Рішення №353834

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ


"26" грудня 2006 р.

Справа № 30/299-06-8758


Позивач: Управління Одеської обласної ради з майнових відносин

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю “Енергосистема”


Про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення штрафних санкцій та зобов’язання вчинити певні дії


Суддя Рога Н.В.Представники:


Від позивача: Поповська І.П.- згідно довіреності №14 від 14.08.2006р.

Від відповідача: Крагель М.М.- згідно довіреності від 09.10.2006р.


Суть спору: Позивач, Управління Одеської обласної ради з майнових відносин, звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) ”Енергосистема ” про розірвання договору купівлі-продажу 2-поверхової з підвалом не житлової будівлі (загальною площею 1138,6 кв.м), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 2527, укладеного 07.02.2003р. між Управлінням обласної ради з питань використання майна та приватизації, правонаступником якого є позивач та ТОВ „Енергосистема” та стягнення з ТОВ „Енергосистема” штрафних санкцій за порушення умов договору у розмірі 27 714 грн., а також зобов’язання відповідача повернути об’єкт купівлі-продажу Управлінню за актом приймання-передачі.

Позивач позовну заяву підтримує, на своїх вимогах наполягає.

Відповідач проти позову заперечує з мотивів, викладених у відзиві на позовну заяву.

У розгляді справи оголошувалась перерва відповідно до ст.77 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

07 лютого 2003 року між Управлінням обласної ради з питань використання майна та приватизації, правонаступником якого є Управління обласної ради з майнових відносин (Продавець) та ТОВ “Енергосистема” (Покупець) був укладений договір купівлі-продажу не житлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 25-27, шляхом викупу, згідно якого Продавець зобов’язався передати у власність Покупця 2-поверхову з підвалом нежитлову будівлю (загальною площею 1138,6 кв.м) що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 25-27, а Покупець зобов’язався прийняти Об’єкт приватизації і сплатити ціну відповідно до умов договору.

За умовами п.1.4. Договору право власності на Об’єкт приватизації переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення Договору, отже, з 07.02.2003р.

10 лютого 2003р. сторони підписали Акт передачі нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 25-27.

Відповідно до Розділу 5 Договору Покупець зобов’язався: у місячний термін з моменту підписання Договору зареєструвати його у місцевій раді та в 3-денний термін після реєстрації письмово надати інформацію Продавцю щодо реєстрації Договору (п.5.в).); не пошкоджувати, не руйнувати, не знищувати Об’єкт приватизації (п.5 е).); згідно з паспортом пам’ятника, виданим на Об’єкт приватизації 09.10.2002р. управлінням охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації, використовувати приміщення у будівлі - пам’ятці виключно для діяльності, яка не тягне за собою пошкодження, руйнування або знищення пам’ятки.

Позивач по справі, на підставі п.6.1. Договору, здійснював контроль за виконанням Покупцем умов Договору та в ході перевірки встановив, що Покупець не надав Продавцю інформацію щодо реєстрації договору, у зв’язку з чим позивач вважає, що за умовами п.7.4. Договору з відповідача має бути стягнуто штраф у розмірі 2% від ціни продажу об’єкта, що становить 7 918 грн. 48 коп.

Крім того, в ході перевірки позивачем було встановлено, що значна частина об’єкту приватизації зруйнована. За порушення прийнятого на себе зобов’язання щодо не пошкодження, не руйнування та не знищення об’єкту, відповідно до п.7.5. Договору, позивач нарахував відповідачу штраф у розмірі 5% від ціни продажу об’єкта приватизації, що складає 19 796 грн. 20 коп. Цю суму позивач також просить стягнути з відповідача.

Враховуючи наявність порушень умов договору Покупцем –відповідачем по справі, на підставі п.1 ст.611 Цивільного кодексу України та п.9.8. Договору, позивач просить суд також розірвати Договір купівлі-продажу від 07.02.2003р. та зобов’язати ТОВ „Енергосистема” повернути об’єкт купівлі-продажу Управлінню за актом приймання-передачі.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на належне виконання умов Договору, зокрема щодо реєстрації Договору у місячний термін з моменту підписання договору у місцевій раді, про що свідчить відповідна відмітка на Договорі.

Право власності на об’єкт ТОВ „Енергосистема” також зареєструвало у Комунальному підприємстві „Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості”, що, на думку відповідача, також свідчить про належне виконання ним умов Договору.

Стосовно неналежного виконання п.5.е) та п.5.л). Договору щодо пошкодження (руйнування) об’єкту приватизації відповідач повідомив, що 19.03.2003р. ТОВ „Енергосистема” одержало від Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації планове завдання на реставрацію зазначеної будівлі. З метою проведення ремонтно-реставраційних робіт НВЦ „Екострой” було зроблено експертне обстеження будівлі, в результаті якого встановлено істотні технічні проблеми , що виникли в результаті витоків з прилеглих водонесучих мереж та з інших причин. У зв’язку з цим, на підставі погодженого з Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації проекту провадження робіт , почався демонтаж частини будинку по вул. Канатна, 25-27. Під час проведення робіт стався розрив труби міськводопроводу поблизу будівлі, що належить ТОВ „Енергосистема”, що істотно вплинуло на технічний стан будівлі , що підтверджується Доповненнями до експертного висновку НВЦ „Екострой” від 15.10.2003р., про що було проінформовано Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

Наприкінці 2003р. відбулося обвалення ділянки стіни з внутрішньої сторони двору. З метою забезпечення безпеки пішоходів та транспортних засобів ТОВ „Енергосистема” було розібрано частину даху на ділянкою будівлі, що обрушилася, про що був складений відповідний акт та повідомлено Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

На підставі зазначеного відповідач вважає, що він не припускав навмисного пошкодження (руйнування) об’єкту приватизації, отже, не порушував умови Договору.


Розглянув матеріали справи, суд доходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог за таких підстав:

Відповідно до ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення , зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст.628 Цивільного кодексу України).

Згідно ст..629 Цивільного Кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Крім того, відповідно до ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Отже, відповідно до норм чинного законодавства, кожна з сторін за договором має виконувати належним чином прийняті на себе обов’язки за договором. За неналежне виконання або невиконання умов договору наступає відповідальність передбачена як умовами самого договору, так і нормами чинного законодавства.

Як вбачається з тексту Договору купівлі-продажу не житлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 25-27, шляхом викупу від 07.02.2003р. сторони за цим Договором прийняли на себе ряд зобов’язань та передбачили відповідальність за неналежне їх виконання або невиконання.

Відповідно до ч.2 ст.651 Цивільного кодексу України договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною . Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Договір купівлі-продажу є відплатним договором, тому укладаючи Договір Продавець у першу чергу розраховував на отримання від Покупця плати за Об’єкт приватизації. Отже, невиконання саме цієї угоди може бути істотним порушенням договору, що може бути підставою для розірвання договору. За таких обставин, вимога позивача щодо розірвання Договору купівлі-продажу не житлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 25-27, шляхом викупу від 07.02.2003р. є необґрунтованою, та такою що не підлягає задоволенню. У зв’язку із незадоволенням вимоги позивача щодо розірвання Договору, не підлягає задоволенню і вимога позивача щодо зобов’язання відповідача повернути об’єкт купівлі-продажу управлінню за актом приймання-передачі.

Що стосується вимоги позивача щодо стягнення штрафних санкцій у розмірі 27 714 грн., то ця вимога підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного: Відповідно до рп.5.в). Договору ТОВ „Енергосистема” зобов’язалося у місячний термін з моменту підписання Договору зареєструвати його у місцевій раді та в 3-денний термін після реєстрації письмово надати інформацію Продавцю –Управлінню щодо реєстрації Договору. Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ „Енергосистема” дійсно зареєструвало Договір у Представництві по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради , але у частині повідомлення про це Управління своїх зобов’язань не виконало. За таких обставин, правомірним є нарахування відповідачем штрафу у розмірі 2% від ціни продажу об’єкта, що становить 7 918 грн. 48 коп. на підставі п.7.4. Договору.

Вимога ж позивача щодо стягнення штрафних санкцій за порушення п.5.е). у розмірі 19 796 грн. 20 коп. відповідно до п.7.5 Договору на думку суду задоволенню не підлягає, виходячи з того, що відповідач не припускав навмисного пошкодження (руйнування) об’єкту приватизації, отже, не порушував умови Договору. Згідно матеріалів справи ТОВ „Енергосистема” систематично повідомляло Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації про технічний стан будівлі та про необхідність здійснення дій щодо часткового розібрання будівлі.

Судові витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покласти на відповідача відповідно до ст.ст.44,49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -


ВИРІШИВ:


1.           Позовну заяву Управління Одеської обласної ради з майнових відносин задовольнити частково.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергосистема” (Одеська обл.., м. Іллічівськ, вул..1 квітня,3, код 30079902, рр26006311375 в АБ „Південний”, МФО 328209) на користь Управління Одеської обласної ради з майнових відносин (м. Одеса, пр. Шевченко, 4, код 23212638, рр32420009001405 в УДК в Одеській області, МФО 828011) штраф у сумі 7 918 грн. 48 коп., витрати по сплаті держмита у сумі 102 грн. та витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 грн.

3.          У задоволенні іншої частини позову –відмовити.


Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.


Накази видати після набрання рішенням законної сили.


Рішення підписане 27 грудня 2006р.


Суддя Рога Н. В.