Рішення №353832

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"22" грудня 2006 р.

Справа № 9/290-06-8547


За позовом : Відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки”

Про розірвання договору оренди та зобов’язання звільнити приміщення

Суддя Бакланова Н.В.

Представники:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: Дімітрієв Ю.Ю. дов. № 3 від 23.08.2006р.

Степанов С.А. дов.№ 4 від 23.08.2006 р.


СУТЬ СПОРУ: Позивач відділ освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради звернувся до господарського суду Одеської області до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки” з позовом про розірвання договору оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладеного між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки”, та зобов’язання відповідача звільнити приміщення дошкільного навчального закладу №137, загальною площею 233,48 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса Французький бульвар,46.

Відповідач позов не визнає з підстав, викладених у відзиві.

У судовому засіданні оголошували перерви з 04.10.2006р. по 19.10.2006р., з 10.11.2006р. по 22.11.2006р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників відповідача, суд, -


ВСТАНОВИВ:


14.01.2004р. між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки” був укладений договір оренди нежитлового приміщення №0418, згідно якого ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки” надавалось в оренду нежитлове приміщення у дошкільному навчальному закладі №137, загальною площею 233,48 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса Французький бульвар, 46. Строк дії договору до 01.02.2007 р.

Зазначене приміщення було передано відповідачу під розміщення офісу.

Позовні вимоги про розірвання договору оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладеного між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки”, та зобов’язання відповідача звільнити приміщення у дошкільному навчальному закладі №137, загальною площею 233,48 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса Французький бульвар, 46, позивач мотивує наступним.

Згідно ч.3 ст. 15 Закону України „Про дошкільну освіту” засновник (власник) державного чи комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

Ст. 143 Конституції України наділяє територіальні громади правом безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляти майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до ст. 761 Цивільного кодексу України право передачі майна у найом (оренду) має власник майна, або особа, якій належать майнові права.

У відповідності до ст.63 Закону України “Про освіту” об’єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, на підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

Позивач стверджує, що використання ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки” приміщення у дошкільному навчальному закладі №137, загальною площею 233,48 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса Французький бульвар, 46, під офіс, порушує ст. 63 Закону України „Про освіту”, в зв’язку з чим договір, укладений між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки” підлягає розірванню, а ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки” - виселенню.

Відповідач позовні вимоги не визнає, мотивуючи наступним.

Положення законодавчих актів, на які посилається позивач в заяві, на думку відповідача торкаються лише його правомірності на момент укладення ним в 2004р. з відповідачем договору оренди, і ніякого відношення до дій відповідача за цим договором не мають.

Крім того, відповідач зазначає, що договір оренди не житлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладений між позивачем та відповідачем терміном на 3 роки: з 01.02.2004р. по 01.02.2007р. , тобто до його закінчення залишилось ще 5 місяців.

У відповідності до п.9.2 цього договору зміни до нього, або його розірвання можуть мати місце лише за погодженням сторін, одностороння відмова від виконання договору та внесення до нього змін не допускається.

У п.9.3 цього ж договору зазначено, що він може бути розірваний на вимогу однієї з сторін за рішенням господарського суду, у випадках передбачених чинним законодавством, Так як відповідач згоди на дострокове розірвання договору оренди не давав та не бачить причин з його вини, за якими цей договір може бути достроково розірваний, то вимоги позивача щодо дострокового розірвання договору оренди №0418 від 14.01.2004р., укладеного між сторонами, на думку відповідача, є безпідставними.

Представник відповідача вважає, що вимога позивача суперечить рішенню Управління освіти Одеської міської ради /лист № 191/1 від 11.01.2006 р./, в якому зазначено, що до закінчення терміну дії цього договору будь-які зміни в нього вноситися не будуть.

Крім того, відповідач зазначає, що в рамках своєї виробничої діяльності пов’язаний з договірними зобов’язаннями зі значною кількістю замовників, у зв’язку з чим його достроковий незапланований переїзд з орендованого приміщення призведе до зриву відповідачем строків виконання робіт і застосуванню відносно нього штрафних санкцій.

В зв’язку з цим у судовому засіданні представником відповідача заявлено клопотання про надання відстрочки на виконання рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши наявні в матеріалах та досліджені в судовому засіданні докази, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Доводом позивача, покладеним в обґрунтування підстав для розірвання договору оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладеного між позивачем та відповідачем, є передача в оренду об’єкту комунальної власності –приміщення дошкільного навчального закладу всупереч його цільового призначення, а рівно з порушенням вимог ст. 16 Закону України “Про дошкільну освіту” та ст.63 Закону України “Про освіту”.

Суд погоджується з вказаною позицією позивача з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 1 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992р. №2269-ХІІ (в редакції Закону України від 14.03.1995р. N 98/95-ВР із змінами, внесеними згідно із Законом N 3126-IV від 29.11.2005р.), покликаного забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються цим Законом.

Згідно ст.26 цього Закону Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однією із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Згідно ст. 783 Цивільного кодексу України наймодавець має право вимагати розірвання договору, якщо: наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі; наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.

Згідно п. 1.1 договору оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., метою укладеної угоди є розміщення офісу, що порушує вимоги діючого законодавства України про освіту, з яких вбачається, що “Засновник (власник) державного чи комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі)”.

Аналіз норм Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, дозволяє суду дійти висновку про те, що обов’язковою передумовою передачі в оренду об’єктів дошкільних навчальних закладів є відповідність договору оренди з точки зору мети укладення такого договору цілям та задачам освітянської діяльності.

За результатами розгляду матеріалів справи господарським судом було встановлено, що мета договору оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладеного між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ „Регіональне агентство з розвитку економіки ”, входить всупереч з цілями та задачами освітянської діяльності, державною політикою в галузі освіти, у зв’язку з чим суд вбачає правові підстави для розірвання вказаного договору.

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги про розірвання договору оренди та зобов’язання відповідача звільнити орендоване приміщення обґрунтовані та підлягають задоволенню.

У судовому засіданні представником відповідача заявлено клопотання про надання відстрочки на виконання рішення.

Вирішуючи питання про відстрочку виконання рішення, господарський суд повинен врахувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 6 ст. 83 ГПК України, суд доходить до висновку про наявність підстав щодо задоволення клопотання відповідача про відстрочку виконання рішення.

На підставі ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати по сплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу віднести за рахунок відповідача,


Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, –


ВИРІШИВ:


1.          Позов задовольнити.

2.          Розірвати договір оренди нежитлового приміщення №0418 від 14.01.2004р., укладений між відділом освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки”.

3.          Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки” (65058 м. Одеса Французький бульвар, 46, код 22475407, р/р 26007311385 в АБ „Південний” МФО 328209) звільнити приміщення дошкільного навчального закладу №137, загальною площею 233,48 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса Французький бульвар, 46.

4.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Регіональне агентство з розвитку економіки” (65058 м. Одеса Французький бульвар, 46, код 22475407, р/р 26007311385 в АБ „Південний” МФО 328209) на користь відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (65039 м. Одеса вул. Канатна, 134, код 26303531, р/р 35458006002454 у ВДК в Одеській області МФО 828011) витрати по сплаті державного мита в сумі 85 /вісімдесят п’ять/ грн. 00 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 /сто вісімнадцять/ грн. 00 коп.

5.          Надати відстрочку на виконання рішення до 01.03.2007р.


Рішення набирає чинності в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.


Суддя Бакланова Н.В.