем з дотриманням вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України не було доведено суду самочинність будівництва ТОВ „Спіка” прибудови до бару-магазину, суд оцінює позовні вимоги, заявлені прокурором у даній справі, неправомірними та необґрунтованими.

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне звернути увагу прокурора Київського району м. Одеси на наступне.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 376 ЦК України, якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок. Згідно із ч. 7 ст. 376 ЦК України у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

Таким чином, наведеними положеннями статті 376 ЦК України передбачені випадки знесення самочинного будівництва, а саме: заперечення власником земельної ділянки проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила будівництво або у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує інтереси інших осіб.

Однак, враховуючи, що на неодноразові вимоги суду представник Одеської міської ради жодного разу у судові засідання не з’явився, відзиву на зустрічну позовну заяву ТОВ „Спіка” про визнання за останнім права власності на бар-магазин, розташований за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1 не надав, суд доходить висновку що Одеською міською радою не заперечується можливість визнання права власності відповідача за первісним позовом на зазначену споруду в цілому.

Крім того, прокурором в якості правових підстав на підтвердження своїх вимог про зобов’язання відповідача за первісним позовом знести самовільно збудований об’єкт нерухомості не висуваються доводи щодо істотного відхилення при здійсненні відповідачем будівництва від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує інтереси інших осіб.

Наведене дозволяє суду дійти висновку щодо відсутності підстав для зобов’язання ТОВ „Спіка” знести прибудову до бару-магазину, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 47/1.

В свою чергу, проаналізувавши матеріали справи та зустрічні позовні вимоги, заявлені ТОВ „Спіка” у даній справі, суд встановив наступне.

Рішенням Суворовської районної адміністрації виконавчого комітету Одеської міської ради (свідоцтво № 05515944Ю0010299 від 13.03.2000р.) було зареєстровано ТОВ „Спіка”.

Відповідно до п. 1.1 статуту ТОВ „Спіка”, перереєстрованого Суворовською районною адміністрацією виконавчого комітету Одеської міської ради 17.03.2000р. ТОВ „Спіка” є правонаступником багатопрофільного приватного підприємства „Юрвис” (далі по тексту – ПП „Юрвис”).

Як вбачається з листа Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.08.2004р. № 1356р., розпорядженням виконавчого комітету Одеської міської ради № 500р. від 06.06.1997р. ПП „Юрвис” було надано дозвіл на реконструкцію існуючого об’єкту нерухомості в районі житлового будинку № 47 по проспекту М. Жукова в м. Одесі. Однак, у зв’язку з розширенням проспекту М. Жукова зазначений об’єкт, який знаходився у зоні розширення проспекту, був знесений.

Посилаючись на викладене, 10.02.2000р. ПП „Юрвис” звернулося до Одеської міської ради із заявою про надання дозволу на перенесення бару-магазину до будинку № 47/1 по проспекту М. Жукова в м. Одесі.

Актом вибору та обстеження земельної ділянки, складеним 20.03.2000р. міжвідомчою комісією виконавчого комітету Одеської міської ради з вибору та визначення вартості земельних ділянок, орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди та вартості права забудови, земельна ділянка, розташована по проспекту М. Жукова, 47/1 в м. Одесі, була визнана придатною для розміщення бару-магазина.

Як вбачається з висновку № 97/714 від 21.04.2004р. про можливість надання в оренду земельної ділянки для будівництва об’єкту, земельна ділянка, на якій розташований зазначений об’єкт нерухомості, на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 1572 від 21.01.1995р. була надана у постійне користування відкритому акціонерному товариству „Чорноморзалізобетонбуд”. Листом вих.№ 16 від 02.02.2000р. відкритим акціонерним товариством „Чорноморзалізобетонбуд” було узгоджено вилучення з користування останнього земельної ділянки, прилеглої до житлового будинку № 47/1 по проспекту М. Жукова в м. Одесі, з метою надання її у користування ТОВ „Спіка”.

22.05.2000р. Управлінням архітектури та містобудування відповідачу за первісним позовом було надано архітектурно-планувальне завдання № 75 на проектування бару-магазину по проспекту М. Жукова, 47/1 та комплексного благоустрою прилеглої території.

Пізніше МП „Ніколан” був розроблений робочий проект перенесення бару-магазину з літнім майданчиком по проспекту М.Жукова 47/1 в м. Одесі, яким було передбачено будівництво на новому майданчику бару-магазину з літнім майданчиком у попередніх розмірах.

10.04.2001р. висновком № 132/418 Одеською міською санітарно-епідеміологічною станцією зазначений робочий проект був узгоджений. Відповідно до листа за вих. № 23 від 22.02.2001р. робочий проект перенесення бару-магазину з літнім майданчиком по проспекту М.Жукова 47/1 в м. Одесі був також узгоджений самостійною державною пожежною частиною №3 м. Одеси Управління державної пожежної охорони.

Крім того, згідно з висновком № 483/01 від 14.08.2001р. зазначений проект був погоджений і Управлінням архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради.

У 2001 році будівництво бару-магазину по проспекту М.Жукова 47/1 в м. Одесі було завершено. У 2003 році ТОВ „Спіка” була здійснена реконструкція зазначеного об’єкту нерухомості шляхом добудови залу для відвідувачів.

Пізніше з метою проведення реконструкції зазначеного об’єкту нерухомості відповідач за первісним позовом звернувся до Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради. Листом за вих. № 1766 від 22.09.2004р. Управлінням архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради відповідачу був наданий дозвіл на замовлення у ліцензованій проектній організації проекту реконструкції бару-магазину на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1.

Архітектором Харитоновою А.А. був розроблений проект реконструкції бару-магазину. 22.02.2006р. відповідно до висновку № 147- 195 зазначений проект був погоджений Одеською міською санітарно-епідеміологічною станцією.

Крім того, з метою отримання земельної ділянки під розміщення спірного об’єкту нерухомості, 12.04.2001р. відповідач за первісним позовом звернувся з відповідною заявою до управління земельних ресурсів Одеської міської ради та до виконавчого комітету Одеської міської ради.

Крім того, як було зазначено по тексту рішення вище, відповідно до висновку № 97/714 від 21.04.2004р., наданого Управлінням архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради, було узгоджено надання ТОВ „Спіка” у довгострокову оренду земельної ділянки, розташованої за адресою: проспект М.Жукова, 47/1 , м. Одеса, для перенесення на новий майданчик павільйону бару-магазина та літнього майданчика.

Розпорядженням Одеського міського голови № 28-01р. від 12.01.2005р. ТОВ „Спіка” була надана згода на розробку проекту відведення земельної ділянки, орієнтовної площею 0,025га, в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування бару-магазину з літнім майданчиком, розташованого за адресою м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1.

Згідно з висновком за вих. № 6010 від 06.12.2005р. Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної держаної адміністрації був погоджений проект землеустрою з відведенням земельної ділянки у довгострокову оренду ТОВ „Спіка”, загальною площею 0,025 г для будівництва, експлуатації та обслуговування павільйону бару-магазину з літнім майданчиком за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1.

Крім того, Одеською міською санітарно-епідеміологічною станцією відповідно до висновків № 3/87-3703 від 09.12.2005р. та №1920-3693 від 14.12.2005р. зазначений проект землеустрою був погоджений, а земельна ділянка загальною площею 0,025 га, розташована по пр-ту М.Жукова, 47/1 в м. Одесі була визнана придатною для надання у довгострокову оренду, строком на 10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування бару-магазину.

Як вбачається з висновку № 945/03-06-12 від 09.03.2006р., проект землеустрою з відведенням земельної ділянки у довгострокову оренду ТОВ „Спіка”, загальною площею 0,025га, розташованої за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1, був погоджений з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Одеській області.

Вважаючи, що відсутність належним чином оформлених правовстановлюючих документів на спірний об’єкт нерухомості не дозволяє ТОВ „Спіка”, як власнику зазначеного об’єкту нерухомості, у повному обсязі реалізувати повноваження щодо володіння, користування та розпорядження належним йому майном, останнє звернулося до господарського суду Одеської області з зустрічними позовними вимогами про визнання за ним права власності на бар-магазин, розташований за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1.

Як вбачається з матеріалів справи, будівництво магазину-бару, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1, було здійснено ТОВ „Спіка” у 2001 році за проектом його перенесення у зв’язку з розширенням проспекту Маршала Жукова в м. Одеса, при цьому ТОВ „Спіка” був отриманий певний перелік необхідних для здійснення будівництва узгоджень, а будівництво здійснено на земельній ділянці, що відведена для розташування бару-магазину. Крім того, як вбачається з технічного висновку про можливість експлуатації магазину-бару „Спіка”, будівельні роботи виконані без відхилень від діючих норм та всі основні будівельні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані. Будь-яких істотних порушень будівельних норм та правил при здійсненні будівництва ТОВ „Спіка” допущено не було.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Згідно із ч. 1 ст.331 ЦК України право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі.

При цьому, відповідно до положень ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Статтею 49 Закону України “Про власність” від 07.02.1991р. №697-ХХІІ (з наступними змінами та доповненнями), передбачено, що володіння майном вважається правомірним, якщо інше не буде встановлено судом, арбітражним судом, третейським судом. Згідно ч. 1, 2 ст. 4 зазначеного Закону встановлено, що власник на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається належним йому майном та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності, зокрема, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам.

Більш того, в процесі розгляду даної справи ані прокурором Київського району м. Одеси, ані Одеською міською радою не висувалися вимоги щодо визнання самочинно збудованою будівлі бару-магазину, розташованої за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1 та про її знесення, тобто позивачем фактично визнається правомірність здійснення ТОВ „Спіка” будівництва зазначеного об’єкту нерухомості.

Наведене дозволяє суду дійти висновку щодо правомірності набуття права власності ТОВ „Спіка” на будівлю бару-магазину, розташовану за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1.

В свою чергу реконструкція бару-магазину розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1 шляхом будівництва залу для відвідувачів була здійснена відповідачем у 2003 році. Як вбачається з матеріалів справи, зазначена реконструкція проводилася відповідачем без дозволу та належним чином затвердженого проекту реконструкції.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 ЦК України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Відсутність у ТОВ „Спіка” належним чином затвердженого проекту реконструкції об’єкту нерухомості дозволяє суду зробити висновок, що проведення ТОВ “Спіка” будівельних робіт з реконструкції будівлі магазину-бару, розташованої за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1 підпадає під категорію самочинного будівництва.

Однак, положеннями ч. 3, 5 ст. 376 ЦК України передбачено, що право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

Як було зазначено по тексту рішення вище, ТОВ „Спіка” був отриманий певний перелік документів, необхідних для отримання у користування на умовах оренди земельної ділянки, на якій розташована будівля бару-магазину, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1, що в свою чергу свідчить про наявність волевиявлення власника земельною ділянки, на якій розташована спірна споруда, - територіальної громади м. Одеси в особі органів місцевого самоврядування щодо надання ТОВ “Спіка” у користування на умовах оренди зазначеної земельної ділянки. Крім того, під час розгляду даної справи судом було встановлено, що процедура отримання ТОВ „Спіка” у користування земельної ділянки, на якій розташована будівля бару-магазину, знаходиться на завершальній стадії. Під час розгляду справи представником Одеської міської ради зазначене не заперечувалося.

За переконанням суду, прокурором Київського району м. Одеси з дотриманням вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України не було доведено факту порушення прав інших осіб при здійсненні ТОВ “Спіка” реконструкції основної будівлі бару-магазину, розташованої по проспекту М. Жукова в м. Одесі шляхом її добудови.

З огляду на викладене, відповідно до положень ч.3, 5 ст. 376 ЦК України, суд доходить висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог, заявлених ТОВ “Спіка”, про визнання за останнім права власності на нежитлові приміщення бару-магазина з літнім майданчиком, загальною площею 167,7 кв.м., розташовані на земельній ділянці площею 0,025 га за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 47/1.

Згідно ч. 1, 3 ст. 48 Закону України “Про власність” від 07.02.1991р. №697-ХХІІ (з наступними змінами та доповненнями) Україна законодавчо забезпечує громадянам, організаціям та іншим власникам рівні умови захисту права власності. Захист права власності здійснюється, у тому числі, господарським судом.

Підсумовуючи зазначене, суду вбачається за правомірне зустрічні позовні вимоги ТОВ “Спіка” про визнання за ним права власності на нежитлові приміщення бару-магазина з літнім майданчиком, загальною площею 167,7 кв.м., розташовані на земельній ділянці площею 0,025 га за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 47/1задовольнити у повному обсязі.

В свою чергу наведений аналіз позовних вимог прокурора Київського району м. Одеси, а також встановлення судом наявності підстав для визнання права власності ТОВ “Спіки” на будівлю бару-магазину, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова, 47/1, дозволяє суду дійти висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог прокурора Київського району м.Одеси, у зв’язку з чим у задоволенні позову прокурору Київського району м.Одеси, заявленого в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування Одеської міської ради до ТОВ “Спіка” про зобов’язання відповідача знести самовільно збудовану прибудову до магазину-бару, розташовану за адресою: м. Одеса, вул.. М. Жукова, 47- відмовити.

Судові витрати по держмиту, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу віднести на рахунок ТОВ „Спіка”за його клопотанням згідно зі ст.ст. 44, 49 ГПК України.


Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -


В И Р І Ш И В:

1.          В позові відмовити.


2.          Зустрічний позов задовольнити.


3.          Визнати право власності товариства з обмеженою відповідальністю “Спіка” /65069, м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 77, кв. 61, код ЄДРПОУ 20982910/ на нежитлові приміщення бару-магазину з літнім майданчиком, загальною площею 167,7кв.м., розташовані на земельній ділянці, площею 0,025 га за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 47/1.


Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 85 ГПК України.

Рішення підписане 09.01.2007р.


Суддя Желєзна С.П.