Рішення №353850

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ


"19" грудня 2006 р.

Справа № 31/316-06-9632


Позивач: ДПІ у Овідіопольському районі Одеської області;

Відповідач: ПМП „Троянда”;

про припинення юридичної особи;

                                                             Суддя Господарського суду

Одеської області Лєсогоров В.М.


Представники:

від позивача: Кругленко Т.В. - по довіреності;

від відповідача: не з’явився;


Суть спору: про припинення юридичної особи ПМП „Троянда”.

В зв’язку з ненаданням до суду відзиву на позовну заяву та неявкою відповідача в судове засідання справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.


Матеріалами справи встановлено:


Овідіопольською районною державною адміністрацією 03.02.1997 року зареєстрована юридична особа ПМП „Троянда”.

Відповідно до акту ДПІ у Овідіопольському районі Одеської області № 515/15-0/20979291 від 29.06.2006 року відповідач не надає податкову звітність з 15.01.2002 року.

Відповідно до ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” –2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону. 5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. 6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення вносить до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи, якщо інше не встановлено судовим рішенням.

Враховуюче викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Суд не вважає за можливе призначити у поточній справі ліквідаційну комісію оскільки позивач в резолютивній частині позовної заяви не запропонував господарському суду її склад.

На відповідача згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України покладаються судові витрати.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд,


В И Р І Ш И В:


Припинити юридичну особу – ПМП „Троянда” код 20979291.

Стягнути з ПМП „Троянда” ( Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне вул. Виноградна, 9) код 20979291 до державного бюджету України на код бюджетної класифікації 22090200 держмито в сумі 85 /Вісімдесят п’ять/ гривень.

Стягнути з ПМП „Троянда” ( Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне вул. Виноградна, 9) код 20979291 на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львова, МФО 325707, код 30045370 –витрати на ІТЗ судового процесу в сумі 118 /Сто вісімнадцять/ гривень.

Рішення суду набуває законної сили з 30.12.2006 року.


Суддя                                                                       Лєсогоров В.М.